Present Continuous – budowa zdania i ćwiczenia

Czas Present Continuous – budowa zdania

presentcontinuous
Budowa zdania w czasie Present Continuous

Zdania twierdzące Przeczenia – zdania przeczące Pytania – zdania pytające
I am reading now. I am not reading now.
(I`m not reading now.)
Am I reading now?
You are reading now. You are not reading now.
(You aren`t reading now.)
Are you reading now?
He/she/it is reading now. He/she/it is not reading now.
(He isn`t reading now.)
Is he/she/it reading now?
We/you/they are reading now. We/you/they are not reading now.
(We/you/they aren`t reading now.)
Are we/you/they reading now?

Zdania twierdzące tworzy się według schematu:

podmiot + odpowiednia forma czasownika „to be” w czasie teraźniejszym + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania
Np. She is learning English now. Ona uczy się teraz angielskiego.

Kiedy używamy

Present Continous jest czasem teraźniejszym ciągłym, używanym do wyrażenia:
– czynności ciągłych, wykonywanych w chwili mówienia (np. We are cooking dinner now. Teraz gotujemy obiad.)
– czynności wykonywanej obecnie, choć niekoniecznie w momencie, gdy o niej mówimy (np. I`m reading a book. Czytam książkę/jestem w trakcie czytania książki.)
– zaplanowanej, niedalekiej przyszłości (np. I’m leaving to Londyn tomorrow. Jutro wyjeżdżam do Londynu.)
Present Continuous jest często stosowany z przysłówkami: always, constantly lub continually dla podkreślenia czynności powtarzającej się, lecz nie będącej „stałą” cechą człowieka czy rzeczy. Często, celem podkreślenia irytacji, niezadowolenia lub krytyki ze strony rozmówcy (np. He is always losing his keys! On zawsze gubi klucze! I to mnie bardzo denerwuje.)
UWAGA! Czasu Present Continuous NIE używamy z czasownikami wyrażającymi:
a) czynności zmysłów: see, hear, smell
b) uczucia: hate, love, like
c) czynność umysłową: agree, think, know
d) posiadanie: belong, own

Przysłówki częstotliwości używane w czasie Present Continous:

now – teraz, at the moment – w tym momencie, at present/nowadays – obecnie, today – dzisiaj, this month/week – w tym miesiącu/tygodniu, tonight – dziś wieczór

Ćwiczenia

Rozwiązując ćwiczenie ze znajomości czasowników sprawdzisz swoją wiedzę.