It's my new cello

It’s czy its – jak poprawnie stosować

„It’s” oraz „its” to dwa elementy języka angielskiego, które wymawia się identycznie, ale zapis jest zupełnie inny, a przede wszystkim oznaczają zupełnie coś innego. Wymienne stosowanie tych dwóch elementów to błąd popełniany powszechnie nie tylko przez osoby, które dopiero uczą się angielskiego, ale również przez tych, dla których język ten jest językiem ojczystym. Na czym polega różnica i kiedy używamy każdego z nich?

„Its”, czyli zaimek dzierżawczy

Its jest zaimkiem dzierżawczym, czyli częścią zdania określającą przynależność. Należy do tej samej grupy zaimków, co my, your, her, his, our, your oraz their, czyli kolejno mój, twój, jej, jego nasz, wasz i ich. W języku angielskim oznacza słowa jej/jego/tego w odniesieniu do przedmiotów. Jeśli na przykład chcemy powiedzieć, że coś należy do naszego brata czy siostry, będziemy używać zaimków dzierżawczych his i her, czyli jego i jej. Jeśli jednak będziemy mówić o czymś, co należy do zwierzaka, małego dziecka lub przedmiotu, to zastosować można tylko its. Na przykład:

Can you see that dog? Is it its toy? – Czy widzisz tamtego psa? Czy to jego zabawka?

I am looking for my book. Its cover is black. – Szukam mojej książki. Jej okładka jest czarna.

The nurse showed them their baby. Its hair is brown. – Pielęgniarka pokazała im ich dziecko. Jego włosy są brązowe.

„It’s”, czyli skrót od „it is” lub „it has”

W przeciwieństwie do zaimka dzierżawczego its it’s nie nie jest wyrazem, tylko skrótem obejmującym dwa słowa, a mianowicie it is lub it has. It is to forma czasownika to be w Present Simple, dokładnie taka sama, jak w przypadku I am, you are, she is, he is, we are, you are i they are, a więc ja jestem, ty jesteś, ona jest, on jest, my jesteśmy, wy jesteście oraz oni są. It is oznacza to jest lub ono jest w odniesieniu do małych dzieci, zwierząt oraz przedmiotów. Na przykład:

What is it? It’s my new cello. – Co to jest? To jest moja nowa wiolonczela.

What’s the weather like? It’s sunny. – Jaka jest pogoda? Jest słonecznie.

Forma to be jest również niezbędna w konstruowaniu zdań w czasie Present Continuous, którego używamy przede wszystkim do mówienia o czynnościach wykonywanych w danym momencie. Podstawowe zdanie w tym czasie musi zawierać zaimek osobowy, odpowiednią dla niego formę to be oraz czasownik z końcówką -ing. Na przykład:

Look at that cat! It’s climbing trees. – Spójrz na tego kota! Wspina się na drzewa!

Be quiet. It’s sleeping. – Bądź cicho. Ono śpi. (na przykład o małym dziecku)

Ponadto it’s może być również skrótem od słów it has. Skrót ten można spotkać w przypadku używania czasownika have got (mieć) w trzeciej osobie liczby pojedynczej, a więc na przykład:

It’s got sharp teeth. – On ma ostre zęby. (o zwierzęciu)

It’s got five bedrooms. – On ma pięć sypialni (o domu)

It’s jako skrót od it has może być również używany w czasach gramatycznych, takich jak Present Perfect oraz Present Perfect Continuous. Na przykład:

It’s disappeared. – To zniknęło.

It’s been waiting for its owner for 15 minutes. – Czeka na swojego właściciela od piętnastu minut. (na przykład o psie)