Życie w przyszłości – wypracowanie po angielsku

Podziel się ze znajomymi:

Rozprawka po angielsku – Życie w przyszłości

życieprzyszłości

Our lives in the future.
In my opinion our lives will be easier and healthier in the future. We will probably use more solar and wind energy and won’t create any pollution. Scientist will create super-robots which will do the most difficult and dangerous jobs and activities. The result is much less work and a better life. We will also have more time for entertainment. Because people have more free time than before, they will be also engaged with what they are interested in. The disadvantage is that because of the machines many people can lost their jobs and earn less money. Newspapers, books and most of the other physical media will disappear. The Internet will be everywhere around us in the future. People will be reading electronic publications, listening to music and watching videos over digital media. I think that we will also colonize space to have more food and place to live in. In general I feel optimistic about the future and I am sure, that our life will change in a better way.

Tłumaczenie wypracowania:

Jak w przyszłości będzie wyglądało nasze życie.
Moim zdaniem w przyszłości nasze życie będzie łatwiejsze i zdrowsze. Najprawdopodobniej będziemy używać więcej energii słonecznej i energii wiatru. Nie będziemy produkować zanieczyszczeń. Naukowcy skonstruują super roboty, które będą wykonywały najtrudniejszą i najbardziej niebezpieczną pracę oraz czynności. Rezultatem tego będzie lepsze życie z większą ilością wolnego czasu. Będziemy mieć również więcej czasu na rozrywkę. W związku z większą ilością czasu ludzie będą zajmowali się tym, co lubią. Wadą takiego stanu rzeczy może być to, że maszyny spowodują, że wiele ludzi straci pracę i będzie mniej zabraniało. Znikną gazety, książki i inne fizyczne media. Ludzie będą czytali elektroniczne publikacje, słuchali muzyki i oglądali filmy używając do tego cel mediów elektronicznych. Uważam, że skolonizujemy kosmos, żeby zdobyć więcej jedzenia i miejsca, w którym będziemy mogli żyć. Ogólnie rzecz ujmując zapatruję się bardzo optymistycznie na naszą przyszłość i jestem przekonany, że nasze życie zmieni się w dobrym kierunku.