Jak i kiedy używać „much”, „many”, “a lot of”

Tą stronę przegląda teraz 1 gość

Kiedy używamy „much”, „many”, „a lot of” oraz ćwiczenia

kiedylotof

Główna zasada stosowania tych trzech przysłówków jest następująca:

„Much”/„Many” używamy najczęściej w zdaniach przeczących i pytających. Przy czym „many” używamy, kiedy mówimy o rzeczownikach policzalnych, natomiast „much” o niepoliczalnych.

„A lot of” używamy w zdaniach twierdzących, kiedy mówimy o rzeczownikach zarówno policzalnych, jak i niepoliczalnych (We have a lot of books.)

Ćwiczenia

Ćwiczenia z zasad użycia „much”, „many”, „a lot of” będą dostępne wkrótce.