Post na forum po angielsku

Podziel się ze znajomymi:
post na forum
Post po angielsku na forum – jedna z podstawowych umiejętności

Jak napisać post na forum po angielsku?

Post na forum po angielsku jest prostą formą pisemną. Została wprowadzona jako zadanie pisemne na maturze z języka angielskiego całkiem niedawno. Post na forum po angielsku jest skierowany do szerszego grona odbiorców. To znaczy do wszystkich tych osób, które aktualnie są użytkownikami forum. W postach na forum standardowo umieszcza się pytanie albo jakąś prośbę. Podobnie jak na Facebooku. To forma wypowiedzi wymaga raczej stylu nieformalnego z samej swojej specyfiki. Jedynym wyjątkiem może tutaj chyba być forum naukowe. Koniecznie przeczytaj uważne ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak napisać post na forum po angielsku. W tym tekście zamieścimy przydatne zwroty i przykładowe wzory postów na forum po angielsku. Mamy nadzieję, że ułatwi Ci to zadanie na maturze z języka angielskiego. To co? Zaczynamy!

Jakie są zasady pisania wpisu na forum po angielsku?

Przede wszystkim powinieneś pamiętać o zasadach poprawnej gramatyki. Koniecznie pilnuj również stylu wypowiedzi pisemnej. Trzymaj się również słownictwa nieformalnego i pamiętaj o grupie odbiorców, do których jest skierowany ten post na forum. Zwróć uwagę również na to, że post na forum po angielsku, zazwyczaj nie pytaniem, prośbą o poradę lub odpowiedzią w dyskusji. Post na forum po angielsku składa się z czterech podstawowych części, które musisz odpowiednio rozwinąć. Ta forma wypowiedzi musi mieć długość od 80 do 130 słów. Trzymaj się tego limitu!

Z jakich elementów składa się post na bloga po angielsku?

POWITANIE

Pierwszym elementem posta na bloga po angielsku jest jego rozpoczęcie, czyli inaczej powitanie. Zacznij od zwrotu powitalnego. Dodatkowym elementem jest informacja o tematyce postu.

Poniżej znajdziesz przykładowe rozpoczęcie postu na bloga po angielsku:

  • Hi/Hey/Hello/Hi there (Cześć)
  • I am writing this post because I would like to ask for the best dance school in Warsaw (Piszę ten post, ponieważ chciałbym zapytać o najlepszą szkołę tańca w Warszawie).

OPISANIE PROBLEMU/SYTUACJI

W tej części posta na forum po angielsku musisz wyrazić swoją opinię, opisać problem lub udzielić komuś rady. Skoncentruj się tutaj na głównym temacie posta. Nie bój się również wyrazić swojej opinii.

  • In my opinion, the Dance School in Warsaw are heavily overrated and very expensive. That’s why I am looking for a chamber place to finally learn to dance. Without unnecessary pressure and crowd of people).
    (W mojej opinii szkoły tańca w Warszawie są mocno przereklamowane i bardzo drogie. Dlatego szukam jakiegoś kameralnego miejsca, aby wreszcie nauczyć się tańczyć. Bez zbędnej presji i tłumu ludzi.)

POŻEGNANIE

Tutaj przechodzi czas na pożegnanie. Wystarczy kilka słów. Dosłownie jedno zdanie kończące post.

  • I hope you know such a dance school in Warsaw. I will be grateful for taking part in the discussion and all advice. I warmly greet everyone.
    (Mam nadzieję, że wy znacie takie szkoły tańca w Warszawie. Będę wdzięczny za wzięcie udziału w dyskusji i wszelkie rady. Serdecznie pozdrawiam wszystkich.)

Ok. Mamy już omówione wszystkie podstawowe części posta na forum po angielsku. Teorię mamy już za sobą. Teraz pora przejść do praktyki. Poniżej znajdziesz kilka przydatnych wskazówek, jak pisać posta na forum po angielsku. Jednak zanim do tego przejdziemy, to zostawimy Ci kilka przydatnych zwrotów.

