phrasal verbs in out

Phrasal verbs in/out

“Phrasal verbs” zawierające “in” – używamy ich zazwyczaj z czasownikami ruchu

In = into a room, a building, a car etc.

Przykłady:

get in

How did the thief get in? Jak złodziej dostał się do środka?

let in

Here’s a key, so you can let yourself in. Tu jest klucz, więc możesz wejść.

dive in

Mary walked up to the edge of the pool and dived in. Mary podeszła do krawędzi basenu i zanurkowała.

move in

I’ve got a new apartment. I’m moving in on Saturday. Mam nowe mieszkanie. Wprowadzam się w sobotę.

check in

As soon as I got to the airport, I checked in. Jak tylko dotarłam na lotnisko, odprawiłam się.

 

Więcej przykładów:

go in (wejść, wkroczyć)

come in (wejść/przyjeżdżać)

walk in (wejść)

break in (wtrącić się np. do wypowiedzi/włamać się)

drop in (wpaść do kogoś z wizytą)

join in (brać w czymś udział, dołączyć się do czegoś)

plug in (podłączać coś np. do prądu, kontaktu)

fill in (uzupełniać, wypełniać, plombować)

take in (nocować kogoś/zapamiętać, przyswoić)

 

“Phrasal verbs” zawierające “out” – używamy ich zazwyczaj z czasownikami ruchu

Out = out of a room, building, a car etc.

 

Przykłady:

walk out

She just stood up and walked out. Podniosła się i wyszła.

lock out

I had no key, so I was locked out. Nie miałem klucza, więc byłem zamknięty.

climb out

He swam up and down the pool, and then climbed out. Pływał w dół i w górę basenu, a następnie wspiął się znów do góry.

look out

Peter opened the window and looked out. Piotr otworzył okno i się wychylił.

check out

What time do we have to check out?O której godzinie musimy się wymeldować?

 

Więcej przykładów:

go out (wyjść z domu/umawiać się z kimś/zgasnąć)

get out (wysiadać, wyjeżdżać/uciekać)

move out (wyprowadzić się, wyjechać)

let out (wypuszczać/wydawać np. dźwięk)

eat out (jeść na mieście, poza domem)

drop out (przestać coś robić/rzucić szkołę, uczelnię)

cut out (wycinać coś np. z papieru/eliminować, usuwać)

leave out (pominąć coś/kogoś)

cross out (przekreślić, wykreślić)

Co to są frazale – „phrasal verbs” wyjaśniamy tutaj