Jak i kiedy używać „much”, „many”, “a lot of”

Tą stronę przegląda teraz 15 gości

Kiedy używamy „much”, „many”, „a lot of” oraz ćwiczenia

kiedylotof

Główna zasada stosowania tych trzech przysłówków jest następująca:

„Much”/„Many” używamy najczęściej w zdaniach przeczących i pytających. Przy czym „many” używamy, kiedy mówimy o rzeczownikach policzalnych, natomiast „much” o niepoliczalnych.

„A lot of” używamy w zdaniach twierdzących, kiedy mówimy o rzeczownikach zarówno policzalnych, jak i niepoliczalnych (We have a lot of books.)

Ćwiczenia

Ćwiczenia z zasad użycia „much”, „many”, „a lot of” będą dostępne wkrótce.