Przydatne zwroty

• Hi guys – Cześć
• Hello everyone – Cześć wszystkim
• I would like to ask about… – Chciałbym zapytać o…
• Do you know something about…?– Czy wiecie coś na temat…?
• Can you advise me what you should do when… – Czy możecie mi doradzić, co powinieneś zrobić, gdy…
• Do you agree with me? – Zgadzacie się ze mną?
• What is your opinion about…? – Jakie jest wasze zdanie o…?
• Do you think that…– Czy też myślicie, że..?
• Have you ever come from – Czy zetknęliście się kiedyś z…?
• I need to emphasize here – Muszę tutaj jednak podkreślić że…
• In my opinion – Moim zdaniem
Most people are thinking that – Większość ludzi jest zdania, że…
• I used to have the same experience – Kiedyś miałem takie samo doświadczenie.
• I think that – Myślę o tym, że…
• As far as I know… – O ile wiem…
• As far as I’m concerned… – Jeśli o mnie chodzi…
• I do not agree with it at all- W ogóle się z tym nie zgadzam
• You’re quite right – Masz zupelną rację
• On the one hand… – Z jednej strony…
• On the other hand… – Z drugiej strony…
• I think the best solution would be… – Myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby…
If I was in your place it – Gdybym był na Twoim miejscu, to…
• I hope that this post will help you – Mam nadzieję, że ten post wam w czymś pomoże
• Come to me if you have any additional questions – Odezwij się do mnie, jeżeli będziesz miał jakieś dodatkowe pytania
• Do you have any additional questions? – Czy macie jakieś dodatkowe pytania?
• I am very interesting your opinion. – Jestem bardzo ciekawy waszej opinii.

Post na forum – przykład 1

Hello everyone
I am writing here to express my opinion on a pretty controversial topic.
In my opinion, not everyone should decide on a racial dog. Or maybe on an animal at all? It’s so much abandoned, stray dogs that are waiting for a long time to take them to someone. And such a dog can be really grateful for care for him. Besides, racial dogs are much more often suffering and shorter. Maintaining such a dog is often extremely expensive and few people can afford it.
What do you think about this? I only ask for a cultural statement. You did not write that ton of hejtu came to me. I believe that everyone has the right to his opinion. I wish you a beautiful and cheerful day.

Tłumaczenie:

Cześć wszystkim
Piszę tutaj, aby wyrazić moje zdanie na pewien dosyć kontrowersyjny temat.
W mojej opinii nie każdy powinien decydować się na rasowego psa. A może w ogóle na zwierzę? Tyle jest porzuconych, bezpańskich psów, które już bardzo długo czekają na to, żeby je ktoś przygarnął. A taki piesek może być naprawdę wdzięczny za zapewnioną mu opiekę. Zresztą psy rasowe dużo częściej chorują i krócej żyją. Utrzymanie takiego psa często jest wyjątkowo drogie i niewiele osób na to stać.
Co wy o tym myślicie? Tylko proszę o kulturalne wypowiedzi. Nie napisałeś tego, aby wylała się na mnie tona hejtu. Uważam, że każdy ma prawo do swojej opinii. Życzę pięknego i pogodnego dnia.

Przykład 2

I found myself in this online forum to ask you something. This matter takes me for a long time and can not sleep.
I do not know where to go to my studies. This is not due to the fact that I am not interested in anything. It is on the contrary. I have been in a continuous movement and I developed. I attended very many additional classes. That’s why I like to run long distances and read Spanish literature. I am also interested in Bilogy, history, marketing, film, art. Could you recommend a profession that would contain all of these interests? I would be very grateful because I got lost in all this. I send heartfelt greetings and wish you a nice day.

Tłumaczenie:

Znalazłem się na tym forum internetowym, żeby was o coś zapytać. Ta sprawa gnębi mnie już od dłuższego czasu i nie daje spać.
Kompletnie nie wiem, gdzie pójść na studia. Nie wynika to stąd, że niczym się nie interesuję. Jest wręcz przeciwnie. Od dziecka byłem w ciągłym ruchu i się rozwijałem. Uczęszczałem na bardzo wiele zajęć dodatkowych. Dlatego lubię zarówno biegać na długie dystanse, jak i czytać literaturę hiszpańską. Interesuję się też bilogią, historią, marketingiem, filmem, sztukę. Czy moglibyście polecić mi jakiś zawód, który zawierałby w sobie wszystkie te zainteresowania? Byłbym ogromnie wdzięczny, bo pogubiłem się w tym wszystkim. Przesyłam serdeczne pozdrowienia i życzę miłego dnia.

Kilka słów podsumowania

Jak widzisz, post na forum po angielsku nie jest wcale tak skomplikowaną formą wypowiedzi pisemnej, jak mogłoby Ci się początkowo wydawać. Wystarczy znać kilka przydatnych zwrotów w języku angielskim i wprowadzić je w życie. Życzymy Ci powodzenia na maturze! Oby udało Ci się uzyskać jak najwyższy wynik!

Czy interesuje Cię jak napisać wpis na bloga po angielsku?