Miesiące po angielsku

Tą stronę przegląda teraz 1 gość

miesiaceangielski

Nazwy miesięcy po angielsku

Należy pamiętać, że w języku angielskim nazwy miesięcy piszemy zawsze wielką literą (ta sama reguła dotyczy nazw dni tygodnia).

January /dżenueri/ – styczeń
February /februeri/ – luty
March /marcz/ – marzec
April /ejpril/ – kwiecień
May /mej/ – maj
June /dżun/ – czerwiec
July /dżulaj/ – lipiec
August /ogest/ – sierpień
September /september/ – wrzesień
October /oktołber/ – październik
November /nowember/ – listopad
December /disember/ – grudzień

Miesiące po angielsku – skróty

W języku angielskim możemy mieć również do czynienia ze skrótami dotyczącymi miesięcy. Skróty, to zazwyczaj 3 pierwsze litery nazwy danego miesiąca. Wyjątek stanowią May, June i July – tych nazw miesięcy nie skracamy.

January – Jan
February – Feb
March – Mar
April – Apr
May – May
June – June (Jun)
July – July (Jul)
August – Aug
September – Sep
October – Oct
November – Nov
December – Dec

  • Kiedy chcemy powiedzieć, że coś wydarzyło się (lub wydarzy) w danym miesiącu, przed nazwą miesiąca powinniśmy użyć przyimka „in” np. I was born in April – urodziłem się w kwietniu.
  • Jeżeli natomiast podajemy konkretną datę, wówczas powinniśmy użyć przyimka „on” np. I was born on April 3. – urodziłem się 3 kwietnia.

Przyimki „in”, „on” pomijamy, kiedy przed nazwą miesiąca pojawią się następujące przedimki: next, last, every, this.

Przy nauce nazw miesięcy, warto również zwrócić uwagę na nazwy pór roku:

miesiacepory
winter – zima
spring – wiosna
summer – lato
autumn – jesień

Pozostałe przydatne słówka i zwroty związane z nazwami miesięcy:

month – miesiąc
monthly – miesięczny
This month – w tym miesiącu
Last month – w zeszłym miesiącu
Next month – za miesiąc (w następnym miesiącu)
In five months – za 5 miesięcy
In a month – za miesiąc
Every month – co miesiąc
season – pora roku
This December – tego grudnia
Next December – w następny grudzień
What month is it now? – Jaki mamy teraz miesiąc?
What month is your birthday? – W którym miesiącu masz urodziny?
What month were you born?  –  Którego miesiąca się urodziłeś?
It’ll be a long day in January – odpowiednik polskiego „w grudniu po południu”
At the beginning of May – na początku maja
In mid-November – w połowie listopada
At the end of September – pod koniec września
By the end of September – do końca września

Zwroty przydatne przy opisie pogody w różnych miesiącach i porach roku znajdziecie także tutaj.