zaimki dzierżawcze

Zaimki dzierżawcze w angielskim

W języku angielskim wyróżnia się kilka rodzajów zaimków. Należą do nich na przykład zaimki osobowe, od których zazwyczaj zaczyna się naukę tego języka, czy też zaimki zwrotne i zaimki dzierżawcze. Te ostatnie poznawane są na wczesnym etapie nauki, ponieważ, jak się okazuje, trudno konstruować precyzyjne zdania po angielsku, jeśli się ich nie zna. Czym dokładnie są, kiedy możemy je stosować i co jeszcze warto o nich wiedzieć?

Czym są zaimki dzierżawcze?

Zaimki dzierżawcze, po angielsku nazywane possessive pronouns, to część zdania, która określa przynależność. Dzięki nim możemy wyrazić to, że coś należy do konkretnej osoby. Ich znajomość to jedna z podstaw umożliwiających płynną komunikację i dopiero braki w tym zakresie wielu osobom uświadamiają, jak często używamy właśnie tego rodzaju zaimków. Ich lista nie jest długa i odpowiada liście zaimków osobowych (I, you, she, he, it, we, you, they), dlatego nikomu nie powinien nastręczać problemów fakt, że konieczne jest nauczenie się ich na pamięć. Regularne stosowanie zaimków dzierżawczych w zdaniach pozwala bardzo szybko wyrobić wprawę, dzięki której używa się ich niemal automatycznie i bez zastanowienia.

Zaimki dzierżawcze a przymiotniki dzierżawcze – na czym polega różnica?

Te dwie części zdania są w języku angielskim bardzo często utożsamiane ze sobą, podczas gdy w rzeczywistości używa się ich w nieco innych sytuacjach. Przymiotniki dzierżawcze zawsze są używane przed rzeczownikiem. Należą do nich:

 • my – mój, moja, moje, moi
 • your – twój, twoja, twoje, twoi
 • her – jej
 • his – jego
 • its – tego (odnosi się do przedmiotów oraz zwierząt)
 • our – nasz, nasza, nasze, nasi
 • your – wasz, wasza, wasze, wasi
 • their – ich

Po przymiotnikach dzierżawczych zawsze musi pojawić się rzeczownik, ponieważ w przeciwnym razie rozmówca nie będzie miał pojęcia, co dokładnie do kogoś należy. Wyglądałoby to mniej więcej tak, jak gdyby po polsku powiedzieć: „To jest nasza.” Brak kontynuacji w postaci rzeczownika sprawia, że zdanie jest niekompletne.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku zaimków dzierżawczych, które stosowane są w zdaniu już po rzeczowniku albo zamiast niego. Należą do nich:

 • mine – mój, moja, moje, moi
 • yours – twój, twoja twoje, twoi
 • hers – jej
 • his – jego
 • its – tego (również w odniesieniu do przedmiotów i zwierząt)
 • ours – nasz, nasza, nasze, nasi
 • yours – wasz, wasza, wasze, wasi
 • theirs – ich

Zarówno przymiotniki, jak i zaimki dzierżawcze, zawsze występują w języku angielskim nieodmiennie. Zaimki dzierżawcze mogą zaś w zdaniu pełnić funkcję rolę podmiotu oraz dopełnienia.

Przykłady zdań z zaimkami dzierżawczymi

This is my room. – To jest mój pokój. (przymiotnik dzierżawczy występuje tuż przed rzeczownikiem, którego dotyczy)
This room is mine. – Ten pokój jest mój. (zaimek dzierżawczy występuje później, ale w odniesieniu do zastosowanego już rzeczownika)
Is that sewing machine yours? – Czy to jest twoja maszyna do szycia?
This is her sewing machine. – To jest jej maszyna do szycia.
This is one of our beautiful daughters. – To jest jedna z naszych pięknych córek.
This book is very interesting and I love its cover. – Ta książka jest bardzo interesująca i bardzo podoba mi się jej okładka. (w języku polskim tłumaczymy its na jej, ale w języku angielskim to właśnie its jest przymiotnikiem dzierżawczym stosowanym w odniesieniu do przedmiotów)
This car is so expensive. Is it really theirs? – Ten samochód jest tak drogi. Czy naprawdę jest ich?
I love her dress but his suit looks bad. – Bardzo podoba mi się jej sukienka, ale jego garnitur wygląda źle.
This is my part and this is yours. – To jest moja część, a to jest twoja.
She doesn’t like animals but she adores her own cats. – Ona nie lubi zwierząt, ale uwielbia swoje własne koty.
This is your new classmate, Adam. – To wasz nowy kolega z klasy, Adam.
I read your message a few hours ago. – Przeczytałam twoją wiadomość kilka godzin temu.
She has already bought some of our old clothes. – Ona już kupiła część naszych starych ubrań.
I like her smile. – Lubię jej uśmiech.
She was a friend of mine. – Ona była moją przyjaciółką.