Must, have to – kiedy używać

mustczyhave

Must czy have to?

Czasowniki „must” i „have to” mają zbliżone znaczenie, przez co ich właściwe zastosowanie często sprawia duże problemy osobom uczącym się języka angielskiego. Ogólnie rzecz ujmując, czasowników tych to używa się do wyrażania konieczności lub obowiązku, przy czym:

Różnice między must i have to:

  • „Must” używamy mówiąc o obowiązku, który wyznaczyliśmy sobie sami
  • „Have to” używamy mówiąc o obowiązku, który nałożyły na nas inne osoby (tzn. przymus zewnętrzny)

Przykłady użycia:

I must read this book. – Muszę przeczytać tą książkę. (sam to postanowiłem)
I have to read this book. – Muszę przeczytać tą książkę. (zostało mi to nakazane przez nauczyciela)

Podsumowwanie

Czasownik: must
Znaczenie: Musieć. „Must” używamy, gdy przyczyna nakazu jest przyczyną wewnętrzną, czyli na przykład sami do siebie mówimy, że musimy coś zrobić.
Przykład: I must clean my room. – Muszę posprzątać pokój. (sam stwierdziłem, że muszę posprzątać pokój).

Czasownik : have to
Znaczenie: Musieć. „Have to” używamy, gdy przyczyna nakazu jest zewnętrzna, czyli ktoś nam mówi, że musimy coś zrobić.
Przykład: I have to clean my room. – Muszę posprzątać pokój. (inna osoba kazała mi to zrobić).