Dni tygodnia po angielsku

Dni tygodnia po angielsku
Dni tygodnia – piątek trzynastego 🙁

Nazwy dni tygodnia wraz z ich wymową

Jedną z podstaw nauki języka angielskiego jest znajomość nazw dni tygodnia. Używa się ich w kalendarzach, planach lekcji i podawaniu dat – wówczas z nazwami miesięcy po angielsku.

Dni tygodnia po angielsku piszemy zawsze wielką literą.

 

Monday /mandej/ – poniedziałek
Tuesday /tiusdej/ – wtorek
Wednesday /łensdej/ – środa
Thursday /fersdej/ – czwartek
Friday /frajdej/ – piątek
Saturday /saterdej/ – sobota
Sunday /sandej/ – niedziela

Wymowa:

Możesz też posłuchać dni tygodnia w języku angielskim (w kolejności jak powyżej).

 

Skróty poszczególnych dni tygodnia:

  • Monday – Mo. Mon.
  • Tuesday – Tu. Tue. Tues.
  • Wednesday – We. Wed.
  • Thursday – Th. Thu. Thur. Thurs.
  • Friday – Fr. Fri.
  • Saturday – Sa. Sat.
  • Sunday – Su. Sun.

Kiedy chcemy powiedzieć, że coś wydarzyło się (lub wydarzy) w danym dniu przed nazwą dnia tygodnia użyjemy przyimka „on” np.: What are you doing on Monday? – co robisz w poniedziałek?

Mówiąc, że coś ma miejsce cyklicznie, do nazwy dnia tygodnia powinniśmy dodać końcówkę „–s” np.: On Mondays I usually get up at eight o’clock – w poniedziałki wstaję zazwyczaj o 8:00 – alernatywą jest użycie słowa „every” (w każdy/ w każdą) np. I play football every Saturday – W każdą sobotę gram w piłkę nożną.

Jak nauczyć się rozumieć ze słuchu i wypowiadać dni tygodnia po angielsku?

Nie ma jakieś odrębnej, dedykowanej metody do przeznaczonej do nauki właśnie dni tygodnia. Należy pamiętać, żeby wypowiadać słowa na głos i wielokrotnie je powtarzać. W taki sposób będziemy w stanie przygotować swój aparat mowy do wypowiadania konkretnych słów i nauczymy się ich poprawnej wymowy. Pewnym pomysłem na skuteczne zapamiętanie jest powtarzanie dni w różnej kolejności. Nie należy zapominać również o odsłuchiwaniu słówek – na przykład słuchając kolejno wszystkich dni (wymowa znajduje się powyżej).

Jednym z trudniejszych do zapamiętania wśród wszystkich dni tygodnia jest chyba

czwartek po angielsku – czyli Thursday (wymowa fersdej)

Myli się z wtorkiem?

Przydatne zwroty i słówka związane z dniami tygodnia:

day – dzień
All day – cały dzień
One day – pewnego dnia
Days of the week – dni tygodnia
weekdays – dni robocze
weekend – weekend
Long weekend – długi weekend
Let’s meet on Monday – spotkajmy się w poniedziałek
I work from Monday to Friday – pracuję od poniedziałku do piątku
On Sunday morning – w niedzielę rano
On Sunday evening – w niedzielę wieczorem
I really don’t like Mondays – na prawdę nie lubię poniedziałków
Sunday is the last day of the week. – Niedziela jest ostatnim dniem tygodnia.
I like weekends – lubię weekendy
TGIF. Thank God it’s Friday. – Dzięki Bogu już piątek.
Last Thursday – w zeszły czwartek
See you next Friday – do zobaczenia w przyszły piątek
Are you free this Wednesday? – Czy jesteś wolny w tą środę?

oraz kilka innych:

on Monday – np. See you on Monday! Do zobaczenia w poniedziałek!
every Friday – np. We go to the cinema every Friday. Chodzimy do kina w każdy piątek.
yesterday – np. I bought a new car yesterday. Wczoraj kupiłam/-łem nowy samochód.
today – np. We are getting married today. Zawieramy dzisiaj związek małżeński.
tomorrow – np. You must get up early tomorrow. Jutro musisz wcześnie wstać.
in two days – np. I will meet with Piotr in two days. Za dwa dni spotkam się z Piotrem.
last week – np. I read about it last week. Czytałam/–łem o tym w ubiegłym tygodniu.
next week – np. We will visit you next week. Odwiedzimy was w przyszłym tygodniu

Powiedzenia i przysłowia angielskie związane z dniami tygodnia

Najbardziej popularne są pewnie te o poniedziałku i piątku trzynastego, a najlepiej brzmią w oryginale 🙂

Monday is like a math problem. Add the irritation, subtract the sleep, multiply the problems, divide the happiness.

poniedzialek

Don’t walk under any ladders, Don’t break any mirrors, Don’t spill any salt, And don’t walk by any black cats. Happy Friday the 13th!

 

Ćwiczenia – sprawdź co wiesz

0%

Czy Wednesday to środa?

Dobrze! Źle!

Czy Tuesday to czwartek?

Dobrze! Źle!

Sunday, Monday, Tuesday - czy to kolejne dni?

Dobrze! Źle!

Thursday, Friday, Sunday - czy to kolejne dni?

Dobrze! Źle!

Wednesday, Tuesday, Friday - czy to kolejne dni?

Dobrze! Źle!

Czy Saturday to niedziela?

Dobrze! Źle!

Czy Monday to piątek?

Dobrze! Źle!

Czy Friday to niedziela?

Dobrze! Źle!

Tuesday, Wednesday, Thursday - czy to kolejne dni?

Dobrze! Źle!

Czy Sunday to sobota?

Dobrze! Źle!

Słabo

Musisz jeszcze poćwiczyć.


Sprawdź swoje wyniki:
Dobrze

Poszło Ci dość dobrze, ale możesz jeszcze poćwiczyć.


Sprawdź swoje wyniki:
Brawo!

Poszło Ci znakomicie. Czy chcesz jeszcze poćwiczyć?


Sprawdź swoje wyniki: