Zestaw ćwiczeń

Odmiana czasownika to be
Wybór własciwej formy czasownika "to be", np.: You ____ interested in shopping.
Odmiana czasownika to have
Wybór właściwej formy czasownika "to have", np.: ____ you got a computer?
Dni tygodnia
Wybór polskiego znaczenia dni tygodnia, np.: Czy Friday to niedziela?
Godziny
It's quarter past ten a.m. Która to godzina?
Kolory
What colour is it? Wybierz odpowiedź
Liczby
Wpisz usłyszaną liczbę
Alfabet
Wpisz usłyszane litery lub słowa
Is there a post office near here? (Reading)
Rozumienie tekstu czytanego (Reading). Jim should get off at the second stop, to get to the post office by bus. (Y/N)
Pytania szczegółowe - wh questions
Wybór właściwego zaimka w pytaniu szczegółowym, np.: ____ do you go home?
Przyimki
Wybór właściwego przyimka, np.: What are you dreaming ___ ?
Użycie "some", "any"
Użycie some i any z rzeczownikami, np. I have ___ orange juice in my glass.
stopniowanie ćwiczenie
Wybór właściwego stopnia przymiotnika, np.: She is ________ girl in the city.