użycie used to

Used to, use to, would, be used to, get used to – użycie i przykłady

Podziel się ze znajomymi:

W języku angielskim występują czasem konstrukcje, które pomimo że brzmią podobnie mają jednak różne znaczenie i zastosowanie. Przykładem takiej konstrukcji jest z pewnością użycie „used to”, „use to”, „would”oraz „be used to” i „get used to”. Wychwycenie różnic oraz poznanie zasad ich stosowania pomoże Wam sprawnie poruszać się po języku angielskim i popełnić mniej błędów.

Used to

Konstrukcja ta opisuje zwyczaj z przeszłości albo coś co osoba zwykła robić w przeszłości regularnie lub gdy pewne sytuacje z różnych powodów się kiedyś powtarzały.
W skrócie możemy powiedzieć, że used to określa zwyczaj z przeszłości, który nie jest już kontynuowany.

Przykłady:
I used to love him. – Kiedyś go kochałam.
She used to take English lessons. – Chodziła na lekcje angielskiego.
They used to travel a lot to France. – Oni podróżowali dużo do Francji.
We used to eat supper at a restaurant. – Jadaliśmy kolację w restauracji.

Use to

Wyrażenie to oznacza to samo co used to ale przeznaczone jest do stosowania w pytaniach i przeczeniach.

Przykłady:
I didn’t use to love him. – Kiedyś go nie kochałam.
She didn’t use to take English lessons. – Ona nie chodziła na lekcje angielskiego.
They didn’t use to travel a lot to France. – Oni nie podróżowali dużo do Francji.
We didn’t use to eat supper at a restaurant. –  My nie jadaliśmy kolacji w restauracji.

Warto pamiętać, że:
Kiedy używamy w zdaniu słowa never wtedy stosowana jest konstrukcja used to.

Przykłady:
She never used to take English lessons. –  Ona nigdy nie chodziła na lekcje angielskiego
They never used to travel a lot France. – Oni nigdy nie podróżowali dużo do Francji.
We never used to eat supper at restaurants. – My nigdy nie jadaliśmy kolacji w restauracji.

Would

Stosowane jest kiedy ktoś opowiada historię o przeszłości, wtedy pojawia się konstrukcja would + czasownik w podstawowej formie.

When I was younger I would love him but he didn’t notice me. – Kiedy byłam młodsza kochałam go, ale on mnie nie zauważył.
When she tried to learn language she would take English lessons. –  Kiedy próbowała uczyć się języka, chodziła na lekcje angielskiego.
When they was together as a couple, they would travel a lot to France. –  Kiedy byli razem jako para, dużo podróżowali do Francji.

Należy pamiętać, że właściwe użycie konstrukcji would + podstawowy czasownik, następuje przy określaniu/opisywaniu przeszłych nawyków czy powtarzalnych czynności.

Be used to

Konstrukcja ta określa czynności, które są w teraźniejszości nadal powtarzane z powodu przyzwyczajenia. W prosty sposób odróżnić to wyrażenie od used to można po czasowniku, ponieważ tutaj dodana jest końcówka – ING.

Przykłady:
I am used to loving him. – Przyzwyczaiłam się go kochać.
She is used to taking English lessons online on her own. – Przyzwyczaiła się do brania lekcji angielskiego przez internet samodzielnie.
They are used to traveling a lot to France. – Przyzwyczaili się do podróżowanie dużo do Francji.
We are used to eating supper at restaurants. – Przyzwyczailiśmy się do jedzenia kolacji w restauracji.

Get used to

Konstrukcja ta określa proces przyzwyczajania się do danej czynności, sytuacji, ciągu powtarzalnych wydarzeń.

Przykłady:
I am getting used to him. – Przyzwyczajam się do niego.
She is getting used to English lessons. – Ona przyzwyczaja się do chodzenia na lekcje angielskiego.
They could get used to traveling to France. – Mogliby się przyzwyczaić do podróżowania do Francji.
We could get used to eating supper at restaurants. – Moglibyśmy się przyzwyczaić do jedzenia kolacji w restauracji.