Przysłówki angielskie – przykłady i ćwiczenia

Przysłówki w angielskim i przykłady

przyklady

Przysłówki odpowiadają na pytanie „jak?” i opisują, jak dana czynność została wykonana. Poza czasownikami, przysłówki mogą opisywać przymiotniki oraz inne przysłówki.

Poniższa tabela opisuje możliwe sposoby ich tworzenia:

Dodanie końcówki –ly do przymiotnika (większość przypadków). bad – badly, quiet – quietly
Jeśli przymiotnik ma końcówkę –le, należy zamienić ją na –ly. simple – simply
Jeżeli przymiotnik kończy się na –y, dodajemy końcówkę –ily. happy – happily
Jeżeli przymiotnik kończy się na -ly, to przysłówek nie występuje. friendly – like a friend
Wyjątki good – well, fast – fast, hard – hard, early – early