the usa

Przedimek określony the

Podziel się ze znajomymi:

The jest jednym z najczęściej używanych słów w języku angielskim i jednocześnie jednym z najbardziej problematycznych. Nie sposób go przetłumaczyć, a jednak musimy je stosować, aby tworzyć poprawne zdania. Kiedy powinno się go używać i czym różni się od przedimków określonych?

A/an i the – czym się różnią?

Przedimki używane są do określania rzeczowników, nie tłumaczy się ich na język polski i dzielą się na nieokreślone i określone. W pierwszej grupie znajdują się przedimki a i an, które stosujemy przed rzeczownikiem jeśli wspominamy o czymś po raz pierwszy. Używany się ich wyłącznie przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej, a różnica między nimi polega na tym, że a stosowane jest przed rzeczownikami zaczynającymi się od spółgłoski, a an przed rzeczownikami zaczynającymi się na samogłoskę. Jeśli po raz kolejny będziemy wspominać o tym samym rzeczowniku, możemy już wobec niego użyć przedimka określonego, czyli the. Na przykład:

I saw a horse outside. The horse was very beautiful. – Widziałam na zewnątrz konia. Koń był bardzo piękny.

Someone stole my money. The thief was alone. – Ktoś ukradł moje pieniądze. Złodziej był sam.

Gdyby jednak cała kwestia przedimka the była tak prosta, to ludzie nie mieliby z nią aż takiego problemu. Istnieje bowiem o wiele więcej sytuacji, w których będziemy używać przedimka określonego.

Inne sytuacje, w których stosujemy „the”

 • Kiedy uważamy, że coś istnieje w danym miejscu lub kontekście tylko w jednym egzemplarzu. Na przykład:

Where is the bathroom? – Gdzie jest łazienka?

I loved the present you gave me. – Bardzo podobał mi się prezent, który mi dałeś.

 • Kiedy w zdaniach czy zdaniach składowych definiujemy przedmiot lub osobę:

He is the scientist I admire. – On jest naukowcem, którego podziwiam.

 • Kiedy mówimy o czymś, co jest jedyne w swoim rodzaju:

The Sun – Słońce

the world – świat

the president of Poland – prezydent Polski

 • Przed liczebnikami porządkowymi oraz przymiotnikami w stopniu najwyższym:

He is the tallest boy in his class. – On jest najwyższym chłopcem w swojej klasie.

He won the race for the first time. – On wygrał wyścig po raz pierwszy.

 • Przed przymiotnikami odnoszącymi się do całej grupy ludzi:

They have given their money for the poor. – Dali swoje pieniądze biednym.

 • Do mówienia o dekadach:

John Lennon was very popular in the sixties. – John Lennon był bardzo popularny w latach sześćdziesiątych.

 • Przed nazwami krain geograficznych, archipelagów, pasm górskich, rzek, kanałów czy też oceanów:

The Nile is one of the most popular rivers in the world. – Nil jest jedną z najpopularniejszych rzek na świecie.

The Himalayas are too high and dangerous for us. – Himalaje są zbyt wysokie i niezbezpieczne dla nas.

 • Przed krajami, których nazwa ma liczbę mnogą lub zawiera wyrazy „Republic”, „Kingdom” czy „States”:

She has been to the Philippines. – Ona była na Filipinach.

I want to visit the United States of America. -Chcę odwiedzić Stany Zjednoczone.

 • Przed tytułami gazet, nazwami znanych budowli, muzeów, pomników i dzieł sztuki oraz nazwami hoteli czy restauracji:

I read in the Guardian about the Eiffel Tower. -Czytałam w Guardianie o Wieży Eiffla.

 • Przed nazwiskami rodowymi:

The Carters are going to visit Spain. – Carterowie zamierzają odwiedzić Hiszpanię.

 • Kiedy mówimy o grze na instrumentach:

I can play the violin. – Potrafię grać na skrzypcach.