Jak i kiedy używać „much”, „many”, “a lot of”

Kiedy używamy „much”, „many”, „a lot of”

kiedylotof

Użycie much/many

Główna zasada stosowania tych przysłówków jest następująca:
Much/Many używamy najczęściej w zdaniach przeczących i pytających.
Przy czym „many” używamy, kiedy mówimy o rzeczownikach policzalnych, np.:

How many animals are there?

natomiast „much” o niepoliczalnych, np.:

How much does it cost?

Użycie – a lot of

„A lot of” używamy w zdaniach twierdzących, kiedy mówimy o rzeczownikach zarówno policzalnych, jak i niepoliczalnych, np:

We have a lot of books.
He has a lot of money.