liczby po angielsku

Liczby po angielsku

Nauka liczb po angielsku to jeden z podstawowych etapów nauki języka, a liczby od 1 do 100 – to absolutna podstawa. Ich znajomość przydaje się podczas wizyty w sklepie, w rozmowach ze znajomymi oraz w pracy. Z kolei liczebniki główne pomogą nam m.in. w określeniu kolejności, podaniu wieku, daty, godziny oraz cen.

Angielskie liczby do 12

Liczb od 0 do 12 należy nauczyć się na pamięć. Tworzą one bazę do tworzenia kolejnych liczb i nie ma żadnej reguły odnośnie ich tworzenia.
0 – zero
1 – one
2 – two
3 – three
4 – four
5 – five
6 – six
7 – seven
8 – eight
9 – nine
10 – ten
11 – eleven
12 – twelve

Liczby od 13 do 19 tworzy się poprzez dodanie do cyfry końcówki „–teen”

13 – thirteen
14 – fourteen
15 – fifteen
16 – sixteen
17 – seventeen
18 – eighteen
19 – nineteen

Pełne dziesiątki tworzy się poprzez dodanie do cyfry końcówki „–ty”

20 – twenty
30 – thirty
40 – forty
50 – fifty
60 – sixty
70 – seventy
80 – eighty
90 – ninety

liczby do 100
Liczby od 1 do 100 po angielsku – to absolutne „must have” nauki języka

Pozostałe liczby po angielsku

Tworzy się je poprzez dodanie do liczby dziesiątek cyfry jedności. Obie liczby powinny zostać oddzielone myślnikiem:

20 – twenty
21 – twenty-one
22 – twenty-two
23 – twenty-three
24 – twenty-four
25 – twenty-five
26 – twenty-six
27 – twenty-seven
28 – twenty-eight
29 – twenty-nine
30 – thirty
31 – thirty-one
32 – thirty-two
33 – thirty-three
34 – thirty-four
35 – thirty-five
36 – thirty-six
37 – thirty-seven
38 – thirty-eight
39 – thirty-nine

Setki i tysiące

Tworzymy je przez dodanie do cyfry słów hundred i thousand

100 – one hundred
200 – two hundred
300 – three hundred
400 – four hundred
500 – five hundred
600 – six hundred
700 – seven hundred
800 – eight hundred
900 – nine hundred
1000 – one thousand
2000 – two thousand

1 000 000 – one million

Liczby trzycyfrowe i większe:

107 – one hundred (and) seven
254 – two hundred (and) fifty–four
712 – seven hundred (and) twelve
861 – eight hundred (and) sixty–one
975 – nine hundred (and) seventy–five
1006 – one thousand (and) six
4444 – four thousand four hundred (and) forty–four
77 832 – seventy–seven thousand, eight hundred and thirty–two
554 613 – five hundred fifty–four thousand, six hundred and thirteen

Uwaga! W brytyjskim angielskim po słowie „hundred” użyjemy spójnika „and”. W amerykańskim angielskim spójnik ten zostaje pominięty.

Znając zasady tworzenia angielskich liczb, bardzo szybko nauczymy się też zasad podawania cen w języku angielskim.

Aby podać cenę zazwyczaj najpierw wymawiamy kwotę, a później walutę.
10$ – ten dollars
25€ – twenty-five euros
$0.80 – eighty cents

Tą samą cenę możemy wypowiedzieć na kilka sposobów:
$10.99
ten dollars ninety-nine cents
ten dollars ninety-nine
ten ninety-nine

O cenę natomiast zapytamy w sposób następujący:
How much does it cost?
What does it cost?
How much is it?
What’s the price?

Liczby po angielsku – wymowa

How many? Ile? (dla rzeczowników policzalnych)
zero zero
one jeden
two dwa
three trzy
four cztery
five pięć
six sześć
seven siedem
eight osiem
nine dziewięć
ten dziesięć
eleven jedenaście
twelve dwanaście
thirteen trzynaście
fourteen czternaście
fifteen piętnaście
twenty dwadzieścia
twenty two dwadzieścia dwa
thirty trzydzieści
thirty one trzydzieści jeden
thirty three trzydzieści trzy
forty czterdzieści
fifty pięćdziesiąt
sixty sześćdziesiąt
seventy siedemdziesiąt
eighty osiemdziesiąt
ninety dziewięćdziesiąt
a hundred sto
a thousand tysiąc
two thousand dwa tysiące
1,250 1,250
2,300 2,300
4,800 4,800
5,600 5,600
6,900 6,900
22,100 22,100
35,800 35,800
45,300 45,300
56,700 56,700
64,850 64,850
7,500 7,500
8,270 8,270
9,400 9,400
75,000 75,000
82,500 82,500
93,400 93,400
10,500 10,500
156,722 156,722
1,243,700 1,243,700
3,500,000 3,500,000
liter, liters litr, litry
one liter jeden litr
meter, meters metr, metry
a meter metr
kilometers kilometry
gram, grams gram, gramy
a gram gram
kilo, kilos kilogram, kilogramy
a kilo kilogram
How much? Ile? (dla rzeczowników niepoliczalnych)
What? Co?
cost, costs kosztawać, kosztuje
it to
How much does it cost? Ile to kosztuje?
What does it cost? Ile to kosztuje?
Odsłuchaj całość Numbers

 

Liczebniki porządkowe w angielskim z wymową dostępne są tutaj.

Ćwiczenie z liczb po angielsku

Wpisz usłyszane słowo.