Życzenia po angielsku – świąteczne i noworoczne

Życzenia świąteczne po angielsku

Gdy zbliża się czas Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku lub Świąt Wielkanocnych, często zastanawiamy się jak napisać życzenia świąteczne po angielsku lub jak złożyć je bliskim z którymi spotkamy się osobiście? Życzenia świąteczne – bez względu na to czy składane są w najbliższej rodzinie, wśród przyjaciół, kolegów z pracy, czy naszych klientów i kontrahentów – są jednym z piękniejszych zwyczajów świątecznych.

Przykładowe życzenia po angielsku na Boże Narodzenie i Nowy Rok

życzenia bożonarodzeniowe po angielsku
Jakie życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne?
 • I wish you Merry Christmas and a happy New Year! Życzę Ci Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!
 • Have a wonderful Christmas and a best New Year! Życzę Ci cudownych Świąt Bożego Narodzenia i najlepszego Nowego Roku!
 • Wishing you all the joys of the holiday season and a happy New Year! Życzę wszystkim radości ze Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!
 • All the best for Christmas and the New Year! Wszystkiego najlepszego w Święta Bożego Narodzenia i w Nowym Roku!
 • Merry Christmas, smile at face, many sunny days and everything the best! Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, uśmiechu na twarzy, wielu słonecznych dni i wszystkiego najlepszego!
 • Greetings of the season and best wishes for the New Year! Najlepsze życzenia z okazji tego świątecznego czasu i Nowego Roku!
 • May the wonder of Christmas shine in your hearts and bring warmth to those you love. And may the New Year be happy and peaceful to all the people on earth!
  Niechaj Boże Narodzenie świeci blaskiem w Waszych sercach i przyniesie ciepło tym, których kochacie, a Nowy Rok niechaj będzie szczęśliwy i dla wszystkich ludzi na Ziemi!
 • Lots of good wishes for the Christmas and the New Year!
  Mnóstwo dobrych życzeń z okazji Świąt oraz Nowego Roku!
 • I wish you a Merry Christmas, many gifts from Santa Claus and a Happy New Year. Życzę Ci / Wam Wesołych Świąt, dużo prezentów od Świętego Mikołaja i szczęśliwego Nowego Roku.
 • May the peace and happiness of Christmas be with you throughout the New Year. Niechaj pokój i radość Świąt Bożego Narodzenia będą z Tobą (Wami) przez cały rok!

Przykładowe życzenia na Wielkanoc

życzenia wielkanocne po angielsku
Jak złożyć życzenia wielkanocne po angielsku?
 • Happy Easter! Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!
 • Happy Easter to you and your family! Życzę Tobie i Twojej rodzinie wesołych Świąt Wielkanocnych!
 • I wish you hope, love and plenty of colorful Easter eggs. Happy Easter! Życzę Ci dużo nadziei, miłości i wielu kolorowych jajek. Wesołych świąt Wielkiej Nocy!
 • On the occasion of the approaching Easter I offer my best wishes: good health, happiness, tasty egg, „Wet Monday”, lots of spring sunshine and a great success. Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składam najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego słońca oraz samych sukcesów.
 • I wish you and your family the renewal of life, love, and happiness. Happy Easter! Życzę Tobie i Twojej rodzinie odnowienia życia, miłości i szczęścia. Wesołych Świąt Wielkiej Nocy!
 • Wishing you and your family the happiest Easter of all. God bless you now and always. Życzę Tobie i Twojej rodzinie najszczęśliwszych Świąt Wielkanocnych. Niech Bóg pobłogosławi Was teraz i na zawsze.
 • Let this Easter egg remind you that nothing can destroy your dreams and love. Have a very joyful Easter! Niech te Wielkanocne jajka przypominają Ci, że nic nie może zniszczyć Twoich snów i miłości. Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!
 • On Easter I wish your heart is full of every good feeling a Happy Easter can bring. W Święta Wielkiej Nocy, życzę by Twoje serce było pełne wszelkich dobrych uczuć, jakie mogą przynieść radosne Święta Wielkanocne.
 • May your Easter basket be full of joy, happiness, peace and love. Niech Twój wielkanocny koszyczek będzie pełen radości, szczęścia, spokoju i miłości.

Może szukasz: Życzenia urodzinowe, imieninowe lub ślubne?