Przysłówki angielskie – przykłady i ćwiczenia

Tą stronę przegląda teraz 1 gość

Przysłówki w angielskim i przykłady

przyklady

Przysłówki odpowiadają na pytanie „jak?” i opisują, jak dana czynność została wykonana. Poza czasownikami, przysłówki mogą opisywać przymiotniki oraz inne przysłówki.

Poniższa tabela opisuje możliwe sposoby ich tworzenia:

Dodanie końcówki –ly do przymiotnika (większość przypadków). bad – badly, quiet – quietly
Jeśli przymiotnik ma końcówkę –le, należy zamienić ją na –ly. simple – simply
Jeżeli przymiotnik kończy się na –y, dodajemy końcówkę –ily. happy – happily
Jeżeli przymiotnik kończy się na -ly, to przysłówek nie występuje. friendly – like a friend
Wyjątki good – well, fast fast, hard – hard, early – early

Najbardziej charakterystyczne końcówki (przyrostki) to:

-ance/-ence, -ness, -ity (rzeczowniki utworzone od przymiotnika)
-th, końcówka wyrażająca wielkości
-ance/-ence, -(a)tion/-sion, -ment, -al (rzeczowniki utworzone od czasownika)
-ant, -ent, -ian, -ist, -or, -er, -ee, -eer, -man (rzeczowniki oznaczające wykonawcę czynności lub zawód)
-ship, -dom, -hood, -(a)cy, -ery, -(o)sis, -ism (rzeczowniki oznaczające stan, proces, lub cechę), np. intelligent – intelligence (inteligencja), long – length (długość), loyal – loayality (lojalność), real – realism (realizm), responsible – responsibility (odpowiedzialność), teach- teacher (nauczyciel)

Rzeczowniki o przeciwnym bądź negatywnym znaczeniu tworzymy poprzez dodanie przedrostków
un-, im-, in-, ir-, dis-, mis-, np. regular – irregular (nieregularny), cover – discover (odkryć), advantage – disadvantage (wada)

Ćwiczenia

Swoją wiedzę z przysłówków sprawdzisz wkrótce w ćwiczeniu.