miesiące po angielsku

Miesiące po angielsku

Nazwy miesięcy poznajemy zazwyczaj już na początku naszej nauki języka angielskiego – w ramach słownictwa podstawowego. Miesiące po angielsku są dość łatwe do zapamiętania, a niektóre z nich podobne do polskich nazw. Należy pamiętać, że w języku angielskim nazwy miesięcy piszemy zawsze wielką literą (ta sama reguła dotyczy dni tygodnia).

Nazwy i wymowa miesięcy po angielsku

January /dżenueri/ – styczeń
February /februeri/ – luty
March /marcz/ – marzec
April /ejpril/ – kwiecień
May /mej/ – maj
June /dżun/ – czerwiec
July /dżulaj/ – lipiec
August /ogest/ – sierpień
September /september/ – wrzesień
October /oktołber/ – październik
November /nowember/ – listopad
December /disember/ – grudzień

Wymowa

Możesz też posłuchać miesięcy w języku angielskim (w kolejności jak powyżej).

Miesiące – skróty po angielsku

W języku angielskim możemy mieć również do czynienia ze skrótami miesięcy. Skróty, to zazwyczaj 3 pierwsze litery nazwy danego miesiąca. Wyjątek stanowią May, June i July – tych nazw miesięcy nie skracamy.

Miesiące po angielsku
Skróty miesięcy po angielsku
 • January – Jan
 • February – Feb
 • March – Mar
 • April – Apr
 • May – May
 • June – June (Jun)
 • July – July (Jul)
 • August – Aug
 • September – Sep
 • October – Oct
 • November – Nov
 • December – Dec

Kiedy chcemy powiedzieć, że coś wydarzyło się (lub wydarzy) w danym miesiącu, przed nazwą miesiąca powinniśmy użyć przyimka „in” np. I was born in April – urodziłem się w kwietniu.

Jeżeli natomiast podajemy konkretną datę, wówczas powinniśmy użyć przyimka „on” np. I was born on April 3. – urodziłem się 3 kwietnia.

Przyimki „in”, „on” pomijamy, kiedy przed nazwą miesiąca pojawią się następujące przedimki: next, last, every, this.

 

Przy nauce nazw miesięcy w języku angielskim, warto również zwrócić uwagę na nazwy pór roku:

winter (zima), która obejmuje: December (grudzień), January (styczeń), February (luty)
spring (wiosna), czyli miesiące: March (marzec), April (kwiecień) oraz May (maj)
summer (lato) z miesiącami: June (czerwiec), July (lipiec) oraz August (sierpień)
autumn (jesień) i miesiące: September (wrzesień), October (październik), November (listopad)

Angielskie przysłowia związane z nazwami miesięcy oraz pogodą

 • Styczeń – A warm January, a cold May.
miesiąc kwiecień
Chłodny miesiąc kwiecień… A cold April the barn will fill.
 • Kwiecień – A cold April the barn will fill.
 • Wrzesień i październik: Don’t plow during September and don’t seed during October.

Więcej o porach roku tutaj

Przydatne słówka i zwroty związane dotyczące nazw miesięcy

month – miesiąc
monthly – miesięczny
This month – w tym miesiącu
Last month – w zeszłym miesiącu
Next month – za miesiąc (w następnym miesiącu)
In five months – za 5 miesięcy
In a month – za miesiąc
Every month – co miesiąc
season – pora roku
This December – tego grudnia
Next December – w następny grudzień
What month is it now? – Jaki mamy teraz miesiąc?
What month is your birthday? – W którym miesiącu masz urodziny?
What month were you born?  –  W którym miesiącu się urodziłaś/eś?
It’ll be a long day in January – odpowiednik polskiego „w grudniu po południu”
At the beginning of May – na początku maja
In mid-November – w połowie listopada
At the end of September – pod koniec września
By the end of September – do końca września

Zwroty przydatne przy opisie pogody w różnych miesiącach i porach roku znajdziecie także tutaj

Ćwiczenie – wszystkie miesiące

Wpisz usłyszane słowo.