Jak i kiedy używać „much”, „many”, “a lot of”

„Much”, „many” oraz „a lot of” mają w języku angielskim to samo znaczenie natomiast występują poważne różnice gramatyczne w ich użyciu. Poniżej przedstawiamy zasady użycia much/many z zdaniu – co ułatwi Wam zastosowanie ich w praktyce.

Użycie „much”, „many”

Główna zasada stosowania tych przysłówków jest następująca:
Much/Many używamy najczęściej w zdaniach przeczących i pytających.
Przy czym „many” używamy, kiedy mówimy o rzeczownikach policzalnych, np.:

There aren’t many other books.
How many animals are there?

natomiast „much” o niepoliczalnych, np.:

There isn’t much information to share.
How much does it cost?

Użycie „a lot of”

„A lot of” używamy w zdaniach twierdzących, kiedy mówimy o rzeczownikach zarówno policzalnych, jak i niepoliczalnych, np:

We have a lot of books.
He has a lot of money.