Rzeczowniki po angielsku – końcówki i tworzenie

Rzeczowniki w angielskim

końcówki

Angielskie rzeczowniki powstają poprzez dodanie przy- i przedrostków do innych części mowy.

Najbardziej charakterystyczne końcówki (przyrostki) to:

-ance/-ence, -ness, -ity (rzeczowniki utworzone od przymiotnika)
-th, (końcówka wyrażająca wielkości)
-ance/-ence, -(a)tion/-sion, -ment, -al (rzeczowniki utworzone od czasownika)
-ant, -ent, -ian, -ist, -or, -er, -ee, -eer, -man (rzeczowniki oznaczające wykonawcę czynności lub zawód)
-ship, -dom, -hood, -(a)cy, -ery, -(o)sis, -ism (rzeczowniki oznaczające stan, proces, lub cechę), np.:

intelligent – intelligence (inteligencja)
long – length (długość)
loyal – loayality (lojalność)
real – realism (realizm)
responsible – responsibility (odpowiedzialność)
teach- teacher (nauczyciel)

Rzeczowniki o przeciwnym bądź negatywnym znaczeniu tworzymy poprzez dodanie przedrostków: un-, im-, in-, ir-, dis-, mis-, np.:

regular – irregular (nieregularny)
cover – discover (odkryć)
advantage – disadvantage (wada)