modal verb can

Czasowniki modalne w angielskim

Angielskie czasowniki modalne tzw. Modal Verbs są dość specyficzną grupą czasowników w języku angielskim. Cechuje je stosunkowo prosta budowa i użycie w zdaniach, jednak ich poprawne znaczenie może sprawiać kłopoty – w szczególności na początkowym etapie nauki. Czasowniki modalne w angielskim  służą do opisywania możliwości, umiejętności, życzeń, próśb, zakazów oraz nakazów i łączy je kilka cech:

  • występujący po nich czasownik jest zawsze w formie bezokolicznika, np. I can dance. (Potrafię tańczyć.)
  • dla wszystkich osób mają tylko jedną formę, np. I can, You can, He can
  • w 3 osobie liczby pojedynczej czasu Simple Present nie posiadają końcówki „-s”
  • są jedynie uzupełnieniem opisywanych czynności – same ich nie wyrażają.

Czasownik modalny „Can”

Forma czasu przeszłego to „could”. Znaczenie: móc, umieć potrafić. „Can” używany jest również podczas pytania o pozwolenie oraz do wyrażenia prośby.

Przykłady zdań:

I can ride a bike. – Potrafię jeździć na rowerze.
Can I go to the Cinema? – Czy mogę iść do kina?
Can/could you help me? – Czy możesz mi pomóc?

Czasownik modalny „Must”

Znaczenie: musieć. „Must” używamy, gdy przyczyna nakazu jest przyczyną wewnętrzną, czyli na przykład sami do siebie mówimy, że musimy coś zrobić

Przykłady zdań:

I must clean my room. – Muszę posprzątać pokój (mówimy do siebie albo musimy komuś, że musimy to zrobić).

Czasownik modalny „Have to”

Znaczenie: musieć. „Have to” używamy, gdy przyczyna nakazu jest zewnętrzna, czyli ktoś nam mówi, że musimy coś zrobić.

Przykłady zdań:

You have to clean your room. – Musisz posprzątać pokój (inna osoba mówi nam, że powinniśmy posprzątać pokój).

Czasownik modalny „Should”

Znaczenie: mieć powinność, jak również mieć opinię, radę na jakiś temat. Czasownik modalny „should” występuje często z takimi wyrażeniami, jak „I think that…” (Uważam, że…)

Przykłady zdań:

You should go to the doctor. – Powinieneś pójść do lekarza.

Czasownik modalny „Need”

Znaczenie: potrzebować, musieć. Czasownik występujący po „need” musi być poprzedzony słowem „to”.

Przykłady zdań:

I need to do shopping. – Potrzebuję (muszę) zrobić zakupy.

Czasownik modalny „Will”

Znaczenie: używany jest przede wszystkim do wyrażania przyszłości. Poza tym wyraża: założenie (prawie pewność), wolę wykonania czegoś, prośby, propozycje i rozkazy.

Przykłady zdań:

Will you give me this book? – Czy dasz mi ta książkę? I will study medicine – Będę studiował medycynę.

Czasownik modalny „Shall”

Znaczenie: „shall” jest operatorem czasu przyszłego i występuje tylko w 1 osobą liczby pojedynczej i mnogiej. „Shall” stosuje się najczęściej w pytaniach o opinie, poglądy na jakiś temat oraz do wyrażenia sugestii, oferty.

Przykłady zdań:

Shall I open the window? – Chciałbyś, żebym otworzył okno? (Czy uważasz, że powinienem otworzyć okno?)