Zestaw ćwiczeń

Tą stronę przegląda teraz 2 gości
Odmiana czasownika to be
Wybór własciwej formy czasownika "to be", np.: You ____ interested in shopping.
Odmiana czasownika to have
Wybór właściwej formy czasownika "to have", np.: ____ you got a computer?
Dni tygodnia
Wybór polskiego znaczenia dni tygodnia, np.: Czy Friday to niedziela?
Godziny
It's quarter past ten a.m. Która to godzina?
Is there a post office near here? (Reading)
Rozumienie tekstu czytanego (Reading). Jim should get off at the second stop, to get to the post office by bus. (Y/N)
Pytania szczegółowe - wh questions
Wybór właściwego zaimka w pytaniu szczegółowym, np.: ____ do you go home?
Przyimki
Wybór właściwego przyimka, np.: What are you dreaming ___ ?
Stopniowanie przymiotników
Wybór właściwego stopnia przymiotnika, np.: She is ________ girl in the city.
Użycie "some", "any"
Użycie some i any z rzeczownikami, np. I have ___ orange juice in my glass.