phrasal verbs frazale

Co to są „phrasal verbs” i kiedy ich używamy?

Podziel się ze znajomymi:

Phrasal verbs to w dosłownym tłumaczeniu na język polski „czasowniki frazowe”. Ich użycie stanowi integralną część angielskiej gramatyki i są bardzo często wykorzystywane w życiu codziennym przez native speakerów. Warto zwracać na nie uwagę, ponieważ świadczą o zaawansowanej znajomości języka, a także rozbudowanym i bogatym słownictwie. „Phrasal verbs” są dość trudnym zagadnieniem gramatycznym, ponieważ nie mogą być tłumaczone dosłownie. Co więcej, w języku polskim czasowniki frazowe właściwie nie występują, przez co nie możemy ich do niczego porównać.

„Phrasal verbs” złożone są zwykle z czasownika oraz innej części mowy (najczęściej przyimka lub przysłówka). Zazwyczaj jest to połączenie dwóch słów, choć zdarza się, że czasownik frazowy składa się z większej liczby słów.

Przykłady popularnych „frazali”

 • get on
  The bus was full. We couldn’t get on. Autobus był pełny. Nie mogliśmy wsiąść.
 • drive off
  A woman got into the car and drove off. Kobieta wsiadła do samochodu i odjechała.
 • turn around
  When I touched her on the shoulder, she turned around. Kiedy dotknąłem jej ramienia, obróciła się.
 • get along with
  I usually get along with foreigners. Zwykle dogaduję się z obcokrajowcami.
 • look forward to
  Are you looking forward to your summer trip? Nie możesz się doczekać letniego wypadu?

„Phrasal verbs” mają swoje odpowiedniki spotykane w języku formalnym i pisanym.

Przykłady Phrasal verbs z ich odpowiednikami

take after = resemble (być podobnym do kogoś, przypominać kogoś)
look for = seek (szukać)
put off = postpone (przełożyć coś na później, odłożyć coś)
go on = continue (kontynuować, robić dalej)
call of = cancel (odwołać)

phrasal verb call of
Phrasal verb call of oznacza cancel

Czasowniki frazowe – zasady i użycie

W języku angielskim „phrasal verbs” mogą występować wraz z dopełnieniem, co wpływa na ich odmienną pozycję w zdaniu. Istnieją dwie możliwości:

 1. dopełnienie znajduje się po czasowniku frazowym
  I turned on the light. Włączyłem światło.
 2. dopełnienie znajduje się między częściami czasownika frazowego
  I turned the light on. Włączyłem światło.

*Jeśli dopełnieniem jest zaimek (np. me/him/her/it/them), tylko jedna opcja jest możliwa (gdzie dopełnienie znajduje się między częściami czasownika frazowego).

I turned on the light.➘
I turned it on*. Włączyłem je.
I turned the light on.➚

Przykład 1.

Could you fill in this form?/Could you fill this form in?
Czy mógłbyś wypełnić ten formularz?

They gave me a form and told me to fill it in. (not fill in it)
Dali mi formularz i poprosili mnie o jego wypełnienie.

Przykład 2.

Don’t throw away this piece of paper./Don’t throw this piece of paper away.
Nie wyrzucaj tej kartki papieru.

I want to keep this piece of paper, so don’t throw it away. (not throw away it)
Chcę zatrzymać tę kartkę papieru, więc jej nie wyrzucaj.

Przykład 3.

I need to take off my shoes./I need to take my shoes off.
Muszę zdjąć buty.

My shoes are uncomfortable. I need to take them off. (not take off them)
Moje buty są niewygodne. Muszę je zdjąć.

Podsumowanie

Nauka czasowników frazowych nie należy zatem do najłatwiejszych. Ucząc się „phrasal verbs” trzeba pamiętać przede wszystkim o systematyczności i tworzeniu jak największej ilości zdań w różnych kontekstach.

Phrasal verbs zawierające “in”, “out” znajdziesz tutaj oraz lista 100 frazali