odmiana choose

Odmiana czasownika choose

Podziel się ze znajomymi:

Choose to często używany czasownik w języku angielskim, ponieważ w dosłownym tłumaczeniu oznacza „wybierać”. Należy do czasowników nieregularnych, a w związku z tym jego druga i trzecia forma nie powstają poprzez dodanie końcówki ed. Nie wystarczy również dodać do niego końcówki ing w przypadku present participle. Jak poprawnie odmieniać czasownik „choose” i w jakich czasach pojawia się w konkretnych formach?

Past tense – chose

Forma przeszła czasownika choose to chose. Po usunięciu jednej samogłoski możemy zatem stosować go w zdaniach twierdzących w czasie Past Simple, czyli w podstawowym czasie przeszłym. W pytaniach i zaprzeczeniach, w których pojawia się operator did, czasownik wraca za to do swojej podstawowej formy. Na przykład:

She chose her career over me. – Ona wybrała karierę zamiast mnie.

Did she choose her career over me? – Czy ona wybrała karierę zamiast mnie?

She didn’t choose her career over me. – Ona nie wybrała kariery zamiast mnie.

Cardinals chose a new pope yesterday. – Kardynałowie wybrali wczoraj nowego papieża.

Did cardinals choose a new pope yesterday? – Czy kardynałowie wybrali wczoraj nowego papieża?

Cardinals didn’t choose a new pope yestarday? – Kardynałowie nie wybrali wczoraj nowego papieża.

Past participle – chosen

Past participle znany jest również jako trzecia forma czasowników nieregularnych. W tym wypadku choose zamienia się na chosen, a formy takiej można używać w czasach Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect czy w stronie biernej. Forma nie zmienia się w przypadku pytań i zdań przeczących. Na przykład:

I have chosen this movie. – Ja wybrałam ten film.

Have I chosen this movie? – Czy ja wybrałam ten film?

I haven’t chosen this movie. – Ja nie wybrałam tego filmu.

She had chosen drinks for us before I came. – Ona wybrała napoje dla nas zanim przyszedłem.

Had she chosen drinks for us before I came? – Czy ona wybrała napoje dla nas zanim przyszedłem?

She hadn’t chosen drinks for us before I came. – Ona nie wybrała napojów dla nas zanim przyszedłem.

He will have chosen the best student by the end of May. – On wybierze najlepszego studenta do końca maja.

Will he have chosen the best student by the end of May? – Czy on wybierze najlepszego studenta do końca maja?

He won’t have chosen the best student by the end of May. – On nie wybierze najlepszego studenta do końca maja.

She was chosen by her boss. – Została wybrana przez swojego szefa.

Was she chosen by her boss? – Czy ona została wybrana przez swojego szefa?

She wasn’t chosen by her boss. – Ona nie została wybrana przez swojego szefa.

Present participle – choosing

Present participle przewiduje dodanie końcówki ing do bezokolicznika. W tym wypadku jednak musimy z niego usunąć samogłoskę „e”, a dopiero potem dodać końcówkę, a w rezultacie powstaje forma choosing. Jest ona stosowana jako imiesłów czynny oraz w czasach takich, jak Present Continuous, Present Perfect Continuous, Past Continuous, Past Perfect Continuous, Future Continuous oraz Future Perfect Continuous. Forma czasownika w każdym z nich pozostaje taka sama w zdaniach twierdzących, pytaniach i zaprzeczeniach, a więc w żadnym wypadku nie usuwamy koncówki „ing”. Na przykład:

My parents are choosing their holiday destination now. – Moi rodzice wybierają teraz cel wakacyjnej podróży.

I have been choosing new shoes for two hours. – Od dwóch godzin wybieram nowe buty.

Her sister was choosing books when we saw her. – Jej siostra wybierała książki, kiedy ją zobaczyliśmy.

I have been choosing the best works for hours before he finally helped me. – Wybierałam najlepsze prace godzinami zanim w końcu mi pomógł.

This time tomorrow I will be choosing my new house. – O tej porze jutro będę wybierać mój nowy dom.

Tomorrow I will have been choosing a babysitter for two weeks. – Jutro miną dwa tygodnie odkąd wybieram nową opiekunkę dla dziecka.