Gramatyka

W module Gramatyka dostępne są podstawy gramatyki języka anielskiego przeznaczone dla rozpoczynających naukę i średnio-zaawansowanych. Znajduje się tutaj na przykład:

  • odmiana czasownika to be, odmiana czasownika to have (got), odmiana czasownika to do, oraz czasowniki modalne i phrasal verbs (tzw. angielskie frazale);
  • angielskie czasy (m.in.: Present Simple, Present Continuous oraz Past Simple i Past Continuous);
  • angielskie przedimki i przyimki czasu;
  • użycie some/any, much/many, so/such, must/have to;
  • konstrukcja there is/there are, neither… nor i konstrukcja unless;
  • strona bierna i mowa zależna.
ja też so do I

Wyrażenia: so do I, me too oraz neither do I, me neither – użycie i ćwiczenie.

So do I, me too – wskazówki użycia Wyrażenia te stosowane są jako forma potwierdzenia w zdaniach twierdzących. Konstrukcja so + czasownik posiłkowy + podmiot służy do potwierdzenia informacji ze zdania głównego wypowiedzi twierdzącej. Podmiot w kolejnym zdaniu, wypowiedzianym przez rozmówcę musi być inny, a czasownik posiłkowy (do, does, did, formy „być”, modalne) odpowiadać czasowi …

Wyrażenia: so do I, me too oraz neither do I, me neither – użycie i ćwiczenie. Czytaj więcej »

had better

Had better – konstrukcja i przykłady

Konstrukcja had better stosowana jest wtedy gdy przychodzi rozmówcy coś zasugerować lub udzielić rad, które według mówiącej osoby są właściwe w danej sytuacji. Wyrażenie odnosi się zarówno do teraźniejszości lub przyszłości, wykluczamy jej użycie jeśli chodzi o przeszłość. Polskim odpowiednikiem dla wyrażenia had better jest „lepiej…”, „lepiej będzie, jeśli/kiedy…” i forma w angielskim się nie …

Had better – konstrukcja i przykłady Czytaj więcej »

it's high time

It’s high time – konstrukcja i przykłady

Konstrukcja it’s high time jest odpowiednikiem polskiego wyrażenia „najwyższy czas…”. Sugeruje ona konieczność zrobienia czegoś, wykonania pewnej czynności, ponieważ z różnych powodów już nadszedł na to czas. Powody te mogą być różne, otóż zarówno będą one dotyczyć spraw osobistych lub wskazywać komuś na zdecydowanie się na działanie, które przynosi pewne korzyści. It’s high time używamy …

It’s high time – konstrukcja i przykłady Czytaj więcej »

let's konstrukcja

Let’s – konstrukcja i przykłady

Konstrukcja let’s z czasownikiem jest często używana szczególnie wtedy, gdy wyrażamy nakaz, polecenie lub żądanie – więc rozumie się ją jako formę trybu rozkazującego. Konstrukcja ta jest jednak w odbiorze bardziej łagodna i nie tak bezpośrednia, brzmi ona przyjaźnie i wręcz zachęcająco. Wyrażenie let’s z czasownikiem jest raczej odbierane jako propozycja wykonania wspólnie danej czynności, …

Let’s – konstrukcja i przykłady Czytaj więcej »

going to rain

Be going to – zastosowanie i przykłady

W języku angielskim czasu przyszłego używa się podobnie do języka polskiego, warto jednak wiedzieć, że znaczenie wypowiedzi o rzeczach, które jeszcze się nie wydarzyły sugerowane jest tutaj przez różne formy. Jedną z takich form w języku angielskim jest wyrażenie „be going to”. Określa ono wydarzenia które będą miały miejsce zwykle w niedalekiej przyszłości, co jednak …

Be going to – zastosowanie i przykłady Czytaj więcej »

kiedy do does

Kiedy „do”, a kiedy „does” w zdaniu?

Często zastanawiamy się kiedy użyć do a kiedy does. Dotyczy to zazwyczaj okresu początków naszej nauki angielskiego. Poniżej krótkie wyjaśnienie. „Do” oraz ”does” to dwie formy jednego czasownika w czasie teraźniejszym. Znajomość zasad używania tych dwóch czasowników jest niezwykle istotna dla każdego, kto chce opanować dobrze język angielski. Kiedy użyć ”do”, a kiedy ”does”? Choć …

Kiedy „do”, a kiedy „does” w zdaniu? Czytaj więcej »

phrasal verbs in out

Phrasal verbs in/out

“Phrasal verbs” zawierające “in” – używamy ich zazwyczaj z czasownikami ruchu In = into a room, a building, a car etc. Przykłady: get in How did the thief get in? Jak złodziej dostał się do środka? let in Here’s a key, so you can let yourself in. Tu jest klucz, więc możesz wejść. dive in …

Phrasal verbs in/out Czytaj więcej »

Phrasal verbs frazale

Co to są „phrasal verbs” i kiedy ich używamy?

Phrasal verbs czyli czasowniki frazowe „Phrasal verbs” to w dosłownym tłumaczeniu na język polski „czasowniki frazowe”. Ich użycie stanowi integralną część angielskiej gramatyki i są bardzo często wykorzystywane w życiu codziennym przez native speakerów. Warto zwracać na nie uwagę, ponieważ świadczą o zaawansowanej znajomości języka, a także rozbudowanym i bogatym słownictwie. „Phrasal verbs” są dość …

Co to są „phrasal verbs” i kiedy ich używamy? Czytaj więcej »

kiedy so such

Kiedy używamy „so” a kiedy „such”

Zarówno „so” jak i „such” wzmacniają przekaz danej wypowiedzi. Dzięki nim możemy tworzyć zdania o silniejszym znaczeniu. Bardzo często tłumaczymy je jako „taki”, „taka”, „takie”, „tacy” lub „tak”. „So” używane jest z przymiotnikami i przysłówkami. Przykład 1. (z przymiotnikiem) I didn’t like the book. The story was so boring. Nie spodobała mi się ta książka. …

Kiedy używamy „so” a kiedy „such” Czytaj więcej »