Przymiotniki – lista

Przymiotniki w angielskim

Lista przymiotników

Przymiotniki odpowiadają na pytania „jaki?”, „jaka?”, „jakie?” i stosowane są w celu określenia cech jakiejś osoby, zwierząt lub rzeczy, np. an interesting book (interesująca książka).
Przymiotniki w języku angielskim są nieodmienne i możemy rozpoznać je po charakterystycznych końcówkach, które dodaje się do innych części mowy (czasowników lub rzeczowników).

Lista przymiotników i typowe przyrostki

dangerous (niebezpieczny)
hopeless (beznadziejny)
beautiful (piękny)
attractive (artakcyjny)
selfish (samolubny)
musical (muzykalny)
comfortable (wygodny)
friendly (przyjacielski)
hungry (głodny)

Czasowniki tworzy się również poprzez dodanie przedrostka. Przykładowe przedrostki to:
unfriendly (nieprzyjacielski)
incorrect (nieprawidłowy)
impossible (niemożliwy)
illegal (nielegalny)
disgusting (obrzydliwy)

Jeśli interesuje Cię stopniowanie przymiotników angielskich, przejdź tutaj