slowotwórstwo angielski

Nauka angielskiego – słowotwórstwo

Podziel się ze znajomymi:

Język angielski jest jednym z 3 najczęściej wykorzystywanych języków na świecie i uczą się go ludzie niemal ze wszystkich krajów. To oznacza, że dobra znajomość angielskiego pozwala na swobodną komunikację z ludźmi różnego pochodzenia i daje możliwość zdobycia lepszej pracy. Nauka angielskiego może być długotrwała, ale jest wiele sposobów, żeby sobie ją ułatwić. Jednym z nich jest poznanie zasad słowotwórstwa w angielskim – dzięki temu Twój zakres słów się szybko powiększy!

Słowotwórstwo w angielskim – co to jest?

Angielskie słowotwórstwo, czyli word formation to dział językowy, zajmujący się analizowaniem budowy wyrazów i sposobu ich powstawania oraz tworzeniem nowych wyrazów. Dla laika to możliwość poznania zasad, jak tworzyć wyrazy pochodne od słowa podstawowego. Przykład:

child (dziecko) children (dzieci) childhood (dzieciństwo) childless (bezdzietny) childish (dziecinny)

Większość wyrazów pochodnych powstaje poprzez dodanie przedrostka (prefix) lub przyrostka (suffix), ale niektóre są tworzone w sposób nieregularny poprzez budowanie wyrazów złożonych lub ich konwersję.

Angielskie słowotwórstwo – dlaczego jest tak ważne?

Słowotwórstwo w języku angielskim i znajomość jego zasad to bardzo przydatna umiejętność, która pozwala szybko i skutecznie wzbogacić zasób słów. Dzięki temu Twoje wypowiedzi staną się bogatsze i bardziej precyzyjne, a komunikacja swobodniejsza. Dodatkowo znajomość słowotwórstwa jest niezbędna, aby znać angielski na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym oraz zdać ważne egzaminy. To też bardzo duże ułatwienie nauki angielskiego, które warto wykorzystać do poszerzenia słownictwa.

Najważniejsze zasady word formation

Poznanie tylko kilku zasad słowotwórstwa w j. angielskim to możliwość stworzenia wielu wyrazów pochodnych, które sprawią, że Twoje komunikaty będzie dokładne i dobrze rozumiane.

Dodawanie przedrostków

Najprostszym sposobem na tworzenie wyrazów pochodnych jest dodanie odpowiedniego przedrostka do wyrazu podstawowego.

anti-
antisocial, antibiotic, antifreeze

auto-
autopilot, autobiography

co-
coworker, cooperate

ex-
ex-wife, ex-dancer

mini-
minibus, miniskirt

mis-
misunderstand, mislead

multi-
multicolor, multitask, multimillionaire

inter-
intercom, international

post-
postnatal, post-meal

pre-
preheat, prenatal

out-
outgrow, outdoor, outdated

over-
overwork, overweight, overjoy

re-
rebuild, remarry

sub-
subway

super-
superhuman, superman

semi-
semi-final

trans-
transplant, transatlantic

under-
underestimate

dis-
dislike, disconnect, dishonour

un-
unhappy, unforggetable

non-
nonverbal, non-alcoholic

de-
defrost, depopulation

in-
independent

im-
impossible, immature

il-
illegal

Tworzenie rzeczowników z czasowników po angielsku

Dodanie przyrostka -ing

cook –> cooking

run –> running

Dodanie przyrostka -ment

agree –> agreement

pay –> payment

Więcej o tworzeniu rzeczowników w języku angielskim piszemy tutaj

Tworzenie czasowników z przymiotników

Dodanie przyrostka -ize

central –> centralize

Dodanie przyrostka -en

sad –> sadden

Tworzenie przymiotników w angielskim

Dodanie przyrostka -able

accept –> acceptable

lobe –> loveable

remark –> remarkable

Dodanie przyrostka -less

hope –> hopeless

power –> powerless

Dodanie przyrostka -ful

joy –> joyful

delight –> delightful

Dodanie przyrostka -ent

insist –> insistent

depend –> dependent

Dodanie przyrostka -ive

invent –> inwentive

Dodanie przyrostka -ish

child –> childish

self –> selfish

Dodanie przyrostka -ary

legend –> legendary

second –> secondary

Dodanie przyrostka -ous

fury –> furious

marvel –> marvellous

Dodanie przyrostka -some

grue – gruesome

trouble – troublesome

Dodanie przyrostka -ing

charm –> charming

embarass –> ambarassing

Dodanie przyrostka -ed

suprise –> suprised

expect – expected

Tworzenie przysłówków w angielskim

Stworzenie przysłówka z przymiotnika jest dość proste: wystarczy dodać przyrostek -ly. Jednak trzeba pamiętać, że nie od każdego przymiotnika da się stworzyć przysłówek. Przykłady:

bad –> badly

mad –> madly

legal –> legally

fortunate –> fortunately

Podsumowanie

Znajomość słowotwórstwa i stosowania odpowiednich przedrostków i przyrostków to szybki sposób na poszerzenie słownictwa. Zapewni Ci to umiejętność lepszego opisywania zdarzeń i otoczenia, ale przede wszystkim pozwoli na bardziej precyzyjne wyrażanie myśli i opinii. Warto nauczyć się najpopularniejszych zasad słowotwórstwa, ale przede wszystkim należy je regularnie ćwiczyć poprzez czytanie, wykonywanie zadań i rozmowy w języku angielskim.