Opis hobby

Przykładowy opis po angielsku – moje hobby

opispoangielsku
My favorite hobby is reading. This hobby got started when I was a little girl. I had always wanted my parents to read fairy tales to me. Now I read story books, magazines, newspapers and any kind of material that I find interesting. I read at least one hour every day and I think, that I can’t live without reading. There are a lot of advantages of reading.
It makes me relaxed and calm, keeps me always busy and gives me an unlimited imagination and a lot of knowledge. Books are the source of inspirations and instructions for me. They make me happy. My favorites author is J.K.Rowling and T. Brezina. I usually read books in the evening and I read them in my bed. I think that I have the best hobby in the world.

Tłumaczenie:

Moim ulubionym hobby jest czytanie. Czytaniem zainteresowałam się kiedy byłam jeszcze małą dziewczynką. Jako dziecko zawsze chciałam, żeby rodzice czytali mi bajki. Teraz czytam opowiadania, magazyny, gazety i wszystko, co wyda mi się interesujące. Staram się czytać minimum godzinę dziennie i uważam, że nie mogłabym już żyć bez mojego hobby. Czytanie ma wiele zalet. Sprawia że jestem zrelaksowana i spokojna. Powoduje, że się nie nudzę i daje mi nieograniczoną wyobraźnię oraz wiedzę. Książki są dla mnie źródłem inspiracji i instrukcji. Sprawiają, że jestem szczęśliwa. Moimi ulubionymi autorami są J.K. Rowling i T.Brezina. Zazwyczaj czytam książki wieczorami, leżąc w łóżku. Uważam, że mam najlepsze hobby na świecie.

Moje hobby – przykład 2

opispoangielsku
I want to tell you about my hobby. My hobby is swimming. I think that swimming is one of the most famous sports activity in the world. I like swimming because it’s really fun. I learned how to swim when I was 8 years old. I’m going to the swimming pool three times a week now. There are only five children in my group. Swimming lessons last 1 hour. Our coach teaches us how to swim faster, longer and better. He also teaches me how to swim on my back. I have already won a lot of swimming competitions. I like to swim in the swimming pool and in the sea. Swimming means a lot to me. I also think, that swimming is a skill that everyone should know.

Tłumaczenie:

Chciałabym wam opowiedzieć o moim hobby. Moim hobby jest pływanie. Uważam, że pływanie jest jednym z najbardziej popularnych aktywności sportowych na świecie. Lubię pływać ponieważ to świetna zabawa. Nauczyłam się pływać, kiedy miałam 8 lat. Teraz chodzę na basen 3 razy w tygodniu. W mojej grupie jest tylko 5 dzieci. Lekcje pływania trwają 1 godzinę. Nasz trener uczy nas, jak pływać szybciej, dłużej i lepiej. Trener uczy mnie również, jak pływać na plecach. Wygrałam już dużo zawodów pływackich. Lubię pływać w basenie oraz w morzu. Pływanie dużo dla mnie znaczy. Uważam również, że pływanie jest umiejętnością, którą każdy powinien posiadać.