Rzeczowniki po angielsku – końcówki i tworzenie

Tą stronę przegląda teraz 2 gości

Rzeczowniki w angielskim

końcówki

Angielskie rzeczowniki powstają poprzez dodanie przy- i przedrostków do innych części mowy.

Najbardziej charakterystyczne końcówki (przyrostki) to:

-ance/-ence, -ness, -ity (rzeczowniki utworzone od przymiotnika)
-th, końcówka wyrażająca wielkości
-ance/-ence, -(a)tion/-sion, -ment, -al (rzeczowniki utworzone od czasownika)
-ant, -ent, -ian, -ist, -or, -er, -ee, -eer, -man (rzeczowniki oznaczające wykonawcę czynności lub zawód)
-ship, -dom, -hood, -(a)cy, -ery, -(o)sis, -ism (rzeczowniki oznaczające stan, proces, lub cechę), np. intelligent – intelligence (inteligencja), long – length (długość), loyal – loayality (lojalność), real – realism (realizm), responsible – responsibility (odpowiedzialność), teach- teacher (nauczyciel)

Rzeczowniki o przeciwnym bądź negatywnym znaczeniu tworzymy poprzez dodanie przedrostków
un-, im-, in-, ir-, dis-, mis-, np. regular – irregular (nieregularny), cover – discover (odkryć), advantage – disadvantage (wada)

Ćwiczenia

Swoją wiedzę z rzeczowników sprawdzisz wkrótce w ćwiczeniu.