Czasownik „to do” – odmiana

Tą stronę przegląda teraz 1 gość

Odmiana czasownika posiłkowego „to do”

odmianado
Czasownik „to do” jest zarówno czasownikiem posiłkowym oraz występuje w znaczeniu „robić”.
Odmiana czasownika „to do” (jako czasownika posiłkowego) w j. angielskim wygląda następująco:

Liczba pojedyncza
I do
You do
He does
She does
It does
Liczba mnoga
We do
You do
They do

 

 

Pytania i przeczenia z użyciem czasownika posiłkowego “to do”

Czasownik posiłkowy „to do” służy do:
a) Budowy pytań w czasach present simple i past simple np. Does Jack play football?
b) Budowy przeczeń w czasach present simple i past simple np. Jack doesn`t play football.
c) Wyrażania zakazów np. Don`t touch it!

Jeżeli ‘to do’ występuje w zdaniu w znaczeniu “robić”, to odmieniamy go jak inne czasowniki.