Pytanie o drogę

Pytanie o drogę po angielsku

jakdojde
– Excuse me, how can I get to the city center?
– We are now in Kosciuszko Street as you can see. City center is a few-minute walk from there. You should take the first turning on your left and go straight on until you come to the bus stop. The bus stop is in the Mickiewicz Street. You need to go along this street for about 5 minutes and turn right at the crossroads. On you left you will see a shopping center. You should go behind the shopping centre and turn right into Wierzbicki Street. The city center is at the end of Wierzbicki Street, just around the corner.

Tłumaczenie:

– Przepraszam, którędy dojdę do centrum miasta?
– Jak Pan widzi, jesteśmy teraz na ulicy Kościuszki. Do centrum miasta jest kilka minut stąd na nogach. Powinien Pan skręcić w lewo w pierwszą ulicę i iść prosto, aż do przystanku autobusowego. Przystanek autobusowy znajduje się na ulicy Mickiewicza. Powinien Pan iść wzdłuż tej ulicy przez ok. 5 minut. i skręcić w prawo na skrzyżowaniu. Po swojej lewej stronie zobaczy pan centrum handlowe. Powinien pan pójść za centrum handlowe i skręcić w prawo w ulice Wierzbickiego. Centrum miasta znajduje się na końcu ulicy Wierzbickiego, tuż za rogiem.

Pomocne zwroty i słownictwo, gdy pytamy o drogę:

How can I get to… ? Jak mogę dostać się do… ?
Could you tell me how to get to… ? Czy może mi Pan powiedzieć jak dostać się do… ?
Could you tell me the way to… ? Czy może mi Pan powiedzieć jak dostać się do… ?
Excuse me, how do I get to… ? Przepraszam, którędy dojdę do…?
Do you know where… is? Czy wie Pan gdzie jest… ?
To the left / right Na lewo / prawo
On the left / right Po lewej / prawej stronie
On the corner Na rogu (ulicy)
Turn left / right into … street Skręć w lewo / w prawo w ulicę…
Go along… street Idź wzdłuż ulicy…
Cross the street Przejdź przez ulicę
Go straight on (until you come to …) Idź prosto (aż dojdziesz do…)
Take the first / second turning on your right Skręć w pierwszą / drugą przecznicę w prawo
Near Blisko
Far Daleko
Next to Obok
Between Pomiędzy
At the end (of) Na końcu
Behind Za
In front of Na przeciwko
Around the corner Za rogiem
At the traffic lights Na światłach
At the crossroads – Na skrzyżowaniu