infinitive czy gerund

Infinitive czy Gerund – jak używać

Gerund i Infinitive mogą przysporzyć osobom uczącym się języka angielskiego sporych problemów. Wielu uczniów nie potrafi zrozumieć zasad kierujących stosowaniem tych dwóch rodzajów czasowników w języku angielskim, ale na szczęście można opierać się na kilku wskazówkach ułatwiających ich zapamiętanie. Przede wszystkim zaś warto dowiedzieć się, czym właściwie są Infinitive oraz Gerund i poznać przykłady zdań z ich zastosowaniem.

Czym są Gerund i Infinitive?

Gerund to czasownik z końcówką -ing, a infinitive to bezokolicznik, który najczęściej używamy po słowie to. Ta część gramatyki języka angielskiego pozornie zdaje się o wiele łatwiejsza i szybciej przyswajalna niż skomplikowane formy gramatyczne, takie jak tryby warunkowe czy na przykład czas Past Perfect. W rzeczywistości jednak wiele osób ma z nią spore problemy, często w ogóle o tym nie wiedząc i stosując konkretne czasowniki z złej formie. Problem w tym wypadku polega na tym, że stosowanie formy gerundialnej czy też bezokolicznikowej nie jest całkiem oczywiste i wymaga nauczenia się niektórych czasowników na pamięć. Dzięki temu można bezbłędnie używać ich w odpowiednich formach.

Kiedy używamy formy Infinitive?

Infinitive to w języku polskim po prostu bezokolicznik, czyli forma mówienia o czynności bez określania podmiotu. Po polsku mogą to być na przykład czasowniki „robić” czy „kochać”. Może być stosowana jako podmiot w zdaniu, kiedy wyrażamy chęć zrobienia czegoś i po to w zdaniu, czyli kolejno w przykładach:

To love an animal is a great feeling. – Kochać zwierzę to cudowne uczucie.

I want to call him. – Chcę do niego zadzwonić. (to call w tym zdaniu traktowane jest właśnie jako bezokolicznik)

I would like to see him. – Chciałabym go zobaczyć.

Konstrukcje bezokolicznikowe są również typowe dla niektórych czasowników, których trzeba się nauczyć na pamięć. Są to między innymi:

 • pretend – udawać
 • refuse – odmówić
 • deserve – zasługiwać
 • threaten – grozić
 • to hesitate – wahać się
 • allow – pozwolić
 • appear – okazać się
 • be allowed to – mieć pozwolenie
 • to be unable – nie być w stanie
 • advise – dawać radę
 • afford to – pozwolić sobie
 • hope – mieć nadzieję
 • intend – mieć zamiar
 • agree – zgodzić się
 • manage – dać radę
 • pretend – udawać
 • promise – obiecywać
 • refuse – odmawiać
 • decide – zdecydować
 • encourage – zachęcić
 • expect – oczekiwać
 • remind – przypominać
 • seem – wydawać się
 • tell – mówić
 • invite – zaprosić

Na przykład:

I hope to see you soon. – Mam nadzieję, że wkrótce cię zobaczę.

She seems to be nice. – Ona wydaje się miła.

Kiedy używamy formy Gerund?

Gerund to czasownik z końcówką -ing. Kojarzy nam się najczęściej z czasami ciągłymi, których jest nieodłącznym elementem. Zdarza się jednak, że ta końcówka czyni z czasownika rzeczownik. Na przykład:

sleep – spać

sleeping – spanie

Gerund może być również dopełniaczem po niektórych przyimkach, tak jak w tych przykładach:

She is very good at cooking. – Ona jest bardzo dobra w gotowaniu.

She has some difficulty in finding her wallet. – Ona ma problem ze znalezieniem swojego portfela.

Forma gerundialna pojawia się również na zakazach:

No smoking. – Nie palić.

No running. – Nie biegać.

Najtrudniejsze jest jednak zapamiętanie, po jakich czasownikach występuje Gerund, a lista ta jest dość obszerna. Niektóre czasowniki w języku angielskim zawsze wymagają użycia po nich następnego czasownika, ale tym razem już w wersji Gerund. Należą do nich:

 • admit – przyznać
 • risk – ryzykować
 • spend – wydać
 • stop – przestać, zatrzymać się
 • suggest – zasugerować
 • appreciate – docenić
 • dislike – nie lubić
 • end up – skończyć
 • avoid – unikać
 • be used to – być przyzwyczajonym do robienia czegoś
 • can’t help – nie móc na coś poradzić
 • complete – skończyć
 • permit – pozwolić
 • quit – rzucić, zrezygnować z
 • recommend – polecać
 • consider  – wziąć pod uwagę
 • delay – odłożyć, odwołać
 • imagine – wyobrazić sobie
 • keep – podtrzymywać (jakiś stan)
 • deny – zanegować
 • discuss – dyskutować
 • enjoy – lubić
 • advise – doradzić
 • feel like – mieć na coś ochotę
 • finish – skończyć
 • forget  – zapomnieć
 • have – mieć
 • tolerate – tolerować
 • understand – rozumieć
 • escape – uciekać
 • excuse – przepraszać
 • look forward to – czekać na coś
 • mention – wspomnieć
 • miss – tęsknić, brakować

Na przykład:

I enjoy talking to you. – Lubię z tobą rozmawiać.

I’m used to working with her. – Przyzwyczaiłam się do pracy z nią.