kiedy so such

Kiedy używamy „so” a kiedy „such”

Zarówno „so” jak i „such” wzmacniają przekaz danej wypowiedzi. Dzięki nim możemy tworzyć zdania o silniejszym znaczeniu. Bardzo często tłumaczymy je jako „taki”, „taka”, „takie”, „tacy” lub „tak”.

„So” używane jest z przymiotnikami i przysłówkami.

Przykład 1.
(z przymiotnikiem)
I didn’t like the book. The story was so boring. Nie spodobała mi się ta książka. Historia była taka nudna.

Przykład 2.
(z przysłówkiem)
You shouldn’t eat so quickly! Nie powinieneś jeść tak szybko!

„Such” łączy się z samymi rzeczownikami, choć może też występować z rzeczownikiem poprzedzonym przymiotnikiem.

Przykład 1.
I didn’t like the book. It was such a boring story. Nie spodobała mi się ta książka. To była taka nudna historia.

Przykład 2.
I like Joe and Mary. They are such nice people. Lubię Joe i Mary. Oni są takimi miłymi ludźmi.

Uwaga! W zdaniach z przedimkami „a” oraz „an”, „such” zawsze stoi przed nimi.

Przykład 1.
My friend Lucy had such a big dog. (not a such big dog)
Moja przyjaciółka Lucy miała takiego dużego psa.

Przykład 2.
Last summer I took part in such a perfect wedding ceremony. (not a such perfect wedding ceremony)
Zeszłego lata wziąłem udział w tak idealnej ceremonii ślubnej.

W języku angielskim spotykana jest również konstrukcja „so … that” („such … that”) , oznaczająca „tak … że” („taki/taka/takie/tacy” … że”).

Przykład 1.
The film was so good *that I decided to watch it one more time. Film był taki dobry, że zdecydowałem się go obejrzeć raz jeszcze.

Przykład 2.
It was such nice weather *that we spent the whole day at the seaside. Była tak przyjemna pogoda, że spędziliśmy cały dzień and morzem.

*Słówko „that” w mowie potocznej często jest pomijane.

Sprawdź się w ćwiczeniu

0%

It’s difficult to understand her because she talks … quietly.

Dobrze! Źle!

I didn’t realise it was … old house.

Dobrze! Źle!

You always smile. You’re … optimist.

Dobrze! Źle!

They are … intelligent people that I wanted to meet them.

Dobrze! Źle!

I don’t usually get up … early.

Dobrze! Źle!

It’s a wonderful day, isn’t it? It’s … cold.

Dobrze! Źle!

I was … happy that I started jumping.

Dobrze! Źle!

Yesterday I found … big bananas in a supermarket.

Dobrze! Źle!

I was … tired after yesterday’s classes.

Dobrze! Źle!

It was a great holiday. We had … good time.

Dobrze! Źle!

Słabo

Musisz jeszcze poćwiczyć.

Zobacz pozostałe ćwiczenia


Sprawdź swoje wyniki:
Dobrze

Poszło Ci dość dobrze, ale możesz jeszcze poćwiczyć.

Zobacz pozostałe ćwiczenia


Sprawdź swoje wyniki:
Brawo!

Poszło Ci znakomicie. Czy chcesz jeszcze poćwiczyć?

Zobacz pozostałe ćwiczenia


Sprawdź swoje wyniki: