Dlaczego warto uczyć się języka – po angielsku

Wypracowanie po angielsku – Dlaczego warto uczyć się języka

naukajezykow

Why we should learn foreign languages.
There are many languages in the world and there are many reasons for learning them. First of all – it is great for travelling. Knowing a foreign language opens the door to the world for you. If you choose to learn a commonly spoken language, such as English, French or German, you can travel practically anywhere in the world and not have trouble with translations. Learning a new language gives you also an opportunity to learn about a new culture. Different culture has its own music, style, history, literature and many more interesting things which you will be able to enjoy and understand. What is more, learning a foreign language is an exercise for your brain, it expands your vocabulary, gives you a greater global understanding as well as awesome job opportunities. Learning other languages could be also a good entertainment. You can learn them if you want to impress somebody or if you want to read foreign press or books in original version. Everyone knows that learning a foreign language is very difficult. It takes time and dedication but I think it is worth it.

Tłumaczenie:

Dlaczego powinniśmy się uczyć języków obcych?
Na świecie jest bardzo dużo języków, jest również bardzo wiele powodów, żeby się ich uczyć. Po pierwsze – języki są bardzo przydatne podczas podróży. Znajomość języka obcego otwiera nam drzwi do całego świata. Jeżeli wybierzesz naukę jednego z najbardziej popularnych języków takich jak angielski, francuski bądź niemiecki, będziesz w stanie podróżować praktycznie w każdy zakątek świata, bez problemów z komunikacją z jego mieszkańcami. Nauka języków obcych daje ci również możliwość poznania nowej kultury. Odmienna kultura posiada swoją muzykę, styl, historię, literaturę oraz wiele innych interesujących kwestii, które bez problemu będziesz mógł poznać oraz zrozumieć. Co więcej, nauka języka obcego ćwiczy twój mózg, poszerza słownictwo, powoduje lepsze zrozumienie otaczającego cię świata jak również daje lepsze perspektywy zawodowe. Nauka innych języków może być również świetną zabawą. Możesz uczyć się ich, aby komuś zaimponować bądź aby móc czytać zagraniczną pracę i książki w oryginalnej wersji. Wszyscy wiedzą, że nauka języka obcego jest bardzo trudna, wymaga czasu i poświęcenia, ale uważam, że jest tego warta.

Zobacz: Podręcznik do angielskiego dla lekarzy