Verb patterns – składnia czasowników

Składnia czasowników (Verb patterns) to jedno z tych zagadnień w języku angielskim, które nie wymagają zrozumienia, a jedynie wyuczenia się na pamięć określonych czasowników. Okazuje się, że w języku angielskim stosowanie czasowników, po których ma znaleźć się jeszcze jeden czasownik, bazuje na określonych zasadach. Jeśli zdania budowane przez nas mają być poprawne, należy poznać dwa rodzaje czasowników, a przede wszystkim wytrenować w sobie nawyk stosowania ich w odpowiedni sposób.

Verb + to + infinitive, czyli czasownik, to + bezokolicznik

verb patterns
Przykład Verb patterns (Verb + to + infinitive): I learnt to cook when I was young.

Lista czasowników w tej kategorii jest długa, a znajdują się na niej:

advise to – radzić
afford to – stać kogoś na coś (pod względem finansowym)
agree to – zgadzać się na
appear to – wydawać się
arrange to – zorganizować coś
ask to – poprosić o
attempt to – próbować coś zrobić
choose to – wybierać, decydować
claim to – domagać się
decise to – decydować się
demand to – domagać się
desire to – pragnąć czegoś
deserve to – zasługiwać na
expect to – oczekiwać czegoś
fail to – nie powieść się
help to – pomóc
hope to – mieć nadzieję
learn to – uczyć się czegoś
long to – tęsknić za czymś
manage to – zdołać coś zrobić
offer to – zaoferować
persuade to – przekonywać
plan to – zaplanować
prepare to – przygotować
pretend to – udawać
promise to – obiecywać
refuse to – odmawiać
seem to – wydawać się
tend to – mieć tendencję
threaten to – grozić
wait to – czekać na
want to – chcieć
wish to – życzyć sobie
would like/would love/would preser/would hate to – chciałbym, bardzo chciałbym, wolałbym, bardzo bym nie chciał

Na przykład:

She appears to be very generous. – Ona wydaje się bardzo hojna.
I learnt to cook when I was young. – Nauczyłam się gotować, kiedy byłam młoda.
She refused to give us money back. – Odmówiła oddania nam pieniędzy.

Verb + ing, czyli czasownik z końcówką –ing

admit to (doing sth) – przyznawać się do zrobienia czegoś

appreciate – doceniać
avoid – unikać
be worth – być wartym
can’t help – nie móc się powstrzymać
can’t stand – nie znosić
consider – rozważać
continue – kontynuować
delay – opóźniać
deny – zaprzeczać
discuss – omawiać
dislike – nie lubić
enjoy – lubić
escape – uciekać
fancy – mieć ochotę
finish – skończyć
give up – przestać coś robić
hate – nienawidzić
imagine – wyobrażać sobie
keep – kontynuować
like – lubić
love – kochać, uwielbiać
look forward to – nie móc się doczekać
mention – wspomnieć
miss – tęsknić
not mind – nie mieć nic przeciwko
postpone – przełożyć w czasie
practise – praktykować
risk – ryzykować
recollect – przypominać sobie
report – zgłaszać coś
recommend – polecać
suggest – sugerować
spend – spędzać
spend money on – wydawać pieniądze na
spend time on – spędzać czas na

Na przykład :

The murderer admitted committing the crime. – Morderca przyznał się do popełnienia przestępstwa.
I recommend reading that book. – Polecam przeczytanie tej książki.
They spend time on singing. – Spędzają czas na śpiewaniu.

Czasowniki z bezokolicznikiem oraz końcówką -ing

Część czasowników można stosować zarówno z „to” i bezokolicznikiem, jak i z końcówką -ing, ale wówczas ich znaczenie różni się od siebie. Na przykład:

He forgot to clean the windows. – On zapomniał umyć okna.
He forgot cleaning the windows. – On zapomniał, że umył okna.
I remembered to give her our present. – Pamiętałam, żeby dać jej nasz prezent.
I remember giving her ou present. – Pamiętam, że dałam jej nasz prezent.
I stopped to take a photo. – Zatrzymałam się, żeby zrobić zdjęcie.
I stopped taking pictures. – Przestałam robić zdjęcia.

We wszystkich powyższych przykładach nie ma żadnej zasady, na której można bazować podczas wyboru odpowiedniej formy. Jedynym sposobem na poprawne stosowanie czasowników jest nauczenie się na pamięć całej listy.