Użycie question tags

Question tags – budowa i przykłady

Question tags występują na końcu zdań twierdzących i przeczących. Składają się z czasownika posiłkowego do, does, did, czasownika „być” lub czasownika modalnego wraz z zaimkiem, który odpowiada podmiotowi zdania głównego.

Question tags są rodzajem prośby w formie dodatkowego krótkiego pytania, dotyczącej potwierdzenia przez rozmówcę danej wypowiedzi.

W języku polskim odpowiadają im takie wyrażenia jak „prawda?”, „nieprawdaż?”, „czyż nie?”. Jeśli chodzi o tworzenie question tags warto pamiętać, że użyty czas w zdaniu głównym i krótkich pytaniach dodatkowych musi być taki sam, a podmiot odpowiadać ma tej samej osobie.

Zdania twierdzące

W question tag pojawia się przeczenie w formie skróconej.

You like me, don’t you? – Lubisz mnie, prawda?
Julie is Helen’s best friend, isn’t she? – Julia jest najlepszą przyjaciółka Heleny, czyż nie?
They went to Portugal in the summer, didn’t they? – Pojechali latem do Portugalii, prawda?
Anne is very artistic, isn’t she? – Anna jest bardzo artystyczna, prawda?

Do zapamiętania!
I am very smart, aren’t I? – Jestem bardzo mądra, prawda?
I am your bestie, aren’t I? – Jestem twoją najlepszą przyjaciółką, czyż nie?

Przeczenia

W question tag pojawia się forma twierdząca.

She doesn’t like football, does she? – Ona nie lubi piłki nożnej, czyż nie?
Kate isn’t very nice, is she? – Kasia nie jest zbyt miła, nieprawdaż?
He shouldn’t talk about her like that, should he? – On nie powinien mówić w ten sposób o niej, nieprawdaż?
I am not stupid, am I? – Nie jestem głupi, prawda?

Zwroty przeczące w zdaniu a question tags

Kiedy w zdaniu głównym występują zwroty przeczące takie jak hardly ever, never, no, nobody, nothing i tym podobne, zdanie jest traktowane jako przeczące, więc question tag przybiera formę twierdzącą.

They never go to the theater, do they? – Nigdy nie chodzą do teatru, prawda?
I hardly ever listen to pop music, am I? – Prawie nigdy nie słucham muzyki pop, czyż nie?
I have nothing to do here, have I? – Nie mam tutaj nic do roboty, nieprawdaż?

Zaimek nieokreślony a question tags

Kiedy w zdaniu pojawia się zaimek nieokreślony taki jak somebody, anybody, nobody, zaimkiem w question tag jest they.

Nobody likes unexplained situations, do they? – Nikt nie lubi niewyjaśnionych sytuacji, nieprawdaż?
Somebody should tell him that he is wrong, shouldn’t they? – Ktoś powinien powiedzieć mu, że się myli, nieprawdaż?
Anybody will do this simple task on the blackboard and the lesson will be over, do they? – Ktokolwiek wykona to proste zadanie na tablicy i lekcja się skończy, nieprawdaż?