Gramatyka

W module Gramatyka dostępne są podstawy gramatyki języka anielskiego przeznaczone dla rozpoczynających naukę i średnio-zaawansowanych. Znajduje się tutaj na przykład:

  • odmiana czasownika to be, odmiana czasownika to have (got), odmiana czasownika to do, oraz czasowniki modalne i phrasal verbs (tzw. angielskie frazale);
  • angielskie czasy (m.in.: Present Simple, Present Continuous oraz Past Simple i Past Continuous);
  • angielskie przedimki i przyimki czasu;
  • użycie some/any, much/many, so/such, must/have to;
  • konstrukcja there is/there are, neither… nor i konstrukcja unless;
  • strona bierna i mowa zależna.
phrasal verbs in out

Phrasal verbs in/out

“Phrasal verbs” zawierające “in” – używamy ich zazwyczaj z czasownikami ruchu In = into a room, a building, a car etc. Przykłady: get in How did the thief get in? Jak złodziej dostał się do środka? let in Here’s a key, so you can let yourself in. Tu jest klucz, więc możesz wejść. dive in …

Phrasal verbs in/out Czytaj więcej »

Phrasal verbs frazale

Co to są „phrasal verbs” i kiedy ich używamy?

Phrasal verbs czyli czasowniki frazowe „Phrasal verbs” to w dosłownym tłumaczeniu na język polski „czasowniki frazowe”. Ich użycie stanowi integralną część angielskiej gramatyki i są bardzo często wykorzystywane w życiu codziennym przez native speakerów. Warto zwracać na nie uwagę, ponieważ świadczą o zaawansowanej znajomości języka, a także rozbudowanym i bogatym słownictwie. „Phrasal verbs” są dość …

Co to są „phrasal verbs” i kiedy ich używamy? Czytaj więcej »

kiedy so such

Kiedy używamy „so” a kiedy „such”

Zarówno „so” jak i „such” wzmacniają przekaz danej wypowiedzi. Dzięki nim możemy tworzyć zdania o silniejszym znaczeniu. Bardzo często tłumaczymy je jako „taki”, „taka”, „takie”, „tacy” lub „tak”. „So” używane jest z przymiotnikami i przysłówkami. Przykład 1. (z przymiotnikiem) I didn’t like the book. The story was so boring. Nie spodobała mi się ta książka. …

Kiedy używamy „so” a kiedy „such” Czytaj więcej »

„Neither… nor” – konstrukcja i przykłady

Konstrukcja „neither… nor” (ani…, ani…) Mogą w niej występować rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki oraz zaimki. Konstrukcja ta stosowana jest w celu zestawienia ze sobą dwóch (lub więcej) negatywnych koncepcji i może być stosowana zarówno w zdaniach pojedynczych, jak i złożonych. Używając „neither… nor” należy uważać, żeby nie popełnić błędu podwójnej negacji, ponieważ wyrażenie „neither… nor” już …

„Neither… nor” – konstrukcja i przykłady Czytaj więcej »

Must, have to – kiedy używać

Must czy have to? Czasowniki „must” i „have to” mają zbliżone znaczenie, przez co ich właściwe zastosowanie często sprawia duże problemy osobom uczącym się języka angielskiego. Ogólnie rzecz ujmując, czasowników tych to używa się do wyrażania konieczności lub obowiązku, przy czym: Różnice między must i have to: „Must” używamy mówiąc o obowiązku, który wyznaczyliśmy sobie …

Must, have to – kiedy używać Czytaj więcej »

„Unless” – konstrukcja, użycie i zdania

Konstrukcja i użycie spójnika „unless” Spójnik „unless” występuje w zdaniach warunkowych wszystkich trzech typów. Jego znaczenie to: „chyba, że”, „jeżeli nie”, „o ile nie”. Zdanie podrzędne z tym spójnikiem może zastąpić zdanie z „if” oraz czasownikiem w formie przeczenia. Używając tego słowa należy pamiętać, że zawiera ono w sobie przeczenie, co oznacza, że w przypadku …

„Unless” – konstrukcja, użycie i zdania Czytaj więcej »

Czasy angielskie – zastosowanie i ćwiczenia

Czasy w języku angielskim W języku angielskim występuję duża ilość czasów, o wiele większa niż w języku polskim. Związane jest to często z obawami z ich stosowaniem – wydaje się, że trudno jest się ich nauczyć. Właściwe stosowanie czasów angielskich wymaga przede wszystkim ich usystematyzowania (zbiorcze zestawienie najważniejszych czasów poniżej) i przećwiczenia. Jakie główne czasy …

Czasy angielskie – zastosowanie i ćwiczenia Czytaj więcej »

liczba mnoga rzeczowników

Liczba mnoga rzeczowników w angielskim

Liczba mnoga w języku angielskim – tworzenie W języku angielskim istnieje kilka zasad dotyczących tworzenia liczby mnogiej. Najczęściej tworzymy ją za pomocą końcówki -s dodanej do liczby pojedynczej rzeczownika, np.: dog – dogs year – years Wyjątki dotyczące tworzenia liczby mnogiej Jeśli rzeczownik w liczbie pojedynczej kończy się na literę: -s, -ss, -ch, -sh, -x, …

Liczba mnoga rzeczowników w angielskim Czytaj więcej »

Przysłówki angielskie – przykłady i ćwiczenia

Przysłówki w angielskim i przykłady Przysłówki odpowiadają na pytanie „jak?” i opisują, jak dana czynność została wykonana. Poza czasownikami, przysłówki mogą opisywać przymiotniki oraz inne przysłówki. Poniższa tabela opisuje możliwe sposoby ich tworzenia: Dodanie końcówki –ly do przymiotnika (większość przypadków). bad – badly, quiet – quietly Jeśli przymiotnik ma końcówkę –le, należy zamienić ją na …

Przysłówki angielskie – przykłady i ćwiczenia Czytaj więcej »