Wypracowania

opowiadanie angielski

Opowiadanie po angielsku

Jak dobrze napisać opowiadanie po angielsku to wyzwanie przed którym możemy stanąć, gdy uczymy się pisania w języku angielskim. Opowiadanie po angielsku to twórcza wypowiedź pisemna. Możesz w niej stosować dialogi, idiomy, a nawet skróty. W opowiadaniu możesz pisać o rzeczywistych albo o wymyślonych wydarzeniach. W tym artykule znajdziesz kilka przydatnych porad, jak dobrze napisać […]

Opowiadanie po angielsku Read More »

artykuł publicystyczny

Artykuł publicystyczny po angielsku

Jak napisać artykuł publicystyczny po angielsku? – to pytanie zadajemy sobie, gdy stajemy przed taki zadaniem np. na maturze. Poniżej znajdziecie na nie odpowiedź wraz z przykładem takiego artykułu. W artykule publicystycznym autor wyraża swoje stanowisko wobec problemu/zjawiska społecznego. Artykuł może zawierać́ elementy opisu, sprawozdania, recenzji, komentarze odautorskie, ocenę̨ faktów, elementy opinii oraz może także

Artykuł publicystyczny po angielsku Read More »

Rozprawka po angielsku – typu za i przeciw

Rozprawka jest formą wypowiedzi pisemnej po angielsku ze ściśle określonymi regułami kompozycyjnymi. Spotyka się ją przede wszystkim na egzaminie maturalnym z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Celem jej pisania jest zaprezentowanie jakiegoś ważnego problemu (tematu) poprzez przytoczenie argumentów „za” i „przeciw”. Rozprawka za i przeciw (for and against essay) – jak napisać po angielsku Aby

Rozprawka po angielsku – typu za i przeciw Read More »

Recenzja filmu po angielsku

Jak ją poprawnie napisać recenzję filmu po angielsku? Napisanie krótkiej recenzji filmu jest jednym z zadań, które mogą pojawić się na maturze z języka angielskiego. Opiszemy, jakie są zasady jej pisania, z jakich elementów (akapitów) powinna się składać oraz zaproponujemy wzór recenzji filmu wraz z tłumaczeniem. Liczymy, że nasze wskazówki będą Wam pomocne podczas pisania

Recenzja filmu po angielsku Read More »

Recenzja książki po angielsku

Przykładowa recenzja książki po angielsku My favourite book. I have a big collection of books because I really like reading. I think, that reading helps us reduce stress and improves our memory and imagination. Moreover, I enjoy reading because everything I read fills my head with new bits of information. I have a lot of

Recenzja książki po angielsku Read More »