Future Perfect Continuous

Future Perfect Continuous

W języku angielskim funkcjonuje aż dwanaście czasów gramatycznych. Dla porównania warto podkreślić, że w jest ich osiem w języku włoskim, siedem w języku hiszpańskim i tylko trzy w języku polskim, a mianowicie czas przeszły, teraźniejszy i przyszły. O ile na początku nauki uczniowie uczą się przede wszystkim podstawowych czasów, takich jak Present Simple, Past Simple, Present Continuous czy Future Simple, z czasem przychodzi pora na bardziej zaawansowane konstrukcje gramatyczne. Jednym z takich czasów jest Future Perfect Continuous. Jak wygląda budowa zdania w tym czasie i kiedy go stosujemy?

Kiedy stosujemy czas Future Perfect Continuous?

Czas Future Perfect Continuous należy do czasów przyszłych, a używamy go, kiedy prognozujemy, że w jakimś momencie w przyszłości określona czynność będzie trwała już od jakiegoś czasu. Jest on dość podobny do czasu Future Continuous. W czasie tym ciągłość również ma znaczenie, ale mówimy o tym, że zamierzamy coś robić w przyszłości przez jakiś czas. W czasie Future Perfect Continuous stawiamy za to nacisk na to, że w przyszłości jakaś czynność będzie wykonywana przez określony czas. O ile w czasie Future Continuous możemy powiedzieć „Od 14 do 16 będę oglądała telewizję”, o tyle w czasie Future Perfect Continuous powiemy dosłownie „O 16 będę oglądała telewizję już od dwóch godzin”, co lepiej brzmi po polsku w tłumaczeniu „O 16 miną dwie godziny odkąd oglądam telewizję”.

Budowa zdania w czasie Future Perfect Continuous

Budowa zdania w tym czasie jest podobna do budowy zdań w czasach Present Perfect Continuous oraz Past Perfect Continuous, ale w związku z tym, że mówimy o przyszłości, musimy używać operatora will.

W zdaniu w tym czasie muszą pojawić się kolejno te elementy:
podmiot + will have been + czasownik z końcówką -ing.

Pytania tworzymy przez inwersję, czyli przeniesienie operatora will na sam początek zdania i przepisanie reszty zdania, a z kolei zaprzeczenia tworzymy przez dodanie not do will, co w skrócie zapisujemy jako won’t. Na przykład:

My sister will have been waiting for me for two hours. – Moja siostra będzie czekała na mnie od dwóch godzin.
Will my sister have been waiting for me for two hours? – Czy moja siostra będzie czekała na mnie od dwóch godzin?
My sister will not (won’t) have been waiting for me for two hours. – Moja siostra nie będzie na mnie czekała od dwóch godzin.

Najpopularniejsze określenia czasu dla Future Perfect Continuous

Większość czasów poznajemy wraz z zestawem określeń czasu, dzięki którym można swobodniej i w pełni z nich korzystać. Nie inaczej jest tym razem. Do często używanych określeń w tej kategorii należą:

  • by – do
  • when – kiedy
  • for – od (z naciskiem na czas trwania czynności)
  • since – od (z naciskiem na moment rozpoczęcia czynności)
  • how long – jak długo (stosowane głównie w pytaniach)
  • next year – w przyszłym roku
  • next week – w przyszłym tygodniu
  • next month – w przyszłym miesiącu

Przykłady zdań w czasie Future Perfect Continuous

She will have been looking for a new job for three months next week. – W przyszłym tygodniu miną trzy miesiące odkąd ona szuka nowej pracy.
By the time he gets ready I will have been waiting for him for an hour. – Zanim będzie gotowy będę na niego czekała już od godziny.
By 2025 I will have been learning English for ten years. – W 2025 roku będę uczyła się angielskiego już od dziesięciu lat.
When our parents come back we will have been watching TV for six hours. – Kiedy nasi rodzice wrócą, będziemy oglądali telewizję od sześciu godzin.
When she turns thirty she will have been living in New York for sixteen years. – W dniu swoich trzydziestych urodzin będzie mieszkała w Nowym Jorku od szesnastu lat.
My cat will have been sleeping for two hours by six o’clock. – Mój kot będzie spał od dwóch godzin o 6 godzinie.
In five minutes your girlfriend will have been waiting for you in the park for half an hour. – Za pięć minut twoja dziewczyna będzie na ciebie czekała w parku od pół godziny.
I will have been reading this book for two onths by Monday. – W poniedziałek miną dwa miesiące odkąd czytam tę książkę.