przysłówki angielskie

Przysłówki angielskie – przykłady i stopniowanie

Przysłówek to część mowy odpowiadająca na pytania jak? jak często? gdzie? kiedy? W języku angielskim przysłówki dzielą się na kilka kategorii, a w związku z tym mogą znajdować się w różnych miejscach w zdaniu. Ich znajomość ułatwia płynną komunikację, a przede wszystkim gwarantuje precyzję w wyrażaniu swoich myśli. Co warto wiedzieć o przysłówkach w języku angielskim?

Rodzaje przysłówków w języku angielskim

Formalnie przysłówki w języku angielskim dzieli się na pięć rodzajów, a mianowicie przysłówki miejsca, czasu, sposobu, częstotliwości oraz stopnia. Mogą one określać czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek.

  • Przysłówki miejsca odpowiadają na pytanie gdzie?, a należą do nich na przykład:

there – tam

everywhere – wszędzie

somewhere – gdzieś

nowhere – nigdzie

in – w

inside – wewnątrz

behind – za

  • Przysłówki czasu odpowiadają na pytanie kiedy?, a są to między innymi:

now – teraz

soon – wkrótce

today – dzisiaj

tonight – dziś wieczorem

tomorrow – jutro

yesterday – wczoraj

last day/week/month/year – zeszłego dnia/tygodnia/miesiąca/roku

two weeks/months ago – dwa tygodnie/miesiące temu

nest week/month – w przyszłym tygodniu/miesiącu

  • Przysłówki sposobu odpowiadają na pytanie jak?, a są to na przykład:

softly – delikatnie

quickly – szybko

suddenly – nagle

  • Przysłówki częstotliwości odpowiadają na pytanie jak często?, a należą do nich między innymi:

never – nigdy

always – zawsze

  • Przysłówki stopnia umożliwiają wyrażanie intensywności, a należą do nich na przykład:

fully– całkowicie

extremely – nadzwyczaj

nearly – prawie

Tworzenie przysłówków

Przysłówki w języku angielskim tworzy się na bazie przymiotników lub rzeczowników, a w zdecydowanej większości wystarczy dodać końcówkę -ly, aby je tworzyć. Na przykład:

clear – przejrzysty

clearly – przejrzyście

bad – zły

badly – źle

Jeśli jednak przymiotnik kończy się na literę y, wówczas usuwamy tę literę, a końcówką w przysłówku będzie -ily. Na przykład:

happy – szczęśliwy

happily – szczęśliwie

funny – śmieszny

funnily – śmiesznie

Jeśli przymiotnik wieńczy końcówka -le, usuwamy ją podczas tworznia przysłówka i stosujemy końcówkę -ly. Na przykład:

probable – prawdopodobny

probably – prawdopodobnie

Jeśli jednak przymiotnik kończy się na literę e, której nie poprzedza l, to dodajemy do niego końcówkę -ly:

nice – miły

nicely – miło

Jeśli przymiotnik kończy się na -ic, to w przysłówku koniec będzie brzmiał -ally. Na przykład:

dramatic -dramatyczny

dramatically – dramatycznie (wyjątkiem od tej zasady jest public, który zamienia się na publicly)

Zdarzają się również przymiotniki kończące się na -ly, a wówczas przysłówek brzmi dokładnie tak samo, jak przymiotnik:

friendly – przyjacielski/przyjacielsko

Warto podkreślić, że niektóre przymiotniki po dodaniu końcówki -ly zmieniają znaczenie. Są to na przykład:

late – późno

lately – ostatnio

hard – ciężko

hardly – prawie wcale, ledwie

Stopniowanie przysłówków

Stopniowanie przysłówków odbywa się na takich samych zasadach, jak stopniowanie przymiotników. Jeśli nie są zakończone na -ly, to w stopniu wyższym dodajemy końcówkę -er, a w stopniu najwyższym końcówkę -est. Na przykład:

fast – faster – the fastest  – szybko – szybciej – najszybciej

Przysłówki wielosylabowe, które mają końcówkę -ly w stopniu wyższym poprzedzamy słowem more (bardziej), a w stopniu najwyższym most (najbardziej). Na przykład:

easily – more easily – the most easily  – łatwo -łatwiej – najłatwiej

Wyjątkiem są przysłówki, które stopniujemy nieregularnie i które w stopniu wyższym oraz najwyższym mają zupełnie inną formę. Należą do nich:

well – better – the best  –  dobrze – lepiej – najlepiej

little – less – the least  –  mało – mniej – najmniej

badly – worse – the worst  – źle – gorzej – najgorzej

far – further – the furthest  – daleko – dalej – najdalej

Niektóre z przysłówków mają taką samą formę, jak przymiotniki. Należą do nich między innymi:

clean – czysto

far – daleko

fast – szybko

high -wysoko

low – nisko

Przykłady zdań z przysłówkami

He swims extremely well. – On pływa nadzwyczaj dobrze. (W tym zdaniu przysłówkami są zarówno extremely, jak i well)

They ran away quickly. – Oni szybko uciekli.

She is singing loudly. – Ona głośno śpiewa.

They always sleep together. – Oni zawsze śpią razem.