„Unless” – konstrukcja, użycie i zdania

Spójnik „unless” występuje w zdaniach warunkowych wszystkich trzech typów. Jego znaczenie to: „chyba, że”, „jeżeli nie”, „o ile nie”.
Zdanie podrzędne z tym spójnikiem może zastąpić zdanie z „if” oraz czasownikiem w formie przeczenia.
Używając tego słowa należy pamiętać, że zawiera ono w sobie przeczenie, co oznacza, że w przypadku użycia „unless” czasownik ma zawsze formę twierdzącą.

unless (forma twierdząca) = if not (przeczenie)

Przykładowe zdania ze spójnikiem „unless”

I won’t help you unleess you pay me – Nie pomogę ci, chyba, że mi zapłacisz
Let’s go for a walk unless you are too tired – Chodźmy na spacer chyba, że jesteście za bardzo zmęczeni.

unless przykład
Przykład konstrukcji z unless: Let’s go for a walk unless you are too tired.

Unless I fall in love I won’t be happy – Jeśli się nie zakocham nie będę szczęśliwy
You won’t go out, unless you clean up your room – Nie wyjdziesz, dopóki nie posprzątasz swojego pokoju
Unless you help me, I’ll be unable to do it – Jeżeli mi nie pomożesz, nie będę w stanie tego zrobić.
You will feel cold unless you wear a warm jacket – Będzie Ci zimno, jeżeli nie założysz cieplej kurtki.