Gramatyka

W module Gramatyka dostępne są podstawy gramatyki języka anielskiego przeznaczone dla rozpoczynających naukę i średnio-zaawansowanych. Znajduje się tutaj na przykład:

  • odmiana czasownika to be, odmiana czasownika to have (got), odmiana czasownika to do, oraz czasowniki modalne i phrasal verbs (tzw. angielskie frazale);
  • angielskie czasy (m.in.: Present Simple, Present Continuous oraz Past Simple i Past Continuous);
  • angielskie przedimki i przyimki czasu;
  • użycie some/any, much/many, so/such, must/have to;
  • konstrukcja there is/there are, neither… nor i konstrukcja unless;
  • strona bierna i mowa zależna.
was were

Was, were – jaki to czas i zastosowanie

Was i were to forma przeszła jednego z najpowszechniej używanych czasowników w języku angielskim, które spędzają sen z powiek wielu uczniom języka angielskiego. Ich znajomość pozwala budować zdania w kilku czasach, a także konstrukcjach gramatycznych. Jaki czasownik skrywa się pod tymi formami, kiedy można ich używać i jakie wyjątki stanowią odstępstwo od normy? Poniżej znajdują […]

Was, were – jaki to czas i zastosowanie Read More »

future continuous

Future Continuous – budowa i użycie

W języku angielskim funkcjonuje dwanaście czasów gramatycznych, z czego cztery są czasami przyszłymi i wykorzystuje się je w różnych okolicznościach do mówienia o przyszłości. Jednym z nich jest czas Future Continuous, poznawany przez uczniów już na etapie szkoły podstawowej. Czym się charakteryzuje i kiedy znajduje zastosowanie? Kiedy używamy czasu Future Continuous? Future Continuous to czas

Future Continuous – budowa i użycie Read More »

too enough

Too, enough – konstrukcje

Too i enough to dwa przysłówki stopnia (adverbs of degree), które sprawiają, że słowo przez nie określane nabiera negatywnego lub pozytywnego charakteru. Pozwalają na zmienienie stopnia nasilenia przymiotnika, rzeczownika lub przysłówka, przez co możliwe jest dokładniejsze wyrażanie obiektywnych i subiektywnych opinii na najróżniejsze tematy. Kiedy i w jaki sposób możemy je stosować? Kiedy stosujemy enough?

Too, enough – konstrukcje Read More »

infinitive czy gerund

Infinitive czy Gerund – jak używać

Gerund i Infinitive mogą przysporzyć osobom uczącym się języka angielskiego sporych problemów. Wielu uczniów nie potrafi zrozumieć zasad kierujących stosowaniem tych dwóch rodzajów czasowników w języku angielskim, ale na szczęście można opierać się na kilku wskazówkach ułatwiających ich zapamiętanie. Przede wszystkim zaś warto dowiedzieć się, czym właściwie są Infinitive oraz Gerund i poznać przykłady zdań

Infinitive czy Gerund – jak używać Read More »

Future Perfect Continuous

Future Perfect Continuous

W języku angielskim funkcjonuje aż dwanaście czasów gramatycznych. Dla porównania warto podkreślić, że w jest ich osiem w języku włoskim, siedem w języku hiszpańskim i tylko trzy w języku polskim, a mianowicie czas przeszły, teraźniejszy i przyszły. O ile na początku nauki uczniowie uczą się przede wszystkim podstawowych czasów, takich jak Present Simple, Past Simple,

Future Perfect Continuous Read More »

past participle

Past Participle – jak używać

Past Participle to forma czasownika, a dokładnie imiesłów bierny, który odgrywa kluczową rolę w tworzeniu zdań w różnych czasach oraz formach gramatycznych. Dzieli się na formę regularną oraz nieregularną, stanowi zmorę dla uczniów nielubiących uczenia się na pamięć i jednocześnie znajomość tej formy wznosi poziom danego ucznia na kolejny poziom. Czym dokładnie jest i kiedy

Past Participle – jak używać Read More »

past simple past continuous

Past Simple czy Past Continuous i jaka jest różnica

W języku angielskim występuje aż dwanaście czasów gramatycznych i wiele innych form gramatycznych, dzięki którym można możliwie najprecyzyjniej wyrażać swoje myśli. Past Simple i Past Continuous to dwa czasy przeszłe, które w Polsce dzieci poznają już na etapie szkoły podstawowej. Kiedy są stosowane, czym się różnią i w jakich sytuacjach można je stosować razem? Past

Past Simple czy Past Continuous i jaka jest różnica Read More »

Verb patterns – składnia czasowników

Składnia czasowników (Verb patterns) to jedno z tych zagadnień w języku angielskim, które nie wymagają zrozumienia, a jedynie wyuczenia się na pamięć określonych czasowników. Okazuje się, że w języku angielskim stosowanie czasowników, po których ma znaleźć się jeszcze jeden czasownik, bazuje na określonych zasadach. Jeśli zdania budowane przez nas mają być poprawne, należy poznać dwa

Verb patterns – składnia czasowników Read More »

Past Perfect Continuous – budowa i użycie

Czas Past Perfect Continuous należy do struktur gramatycznych na poziomie średniozaawansowanym i pozwala na znacznie precyzyjniejsze wyrażanie się, nie wspominając o większym prawdopodobieństwie na zdanie ważnych egzaminów z języka angielskiego. Kiedy stosujemy czas Past Perfect Continuous? Past Perfect Conitinuous jest ciągłą wersją czasu Past Perfect Simple, którego używamy do mówienia o czynności z przeszłości w

Past Perfect Continuous – budowa i użycie Read More »

the usa

Przedimek określony the

The jest jednym z najczęściej używanych słów w języku angielskim i jednocześnie jednym z najbardziej problematycznych. Nie sposób go przetłumaczyć, a jednak musimy je stosować, aby tworzyć poprawne zdania. Kiedy powinno się go używać i czym różni się od przedimków określonych? A/an i the – czym się różnią? Przedimki używane są do określania rzeczowników, nie

Przedimek określony the Read More »