this that

This, that, these, those – jak poprawnie używać tych zaimków w języku angielskim?

Zaimek to rodzaj słowa, które zastępuje rzeczownik w zdaniu. W języku angielskim, istnieją różne rodzaje zaimków, takie jak this, that, these, those. Znajomość zaimków this, that, these, those jest kluczowa dla poprawnego komunikowania się w języku angielskim.

Użycie zaimków „this” i „that”

Zaimki this i that używane są w odniesieniu do rzeczy i osób, a także do określania relacji przestrzennych i czasowych.

„This” i „that” są zaimkami odnoszącymi się do pojedynczych rzeczy, miejsc lub osób.

Zazwyczaj this oznacza coś, co jest blisko nas, natomiast that odnosi się do czegoś bardziej odległego.

Na przykład: „This book is interesting” (Ta książka jest interesująca) – wskazujemy na konkretną książkę, która znajduje się obok nas.

Natomiast: „That blue car is expensive” (Tamten niebieski samochód jest drogi) – wskazujemy na samochód znajdujący się dalej od nas.

that car
That blue car is expensive

Użycie zaimków „these” i „those”

Z kolei zaimki these i those są używane do odnoszenia się do wielu przedmiotów lub osób.

Jeśli mówimy o czymś bliskim, używamy these, a jeśli chodzi o coś odległego, stosujemy those.

Przykładowo: „These shoes are comfortable” (Te buty są wygodne) – odnosimy się do kilku par butów znajdujących się blisko nas.
Natomiast: „Those houses are beautiful” (Tamte domy są piękne) – wskazujemy na odległe domy, które są poza naszym zasięgiem wzroku.

those houses
Those houses are beautiful

Zaimki this, that, these i those są nieodłączną częścią języka angielskiego i zastosowanie ich w mowie i piśmie może znacząco ułatwić porozumiewanie się z innymi. Dlatego warto poświęcić trochę czasu na naukę poprawnego stosowania tych zaimków oraz na praktykę ich używania. Z pewnością poprawią one naszą umiejętność językową i sprawią, że nasze wypowiedzi będą bardziej klarowne i zrozumiałe dla innych.

Często zdarza się, że mamy problem z ich właściwym użyciem, dlatego wkrótce przygotujemy dla Was małe ćwiczenie, które pomoże Wam lepiej zrozumieć zasady ich stosowania.