godziny po angielsku

Godziny po angielsku

Naukę godzin rozpoczynamy na samym początku naszej przygody z językiem angielskim. Wtedy też poznajemy jak zapytać po angielsku która jest godzina i jak odpowiedzieć na to pytanie, w zależności czy jest przed południem czy po południu. Kolejna istotna kwestia to – jakie typowe błędy można popełnić przy podawaniu godzin po angielsku i jak ich unikać?

Podawanie godzin po angielsku

  • Jeżeli duża wskazówka wskazuje cyfry od 1 do 29, wówczas mówimy, że jest „po” godzinie, używając do tego słówka „past” oraz liczby minut. (It’s ten past ten – jest 10:10)
  • Jeżeli duża wskazówka wskazuje cyfry od 31 do 59, wówczas mówimy, że jest „przed” godziną, używając do tego słówka „to” oraz liczby minut (It’s ten to ten – jest 9:50)
  • Jeżeli podajemy godziny pełne, robimy to w następujący sposób:
    It’s + liczba oznaczająca godzinę + wyrażenie „o’clock” – It’s one o’clock – jest 13:00
  • Warto też zapamiętać słowo quarter – kwadrans / 15 minut

Angielskie godziny – wymowa

  It’s quarter past ten – jest 10:15

Podając godziny „połówkowe” powinniśmy użyć konstrukcji:
It’s „half past” + liczba oznaczająca godzinę –

  It’s half past nine – jest 9:30

Do określenia godzin posłużą nam również określenia: a.m. – przed południem oraz p.m. – po południu. Wynika to z tego, że w języku angielskim posługujemy się głównie zegarem 12 godzinnym.
5 a.m. (5:00) – five o’clock in the morning
5 p.m. (17:00) – five o’clock in the afternoon

Podawanie godzin – przykłady

7:00 – It’s seven o’clock / It’s seven
7:10 – It’s ten past seven
7:15 – It’s quarter past seven / t’s seven fifteen
7:20 – It’s twenty past seven / It’s ten to half past seven/It’s seven twenty
7:28 – It’s twenty-eight past seven / It’s seven twenty-eight
7:30 – It’s half past seven / It’s seven thirty
7:35 – It’s twenty-five to eight / It’s seven thirty-five
7:40 – It’s twenty to seven / It’s seven forty
7:45 – It’s quarter to eight / It’s seven forty-five
7:55 – It’s five to eight / It’s seven fifty-five
7:58 – It’s two to eight / It’s nearly eight o’clock/It’s seven fifty-eight
8:00 – It’s eight a.m.
17:00 – It’s five p.m.

Aby wyrazić, że coś wydarzyło się o danej godzinie należy użyć przyimka „at” (at 5 p.m. – o piątej po południu)

Pytanie o godzinę po angielsku

Jeśli chcemy zapytać się po angielsku która jest godzina, zadajemy pytanie:

  What time is it? lub What’s the time?

Jedno i drugie pytanie oznacza w języku polskim – Która jest godzina? Na początku zdania można dodać zwrot grzecznosciowy: Excuse me – Przepraszam (Excuse me what’s the time?)

Zwroty związane z godzinami w angielskim

clock – zegar ścienny
watch – zegarek na rękę
hour – godzina
minute – minuta
second – sekunda
in the morning – rano
in the afternoon – w południe
in the evening – wieczorem
at night – w nocy
(At) what time? – O której godzinie?
Na przykład: At what time did he come? – O której godzinie on przyszedł?
(At) 4 p.m. – o szesnastej
Na przykład: He came at four (o’clock) p.m. – On przyszedł o szesnastej

Jak powiedzieć: która godzina i inne wyrażenia

What? Co? (która?)
is, are, am być (odmiana w liczbie poj.)
time czas
Która godzina? What time is it?
It’s one o’clock. Jest pierwsza.
past po
to do (przed)
ten to ten za dziesięć (minut) dziesiąta
half połowa (w pół do)
nine thirty dziewiąta trzydzieści
half past nine dziewiąta trzydzieści
eight thirty ósma trzydzieści
half past eight ósma trzydzieści
quarter ćwierć (kwadrans)
quarter past ten dziesiąta piętnaście
quarter to ten za piętnaście (minut) dziesiąta
a quarter ćwierć (kwadrans)
a quarter past ten dziesiąta piętnaście
by the way przy okazji
from z
Where are you arriving from? Skąd Pan/i przybywa?.
there is jest
a difference różnica
watch, clock zegarek
now teraz
my watch shows mój zegarek pokazuje
a.m. rano
It’s 4:20 a.m. Jest 4:20 rano.
morning ranek
to be there być tam
It’s 10:20 a.m. Jest 10:20 rano.
When? Kiedy?
the bus autobus
leave, leaves odjeżdżać, odjeżdża
When does the bus leave? Kiedy odjeżdża autobus?
the train pociąg
arrive, arrives przyjeżdżać, przyjeżdża
When does the train arrive? Kiedy przyjeżdża pociąg?
is, will be być, będzie
ready gotowe
it to
When will it be ready? Kiedy to będzie gotowe?
Odsłuchaj całość

Żeby poprawnie określać angielskie godziny potrzebna jest także znajomość liczb po angielsku oraz liczebników porządkowych.

Ćwiczenie – godziny po angielsku

0%

It's four minutes past two p.m.

Dobrze! Źle!

It's quarter past ten.

Dobrze! Źle!

It's quarter past ten a.m.

Dobrze! Źle!

It's half past six.

Dobrze! Źle!

It’s five past eleven.

Dobrze! Źle!

It's quarter to eight.

Dobrze! Źle!

It’s ten to three.

Dobrze! Źle!

It's nine o'clock.

Dobrze! Źle!

It's twenty five to nine.

Dobrze! Źle!

It's twenty three to twelve.

Dobrze! Źle!

Słabo

Musisz jeszcze poćwiczyć.


Sprawdź swoje wyniki:
Dobrze

Poszło Ci dość dobrze, ale możesz jeszcze poćwiczyć.


Sprawdź swoje wyniki:
Brawo!

Poszło Ci znakomicie. Czy chcesz jeszcze poćwiczyć?


Sprawdź swoje wyniki: