Wady i zalety mieszkania na wsi

Przykładowe wady i zalety życia na wsi

wadyzycianawsi

Advantages and disadvantages of living in the country.
I think that villages offer many unique advantages which are completely absent in the cities. First of all, living in the country is slower than in the big city. People have time for each other, they live like a real community and tend to be friendlier, happier and more open. There are also fewer vehicles on the roads and people in the streets, so I can say that villages are definitely not so polluted, not so crowded and more quiet than the cities. Secondly, village people live close to the nature. They have many green trees, pure water, different kind of animals, beautiful landscapes and they can breathe some fresh air. They can also eat fresh fruits and vegetables directly from the garden. That’s why they are usually fit and healthy. Unfortunately, I must say that people from the village have to face many difficult situations like traveling problems, unemployment, access to education, information and new technology. Moreover, cities provide better treatment and hospitals. Although the life in the city is more comfortable than in the village, I prefer to live in the countryside.

Tłumaczenie:

Wady i zalety życia na wsi.
Uważam, że wsie mają wiele zalet, których nie znajdziemy w miastach. Po pierwsze, życie na wsi jest wolniejsze, niż w wielkim mieście. Ludzie mają dla siebie czas, żyją jak prawdziwa społeczność i bywają bardziej przyjaźni, szczęśliwi i otwarci. Jest tam również mniej pojazdów na ulicach i ludzi na drogach, więc mogę powiedzieć, że wsie są zdecydowanie mniej zanieczyszczone, nie tak tłoczne i bardziej spokojne niż miasta. Po drugie, ludzie mieszkający na wsi żyją blisko przyrody. Mają wiele zielonych drzew, czystą wodę, różnorodne gatunki zwierząt, piękne krajobrazy i mogą oddychać świeżym powietrzem. Mogą również jeść owoce i warzywa prosto z ogrodu. Z tego powodu są zazwyczaj zdrowi i w formie. Niestety muszę powiedzieć, że ludzie mieszkający na wsi muszą stawić czoła wielu problemom, takim jak: trudności z podróżowaniem, bezrobocie, dostęp do edukacji, informacji i nowych technologii. Co więcej miasta zapewniają lepszą opiekę medyczną i szpitale. Mimo, że życie w mieście jest bardziej komfortowe, to zdecydowanie wolę mieszkać na wsi.

Wady i zalety mieszkania w mieście znajdziecie tutaj.