Zaimki pytające – tabela i ćwiczenie

Zaimki pytające w angielskim

zaimkipytające

Zaimki pytające służą do tworzenia pytań szczegółowych. Pytania przy ich użyciu tworzymy w sposób następujący:

Zaimek pytający + czasownik + rzeczownik / reszta zdania
Np. Who is it? – Kto to jest?

Rozróżniamy następujące zaimki pytające (tabela poniżej):

Who Kto
What Co, jaki
Why Dlaczego
Where Gdzie
When Kiedy
Which Który
How Jak

Przykłady

What are you doing? – Co robisz? How old are you? – Ile masz lat?

Pytania szczegółowe (Wh-questions)
What’s your father’s name? – Jak ma na imię twój ojciec?
Who are the children? – Kim są te dzieci?
Where’s your brother? – Gdzie jest twój brat?
Which toy don’t you like? – Jakiej zabawki nie lubisz?
How old is she? – Ile ona ma lat?
How do you spell that? – Jak to przeliterujesz?

Słuchanie

Możesz też posłuchać przykładów zaimków pytających w języku angielskim:
Where do you want to go? What is wrong? What is it about?

Ćwiczenie – sprawdź swoją wiedzę0%

____ person do you like?

Dobrze! Źle!

____ did you buy your car?

Dobrze! Źle!

____ did you do yesterday?

Dobrze! Źle!

____ do you go home?

Dobrze! Źle!

____ happened 2 days ago?

Dobrze! Źle!

____ do you eat for breakfast?

Dobrze! Źle!

____ can I do for you?

Dobrze! Źle!

____ lives in this house?

Dobrze! Źle!

____ goes to school?

Dobrze! Źle!

____ do you like him?

Dobrze! Źle!

Słabo

Musisz jeszcze poćwiczyć.

Zobacz nasz kurs Angielski online dla początkujących


Sprawdź swoje wyniki:
Dobrze

Poszło Ci dość dobrze, ale możesz jeszcze poćwiczyć.

Zobacz nasz kurs Angielski online dla początkujących


Sprawdź swoje wyniki:
Brawo!

Poszło Ci znakomicie. Czy chcesz jeszcze poćwiczyć?

Zobacz nasz kurs Angielski online dla początkujących


Sprawdź swoje wyniki: