past participle

Past Participle – jak używać

Past Participle to forma czasownika, a dokładnie imiesłów bierny, który odgrywa kluczową rolę w tworzeniu zdań w różnych czasach oraz formach gramatycznych. Dzieli się na formę regularną oraz nieregularną, stanowi zmorę dla uczniów nielubiących uczenia się na pamięć i jednocześnie znajomość tej formy wznosi poziom danego ucznia na kolejny poziom. Czym dokładnie jest i kiedy używamy Past Participle?

Czasowniki regularne i nieregularne

Poznawanie Past Participle warto rozpocząć od wykucia na pamięć pełnej listy czasowników nieregularnych obejmującej ponad trzysta pozycji. Na szczęście część z nich ma również formę regularną, dlatego lista zawęża się mniej więcej do dwustu czasowników. Dlaczego trzeba je poznać? Dlatego, że to kropla w morzu wszystkich czasowników angielskich, a dzięki ich znajomości będziemy wiedzieli, że cała reszta jest regularna. W tym drugim przypadku jest o wiele łatwiej.

Forma Past Participle powstaje tutaj po dodaniu końcówki -ed. Jeśli czasownik kończy się na literę e, dodajemy tylko -d. Jeśli kończy się na y czytane jak i, zastępujemy ostatnią literę literą i, a później dodajemy -ed. Jeśli natomiast czasownik składa się z jednej sylaby,a trzy ostatnie litery to spółgłoska, samogłoska i spółgłoska, to przed dodaniem końcówki -ed podwajamy ostatnią literę. Na przykład:

  • work – worked
  • play – played
  • tidy – tidied (w tym wypadku y jest czytane jak i)
  • love – loved
  • stop – stopped

Past Participle w czasie teraźniejszym

Jednym czasem teraźniejszym, w jakim używamy Past Participle, jest czas Present Perfect. Najczęściej używamy do mówienia o zdarzeniach z przeszłości, których skutki są odczuwalne do teraz. Budowa zdania w tym czasie obejmuje podmiot + have/has + Past Participle. Na przykład:

She has bought a lot of food. – Ona kupiła dużo jedzenia. (skutek: teraz mamy co jeść lub ona nie ma już pieniędzy)

We have been to London several times. – Byliśmy w Londynie kilka razy.

Her son has broken his leg. – Jej syn złamał nogę.

Have you ever seen a penguin? – Czy kiedykolwiek widziałeś pingwina?

Past Participle w czasie przeszłym

W odniesieniu do przeszłości forma Past Participle używana jest w przypadku czasu Past Perfect, zwanego również czasem zaprzeszłym. Używamy go, kiedy mówimy o czynnościach wykonanych w przeszłości przed innymi wydarzeniami czy momentami w przeszłości. Bardzo często łączony jest z czasem Past Simple, przy czym Past Perfect używany jest do czynności wcześniejszej, a Past Simple do tej późniejszej. Budowa zdania obejmuje w tym wypadku podmiot + had + Past Participle. Na przykład:

She had eaten all cookies before I came home. – Zjadła wszystkie ciasteczka zanim wróciłam do domu.

We visited her after she had asked us to. – Odwiedziliśmy ją po tym jak nas o to poprosiła.

We started to laugh after out teacher had told us a joke. – Zaczęliśmy się śmiać po tym jak nasz nauczyciel powiedział nam żart.

I passed my exam because I had read all books. – Zdałam egzamin, ponieważ przeczytałam wszystkie książki.

Past Participle w czasie przyszłym

Forma Past Participle jest niezbędna do zbudowania poprawnego zdania w czasie Future Perfect. Czasu tego używamy, kiedy chcemy powiedzieć, że do określonego momentu w przyszłości jakaś czynność zostanie wykonana. Jego budowa obejmuje podmiot + will have + Past Participle. Na przykład:

I will have finished my project by next Monday. – Skończę mój projekt do następnego poniedziałku.

By the time she gets ready the bus will have left. – Autobus nam ucieknie zanim ona będzie gotowa.

She will have have found the answer by the end of the day. – Znajdzie odpowiedź do końca dnia.

Past Participle w stronie biernej

Strona bierna to obszerna kategoria, która zawsze wymaga w języku angielskim użycia Past Participle. Używamy jej, kiedy podmiotem w zdaniu nie jest wykonawca czynności, lecz jej obiekt. O ile w stronie czynnej powiemy Ona zjadła lody, o tyle w stronie biernej zdanie to będzie brzmiało Lody zostały przez nią zjedzone. Na przykład:

America was disocvered by Christopher Columbus. – Ameryka została odkryta przez Krzysztofa Kolumba.

Those shoes are sold online. – Tamte buty są sprzedawane online.

The window is being cleaned now. – Okno jest myte w tej chwili.