have got

Czasownik „have (got)” – odmiana, pytania i przeczenia

Czasowniki angielskie „have got” i „have” mają podobne znaczenie, oznaczają posiadanie czegoś. Istnieją jednak między nimi pewne różnice w użyciu. Czasownik „have got” jest stosowany w języku mówionym (w języku formalnym używamy samego „have”). Poza tym „have got” nie występuje w czasie przeszłym oraz jest bardziej powszechny w brytyjskim angielskim.

Odmiana „have (got)” – mieć

Odmiana tego czasownika w języku angielskim wygląda następująco:

I have (got) Ja mam
You have (got) Ty masz
He has (got) On ma
She has (got) Ona ma
It has (got) Ono ma
We have (got) My mamy
You have (got) Wy macie
They have (got) Oni mają

Czasownik „to have (got)” można skracać, np.:

I have got = I’ve got.

Pytania i przeczenia z użyciem czasownika „have (got)”

Czasownik „to have (got)” tworzy pytania poprzez inwersję (przestawienie szyku)., np.:

Has she got a cat? (Czy ona ma kota?)

Przeczenie z czasownikiem „to have (got)” tworzy się poprzez dodanie „not” bezpośrednio po nim, np.:

przeczenie have got
Przykład przeczenia z czasownikiem „have got”

I have not got a cat. / She hasn’t got a cat. (Nie mam kota. / Ona nie ma kota.)

Ćwiczenie z odmiany czasownika have (got)

0%

It ____ small legs and a big tail.

Dobrze! Źle!

____ you got any brothers or sisters?

Dobrze! Źle!

Ben ____ got an ice cream.

Dobrze! Źle!

We ____ a picture of his wife and children.

Dobrze! Źle!

The school ____ a lot of students.

Dobrze! Źle!

Grace and Bill ____ got a big family.

Dobrze! Źle!

John ____ got a new jeans.

Dobrze! Źle!

My aunt ____ got a big house with a big garden.

Dobrze! Źle!

I ____ three cats and two dogs.

Dobrze! Źle!

____ you got a computer?

Dobrze! Źle!

Słabo

Musisz jeszcze poćwiczyć.


Sprawdź swoje wyniki:
Dobrze

Poszło Ci dość dobrze, ale możesz jeszcze poćwiczyć.


Sprawdź swoje wyniki:
Brawo!

Poszło Ci znakomicie. Czy chcesz jeszcze poćwiczyć?


Sprawdź swoje wyniki: