Zaimki dzierżawcze w angielskim – tabela i ćwiczenia

Angielski – zaimki dzierżawcze (tabela)

angielski-zaimki

Zaimki dzierżawcze odpowiadają na pytania „czyj?”, „czyja?”, „czyje?” i określają przynależność.

W poszczególnych osobach mają one następujące wersje:

Tabela z angielskimi zaimkami dzierżawczymi wydrukuj (pdf)

Osoba Zaimki
dzierżawcze
bez rzecz.*
Zaimki
dzierżawcze
z rzecz.
Tłumaczenie
Liczba pojedyncza
I Mine My Mój, moja, moje
You Yours Your Twój, twoja, twoje
He/she/it His/hers/its His/hers/its Jego, jej, jego
Liczba mnoga
We Ours Our Nasz, nasza, nasze
You Yours Your Wasz, wasza, wasze
They Theirs Their Ich

*Zaimki dzierżawcze bez rzeczownika występują najczęściej na końcu zdania, np.: This is my car. (To jest mój samochód.), ale

That beautiful car is mine. – Ten piękny samochód jest mój.