“To be” – odmiana, pytania, przeczenia

Tą stronę przegląda teraz 2 gości

Czasownik „to be” (być) – odmiana

tobeodmiana
Czasownik „to be” jest czasownikiem nieregularnym, co oznacza, że odmieniany przez osoby przyjmuje kilka możliwych form. „To be” odmienia się następująco:

Liczba pojedyncza
I am Ja jestem
You are Ty jesteś
He is On jest
She is Ona jest
It is Ono jest
Liczba mnoga
We are My jesteśmy
You are Wy jesteście
They are Oni są

“To be” – skróty, pytania i przeczenia

Czasownik „to be” można skracać, np.:

I am = I`m lub we are = we`re

“To be” tworzy pytania poprzez inwersję (przestawienie szyku), np.:

Are you a doctor? – Czy ty jesteś lekarzem? lub Is it a dog? – Czy to jest pies?

Przeczenie z czasownikiem „to be” tworzy się poprzez dodanie „not” po czasowniku, np.:

I am not a doctor. – Nie jestem lekarzem. lub It is not a dog. – To nie jest pies.

Może interesuje Cię: odmiana czasownika have?