„To be” – odmiana, pytania, przeczenia

Odmiana czasownika „to be” (być)

odmianatobe
Czasownik „to be” jest czasownikiem nieregularnym, co oznacza, że odmieniany przez osoby przyjmuje kilka możliwych form. „To be” odmienia się następująco:

Liczba pojedyncza
I am Ja jestem
You are Ty jesteś
He is On jest
She is Ona jest
It is Ono jest
Liczba mnoga
We are My jesteśmy
You are Wy jesteście
They are Oni są

Forma skrócona czasownika

Czasownik „to be” można skracać (tak dzieje się najczęściej), np.:
I am = I’m lub we are = we’re
Forma pełna wymagana jest przede wszystkim w dokumentach oficjalnych.

Tworzenie pytań z czasownikiem „to be”

„To be” tworzy pytania poprzez inwersję (przestawienie szyku), np.:
Are you a doctor? – Czy ty jesteś lekarzem?
Is it a dog? – Czy to jest pies?

Przeczenia z czasownikiem „to be”

Przeczenie z czasownikiem „to be” tworzy się poprzez dodanie „not” po czasowniku, np.:
I am not a doctor. – Nie jestem lekarzem.
It is not a dog. – To nie jest pies.

Ćwiczenie – sprawdź swoją wiedzę

0%

I ____ the best in the class.

Dobrze! Źle!

You ____ interested in shopping.

Dobrze! Źle!

We are happy, but she ____ sad.

Dobrze! Źle!

My brother ____ late again.

Dobrze! Źle!

It ____ a very difficult question.

Dobrze! Źle!

I ____ a doctor.

Dobrze! Źle!

____ they in the classroom?

Dobrze! Źle!

John and Bill ____ from England.

Dobrze! Źle!

He ____ my friend.

Dobrze! Źle!

You ____ in class 4A.

Dobrze! Źle!

Słabo

Musisz jeszcze poćwiczyć.

Zobacz nasz kurs Angielski online dla początkujących


Sprawdź swoje wyniki:
Dobrze

Poszło Ci dość dobrze, ale możesz jeszcze poćwiczyć.

Zobacz nasz kurs Angielski online dla początkujących


Sprawdź swoje wyniki:
Brawo!

Poszło Ci znakomicie. Czy chcesz jeszcze poćwiczyć?

Zobacz nasz kurs Angielski online dla początkujących


Sprawdź swoje wyniki: