pytania wh-questions

Zaimki pytające i pytania szczegółowe „Wh-questions”

Czym są pytania szczegółowe typu wh-questions

Zaimki pytające służą do tworzenia pytań szczegółowych. Pytania przy ich użyciu tworzymy w sposób następujący:

Zaimek pytający + czasownik + rzeczownik / reszta zdania
Np. Who is it? – Kto to jest?

Pytania typu „wh” rozpoczynają się od wyrazów takich, jak np.: what, who, where, czy how (kompletna tabela poniżej):

Who Kto
What Co, jaki
Why Dlaczego
Where Gdzie
When Kiedy
Which Który
How Jak

Przykłady pytań szczegółowych w angielskim

What’s your father’s name? – Jak ma na imię twój ojciec?
Who are the children? – Kim są te dzieci?
Where’s your brother? – Gdzie jest twój brat?
Which toy don’t you like? – Jakiej zabawki nie lubisz?
How old is she? – Ile ona ma lat?
How do you spell that? – Jak to przeliterujesz?

Możesz też posłuchać wh-questions po angielsku:

Where do you want to go? What is wrong? What is it about?

Dialog z użyciem pytań typu „wh”: Who are the children?

 

EN
Who are the children?
They’re my cousins.
What’s the girl’s name?
Her name is Lucy.
How old is she, seven or eight?
No, she’s six.
Thank you. Goodbye.
Goodbye.
PL
Kim są te dzieci?
To moi kuzyni.
Jak ma na imię ta dziewczyna?
Ma na imię Lucy.
Ile ma lat, siedem czy osiem?
Nie, ona ma sześć lat.
Dziękuję. Do widzenia.
Do widzenia.
 

Ćwiczenie z pytań „Wh-questions”

0%

____ did you buy your car?

Dobrze! Źle!

____ do you like him?

Dobrze! Źle!

____ did you do yesterday?

Dobrze! Źle!

____ lives in this house?

Dobrze! Źle!

____ can I do for you?

Dobrze! Źle!

____ person do you like?

Dobrze! Źle!

____ goes to school?

Dobrze! Źle!

____ do you go home?

Dobrze! Źle!

____ do you eat for breakfast?

Dobrze! Źle!

____ happened 2 days ago?

Dobrze! Źle!

Słabo

Musisz jeszcze poćwiczyć.

Zobacz nasz kurs Angielski online dla początkujących


Sprawdź swoje wyniki:
Dobrze

Poszło Ci dość dobrze, ale możesz jeszcze poćwiczyć.

Zobacz nasz kurs Angielski online dla początkujących


Sprawdź swoje wyniki:
Brawo!

Poszło Ci znakomicie. Czy chcesz jeszcze poćwiczyć?

Zobacz nasz kurs Angielski online dla początkujących


Sprawdź swoje wyniki: