zdanie z wish

Konstrukcja zdania z wish w języku angielskim

Jedną z najbardziej popularnych konstrukcji zdaniowych w języku angielskim jest zdanie z wish. Jest to formuła wyrażająca życzenie, pragnienie lub żal związany z obecną sytuacją. Zdanie z wish buduje się poprzez dodanie czasownika w bezokoliczniku po wish oraz dopełnienie zdania, które wyraża nasze pragnienie.

Wish może być używane zarówno w formie czasu teraźniejszego, jak i przeszłego. W języku angielskim jest to czasownik, który służy do wyrażania pragnień, marzeń czy żalów.

Konstrukcja zdania z „wish”

Zaczynając od samej konstrukcji zdania, używamy słowa „wish” (życzyć sobie) jako czasownika głównego, a następnie dodajemy dopełnienie, czyli to, czego pragniemy.

Na przykład: „I wish I had more time” (żałuję, że nie mam więcej czasu) lub „She wishes she could travel more” (ona życzyłaby sobie podróżować częściej).

  • Jeśli chcemy wyrazić życzenie związane z teraźniejszością, konstrukcja zdania z wish będzie wyglądać następująco:

Wish + podmiot + czasownik w formie przeszłej.

Na przykład: „I wish I had more free time to spend with my family” (Żałuję, że nie mam więcej czasu wolnego, aby spędzać go z rodziną).

Gdy chcemy dodać zaprzeczenie do tego typu zdania, wystarczy dodać słowo „not” przed czasownikiem, które myślimy, że nie będzie możliwe do spełnienia.

Na przykład: „I wish I did not have to work tomorrow” (żałuję, że jutro muszę pracować) lub „He wishes he were not so busy all the time” (on życzyłby sobie, żeby nie był taki zajęty cały czas).

  • Natomiast jeśli chcemy wyrazić życzenie związane z przeszłością, konstrukcja zdania z wish będzie wyglądać tak:

Wish + podmiot + had + czasownik w formie trzeciej.

Na przykład: „I wish I had studied harder for my exams” (Żałuję, że nie uczyłem się pilniej do egzaminów).

Inne przykłady takich zdań:

I wish I could be with you on your birthday. (Żałuję, że nie mogę być z Tobą na Twoich urodzinach.)
She wishes it were not so loud in this restaurant. (Ona życzyłaby sobie, żeby nie było tak głośno w tej restauracji.)
I wish I could play the piano. (Żałuję, że nie umiem grać na pianinie.)
He wishes his boss were not so demanding. (On życzyłby sobie, żeby jego szef nie był taki wymagający.)
They wish the weather were better this week. (Oni życzyliby sobie, aby pogoda była lepsza w tym tygodniu.)

Warto zauważyć, że w obu przypadkach po wish stosujemy czasowniki w formie przeszłej, co oznacza, że mówimy o sytuacjach lub warunkach, które nie mają szans na spełnienie w przyszłości.

Użycie „wish” do wyrażania pragnienia aby coś stało się inaczej

Konstrukcja zdania z wish może być również używana w innych kontekstach, na przykład do wyrażania pragnienia, aby coś się zmieniło w teraźniejszości albo aby coś, co już się stało, było inaczej. Ważne jest, aby pamiętać o odpowiedniej strukturze zdania i konsekwentnym stosowaniu czasowników w formie przeszłej.

Przykłady:

I wish I could speak fluent English. (Żałuję, że nie potrafię mówić płynnie po angielsku.)
She wishes she had more time to study. (Ona pragnie mieć więcej czasu na naukę.)
They wish they were on vacation right now. (Oni pragną by być teraz na wakacjach.)