opowiadanie angielski

Opowiadanie po angielsku

Jak dobrze napisać opowiadanie po angielsku to wyzwanie przed którym możemy stanąć, gdy uczymy się pisania w języku angielskim.
Opowiadanie po angielsku to twórcza wypowiedź pisemna. Możesz w niej stosować dialogi, idiomy, a nawet skróty. W opowiadaniu możesz pisać o rzeczywistych albo o wymyślonych wydarzeniach. W tym artykule znajdziesz kilka przydatnych porad, jak dobrze napisać opowiadanie po angielsku. Nie zabraknie w nim również przydatnych zwrotów i wzoru opowiadania po angielsku.

Jakie są zasady pisania opowiadania po angielsku?

W opowiadaniu po angielsku możesz zastosować narrację pierwszoosobową albo trzecioosobową. Ten rodzaj wypowiedzi pisemnej po angielsku nie ma określonej struktury. W opowiadaniu występuje swobodny ciąg zdarzeń. Najważniejsze jego elementy to oczywiście bogaty język oraz rozbudowane struktury gramatyczne. Natomiast jeżeli chodzi o zastosowanie czasów gramatycznych, to muszą to być czasy przeszłe. Możemy tutaj wymienić na przykład: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect. Powinieneś się zmieścić w limicie słów od 200 do 250.

Jakie elementy składają się na opowiadanie po angielsku?

  • TYTUŁ

Obowiązkowo musi zwracać uwagę czytelnika. Oczywiście powinien być on również spójny z treścią opowiadania. Dlatego warto wiedzieć o czym chcesz napisać, zanim w ogóle weźmiesz długopis do ręki. Może on brzmieć na przykład tak:

A failed honeymoon – Nieudany miesiąc miodowy

  • WSTĘP

Jego zadaniem jest wprowadzenie czytelnika w temat. Musi być wciągający! Jeżeli nie będzie, to czytelnik z pewnością nie przeczyta Twojego opowiadania do samego końca. Obstawiamy, że nie uda mu się przeczytać nawet wstępu. Niestety. Jednak wracając do samego pisania opowiadania po angielsku, to wstęp do niego może rozpocząć się od opisu miejsca, pogody albo głównych bohaterów. Inną metodą na napisanie dobrego wstępu jest wykorzystanie mowy zależnej albo zadanie pytania czytelnikowi. Twój idealny wstęp do opowiadania po angielsku mógłby wyglądać na przykład w ten sposób:

At the very beginning, nothing promised to tragedy. Everything indicated that it would be a beautiful honeymoon. Booking a flight and the hotel went smoothly. Even the flight itself has passed over a very pleasant atmosphere. Real problems started only when we left the airport. I do not really wish you a honeymoon. Even the greatest enemy, because I have any human feelings in myself. (Na samym początku nic nie zapowiadało tragedii. Wszystko wskazywało na to, że będzie to przepiękny miesiąc miodowy. Rezerwacja lotu i hotelu poszły gładko. Nawet sam lot upłynął nad w bardzo przyjemnej atmosferze. Prawdziwe problemy zaczęły się dopiero wtedy, gdy opuściliśmy lotnisko. Takiego miesiąca miodowego naprawdę nikomu nie życzę. Nawet największemu wrogowi, bo mam w sobie jeszcze jakieś ludzkie uczucia.)

  • ROZWINIĘCIE

W rozwinięciu Twoim głównym zadaniem jest przedstawienie tych pojedynczych wydarzeń, które prowadzą do finału. Finał musisz opisać bardzo szczegółowo. Możesz to zrobić przykładowo w taki sposób:

As soon as we got into a taxi, real problems began. The taxi driver was unpleasant. In addition, he had no idea where our hotel is located. After a huge quarrel and many stressful minutes, we managed to get to the place. We do not hide that Google Maps in a very large extent helped us. In the hotel, next nerves and problems. We learned that Nobody knows anything about our reservation. A lot of nerves again. Instead of a beautiful bridal apartment, we received such a room that is smaller than our microscopic studio. However, the plus was that we did not have to return home right away. It’s not over yet. The area of this apartment is not the only defect. A much worse turned out to be the fact that it was extremely dirty in it. Here probably never cleans up after guests. You will probably not be surprised that only one night has survived in it. It’s and so long.

Gdy tylko wsiedliśmy do taksówki, to zaczęły się prawdziwe problemy. Taksówkarz był niemiły. W dodatku, zupełnie nie miał pojęcia, gdzie znajduje się nasz hotel. Po ogromnej kłótni i wielu stresujących minutach, udało nam się dojechać na miejsce. Nie ukrywamy, że Google Maps w bardzo dużym stopniu nam w tym pomogło. W hotelu kolejne nerwy i problemy. Dowiedzieliśmy się, że absolutnie nikt nic nie wie o naszej rezerwacji. Znowu mnóstwo nerwów. Zamiast pięknego apartamentu dla nowożeńców otrzymaliśmy taki pokój, który jest mniejszy niż nasza mikroskopijna kawalerka na studiach. Jednak plus był taki, że nie musieliśmy od razu wracać do domu. To jeszcze nie koniec. Powierzchnia tego apartamentu to nie jedyna jego wada. O wiele gorszy okazał się fakt, że było w nim ekstremalnie brudno. Tutaj chyba nigdy nie sprząta się po gościach. Pewnie nam się nie zdziwicie, że przetrwaliśmy w nim tylko jedną noc. To i tak bardzo długo.

  • ZAKOŃCZENIE

W Twoim zakończeniu musi znaleźć się puenta. Możesz też napisać parę słów o emocjach bohaterów. O tym, jak wpłynęły na nich opisywane przez Ciebie wydarzenia. Możesz też dodać kilka słów Twoich własnych przemyśleń. Przydałby się również jakiś krótki komentarz. Zakończenie opowiadania po angielsku może być mniej lub bardziej rozbudowane. To już zależy wyłącznie od Twojej kreatywności. My w tym konkretnym przypadku postawiliśmy na absolutny minimalizm. Nasze zakończenie wygląda tak:

We warmly wish you a much more successful honeymoon. – Serdecznie życzymy wam o wiele bardziej udanego miesiąca miodowego.

Zwroty do opowiadania w języku angielskim

• Once upon a time… – Pewnego razu…
• One day… – Pewnego dnia…
• When I was a child… – Kiedy byłem dzieckiem…
• It happened a year ago. – To wydarzyło się rok temu.
• First… and then… – Najpierw… a potem…
• As soon as – Jak tylko
• Meanwhile – W międzyczasie
• Immediately – Natychmiast
• Suddenly – Nagle
• At first – Na początku
• Before this – Przed tym
• Shortly afterwards – Zaraz potem
• It took my breath away! – Zaparło mi dech!
• It was worth a shot. – Warto było spróbować.
• On second thoughts, … – Po namyśle, …
• When/while – Kiedy/podczas
• Finally – W końcu
• In the end – Na końcu
• The worst was yet to come. – Najgorsze miało dopiero nadejść.
• It turned out that… – Okazało się, że…