Gramatyka

W module Gramatyka dostępne są podstawy gramatyki języka anielskiego przeznaczone dla rozpoczynających naukę i średnio-zaawansowanych. Znajduje się tutaj na przykład:

  • odmiana czasownika to be, odmiana czasownika to have (got), odmiana czasownika to do, oraz czasowniki modalne i phrasal verbs (tzw. angielskie frazale);
  • angielskie czasy (m.in.: Present Simple, Present Continuous oraz Past Simple i Past Continuous);
  • angielskie przedimki i przyimki czasu;
  • użycie some/any, much/many, so/such, must/have to;
  • konstrukcja there is/there are, neither… nor i konstrukcja unless;
  • strona bierna i mowa zależna.
past participle

Past Participle – jak używać

Past Participle to forma czasownika, a dokładnie imiesłów bierny, który odgrywa kluczową rolę w tworzeniu zdań w różnych czasach oraz formach gramatycznych. Dzieli się na formę regularną oraz nieregularną, stanowi zmorę dla uczniów nielubiących uczenia się na pamięć i jednocześnie znajomość tej formy wznosi poziom danego ucznia na kolejny poziom. Czym dokładnie jest i kiedy …

Past Participle – jak używać Czytaj więcej »

past simple past continuous

Past Simple czy Past Continuous i jaka jest różnica

W języku angielskim występuje aż dwanaście czasów gramatycznych i wiele innych form gramatycznych, dzięki którym można możliwie najprecyzyjniej wyrażać swoje myśli. Past Simple i Past Continuous to dwa czasy przeszłe, które w Polsce dzieci poznają już na etapie szkoły podstawowej. Kiedy są stosowane, czym się różnią i w jakich sytuacjach można je stosować razem? Past …

Past Simple czy Past Continuous i jaka jest różnica Czytaj więcej »

Verb patterns – składnia czasowników

Składnia czasowników (Verb patterns) to jedno z tych zagadnień w języku angielskim, które nie wymagają zrozumienia, a jedynie wyuczenia się na pamięć określonych czasowników. Okazuje się, że w języku angielskim stosowanie czasowników, po których ma znaleźć się jeszcze jeden czasownik, bazuje na określonych zasadach. Jeśli zdania budowane przez nas mają być poprawne, należy poznać dwa …

Verb patterns – składnia czasowników Czytaj więcej »

Past Perfect Continuous – budowa i użycie

Czas Past Perfect Continuous należy do struktur gramatycznych na poziomie średniozaawansowanym i pozwala na znacznie precyzyjniejsze wyrażanie się, nie wspominając o większym prawdopodobieństwie na zdanie ważnych egzaminów z języka angielskiego. Kiedy stosujemy czas Past Perfect Continuous? Past Perfect Conitinuous jest ciągłą wersją czasu Past Perfect Simple, którego używamy do mówienia o czynności z przeszłości w …

Past Perfect Continuous – budowa i użycie Czytaj więcej »

the usa

Przedimek określony the

The jest jednym z najczęściej używanych słów w języku angielskim i jednocześnie jednym z najbardziej problematycznych. Nie sposób go przetłumaczyć, a jednak musimy je stosować, aby tworzyć poprawne zdania. Kiedy powinno się go używać i czym różni się od przedimków określonych? A/an i the – czym się różnią? Przedimki używane są do określania rzeczowników, nie …

Przedimek określony the Czytaj więcej »

It's my new cello

It’s czy its – jak poprawnie stosować

„It’s” oraz „its” to dwa elementy języka angielskiego, które wymawia się identycznie, ale zapis jest zupełnie inny, a przede wszystkim oznaczają zupełnie coś innego. Wymienne stosowanie tych dwóch elementów to błąd popełniany powszechnie nie tylko przez osoby, które dopiero uczą się angielskiego, ale również przez tych, dla których język ten jest językiem ojczystym. Na czym …

It’s czy its – jak poprawnie stosować Czytaj więcej »

zdania relative clauses

Relative clauses: wszystko, co musisz wiedzieć o zdaniach względnych

Relative clauses, czyli zdania względne, są jednym z ważniejszych elementów w języku angielskim. Stanowią one narzędzie, które pozwala nam łączyć zdania oraz dodawać dodatkowe informacje o osobie, miejscu, rzeczy lub czasie. Istnieją trzy podstawowe typy zdania względnego: defining (określający), non-defining (nieokreślający) oraz contact clauses (zwrotne). Defining relative clauses służą do określenia osoby lub rzeczy, o …

Relative clauses: wszystko, co musisz wiedzieć o zdaniach względnych Czytaj więcej »

zdanie z wish

Konstrukcja zdania z wish w języku angielskim

Jedną z najbardziej popularnych konstrukcji zdaniowych w języku angielskim jest zdanie z wish. Jest to formuła wyrażająca życzenie, pragnienie lub żal związany z obecną sytuacją. Zdanie z wish buduje się poprzez dodanie czasownika w bezokoliczniku po wish oraz dopełnienie zdania, które wyraża nasze pragnienie. Wish może być używane zarówno w formie czasu teraźniejszego, jak i …

Konstrukcja zdania z wish w języku angielskim Czytaj więcej »

this that

This, that, these, those – jak poprawnie używać tych zaimków w języku angielskim?

Zaimek to rodzaj słowa, które zastępuje rzeczownik w zdaniu. W języku angielskim, istnieją różne rodzaje zaimków, takie jak this, that, these, those. Znajomość zaimków this, that, these, those jest kluczowa dla poprawnego komunikowania się w języku angielskim. Użycie zaimków „this” i „that” Zaimki this i that używane są w odniesieniu do rzeczy i osób, a …

This, that, these, those – jak poprawnie używać tych zaimków w języku angielskim? Czytaj więcej »

wet wetter wettest

Wet – stopniowanie przymiotnika

Wet to przymiotnik, który często kojarzy nam się z deszczową pogodą i nieprzyjemnymi doznaniami. Jednak warto zauważyć, że ten pozornie zwykły przymiotnik ma wiele różnych zastosowań i może być stopniowany w interesujący sposób. Jednym z najważniejszych zagadnień w nauce języka angielskiego jest stopniowanie przymiotników. Dzięki temu procesowi, możemy określić, czy coś jest mniej lub bardziej …

Wet – stopniowanie przymiotnika Czytaj więcej »