odmiana czasownika to do

Czasownik „to do” – odmiana

Odmiana czasownika posiłkowego „to do”


Czasownik „to do” jest zarówno czasownikiem posiłkowym oraz występuje w znaczeniu „robić”. O jego użyciu – kiedy „do” a kiedy „does” – piszemy również tutaj
Odmiana czasownika „to do” (jako czasownika posiłkowego) w języku angielskim wygląda następująco:

Liczba pojedyncza
I do
You do
He does
She does
It does
Liczba mnoga
We do
You do
They do

 

 

Pytania i przeczenia z użyciem czasownika posiłkowego „to do”

Czasownik posiłkowy „to do” służy do:
a) Budowy pytań w czasach Present Simple (np. Does Jack play football?) i Past Simple
b) Budowy przeczeń w czasach Present Simple (np. Jack doesn’t play football.) i Past Simple
c) Wyrażania zakazów, np. Don’t touch it!

Budowa pytań (a) i przeczeń (b) w czasie teraźniejszym (Present Simple)

Pytania zaczynamy w zdaniu od czasownika „do” (I, you) albo „does” (he, she, it).

Przykładowo: Do you like animals? – Czy lubisz zwierzęta? Does he like animals? – Czy on lubi zwierzęta?

Przeczenie

Przykładowo (forma skrócona z apostrofem):
I don’t like. – Ja nie lubię.
She doesn’t like. – Ona nie lubi.

Jeżeli „to do” występuje w zdaniu w znaczeniu „robić”, to odmieniamy go jak inne czasowniki.