„To be” – odmiana, pytania, przeczenia

Odmiana czasownika „to be” (być)

odmiana to be
Odmiana „to be” – ćwiczenie poniżej

Czasownik „to be” (czyli „być”) oraz jego odmiana to jedno z podstawowych zagadnień gramatyki języka angielskiego. To be jest czasownikiem nieregularnym, co oznacza, że odmieniany przez osoby przyjmuje kilka możliwych form. Używany jest także jako czasownik posiłkowy (operator) w czasie Present Continuous. Umiejętność jego odmiany i znajomość zasad użycia jest zatem niezbędna dla każdego, kto chce poprawnie komunikować się po angielsku.

„To be” odmienia się następująco:

I am Ja jestem
You are Ty jesteś
He is On jest
She is Ona jest
It is Ono jest
We are My jesteśmy
You are Wy jesteście
They are Oni są

Forma skrócona czasownika

Czasownik „to be” można skracać (tak dzieje się najczęściej), np.:
I am = I’m lub we are = we’re
oraz w przeczeniach
I am not = I’m not lub we are not = we’re not
Forma pełna wymagana jest przede wszystkim w dokumentach oficjalnych.

Tworzenie pytań z czasownikiem „to be”

„To be” tworzy pytania poprzez inwersję (przestawienie szyku), np.:
Are you a doctor? – Czy ty jesteś lekarzem?
Is it a dog? – Czy to jest pies?

„To be” w zdaniach pytających

Am I? Czy ja jestem?
Are you? Czy Ty jesteś?
Is he? Czy on jest?
Is she? Czy ona jest?
Is it? Czy ono jest?
Are we? Czy my jesteśmy?
Are you? Czy wy jesteście?
Are they? Czy oni są?

Przeczenia z czasownikiem „to be”

Przeczenie z czasownikiem „to be” tworzy się poprzez dodanie „not” po czasowniku, np.:
I am not a doctor. – Nie jestem lekarzem.
It is not a dog. – To nie jest pies.

„To be” w zdaniach przeczących

I am not Ja nie jestem
You are not Ty nie jesteś
He is not On nie jest
She is not Ona nie jest
It is not Ono nie jest
We are not My nie jesteśmy
You are not Wy nie jesteście
They are not Oni nie są

Ćwiczenie z czasownikiem „to be”

0%

John and Bill ____ from England.

Dobrze! Źle!

You ____ interested in shopping.

Dobrze! Źle!

I ____ a doctor.

Dobrze! Źle!

My brother ____ late again.

Dobrze! Źle!

We are happy, but she ____ sad.

Dobrze! Źle!

You ____ in class 4A.

Dobrze! Źle!

He ____ my friend.

Dobrze! Źle!

It ____ a very difficult question.

Dobrze! Źle!

____ they in the classroom?

Dobrze! Źle!

I ____ the best in the class.

Dobrze! Źle!

Słabo

Musisz jeszcze poćwiczyć.

Zobacz nasz kurs Angielski online dla początkujących


Sprawdź swoje wyniki:
Dobrze

Poszło Ci dość dobrze, ale możesz jeszcze poćwiczyć.

Zobacz nasz kurs Angielski online dla początkujących


Sprawdź swoje wyniki:
Brawo!

Poszło Ci znakomicie. Czy chcesz jeszcze poćwiczyć?

Zobacz nasz kurs Angielski online dla początkujących


Sprawdź swoje wyniki: