future continuous

Future Continuous – budowa i użycie

W języku angielskim funkcjonuje dwanaście czasów gramatycznych, z czego cztery są czasami przyszłymi i wykorzystuje się je w różnych okolicznościach do mówienia o przyszłości. Jednym z nich jest czas Future Continuous, poznawany przez uczniów już na etapie szkoły podstawowej. Czym się charakteryzuje i kiedy znajduje zastosowanie?

Kiedy używamy czasu Future Continuous?

Future Continuous to czas przyszły ciągły, zwany również czasem Future Progressive. Używa się go, kiedy chcemy powiedzieć o czynności, która będzie trwała w przyszłości przez jakiś czas. O ile w czasie Future Simple przykładowe zdanie brzmiałoby na przykład „Pomogę jej”, w tym wypadku zdanie wyglądałoby tak: „Będę jej pomagał”. Poprzez użycie konkretnej konstrukcji zdania informujemy rozmówcę o tym, że jakaś czynność będzie trwała, ale możemy również doprecyzować zdanie i wyznaczyć ramy czasowe na przykład: „Będę się uczyć od piątej do siódmej”. Czas ten jest więc używany do mówienia o planowanych czynnościach, mówienia o czynnościach, które w danym momencie w przyszłości będą w toku, tworzenia prognoz dotyczących przyszłości, mówienia o planach oraz zobowiązaniach czy mówieniach o czynnościach, które nas irytują, ale w kontekście przyszłości.

Future Continuous – zdania twierdzące, pytania i zaprzeczenia

Czas Future Continuous tworzy się poprzez połączenie czasownika posiłkowego will i czasownika z końcówką -ing. Czasownik posiłkowy jest taki sam w przypadku każdej osoby, przez co czas ten nie jest zbyt skomplikowany. Przykładowe zdania:

She will be travelling through Asia this summer. – Ona będzie podróżowała przez Azję tego lata.

I will be working there next month. – W przyszłym miesiącu będę tam pracowała.

We will be celebrating her birthday at the restaurant. – Będziemy celebrować jej urodziny w restauracji.

Pytania w tym czasie tworzymy przez tak zwaną inwersję, czyli zmianę szyku zdania. W tym wypadku czasownik posiłkowy przenoszony jest na początek zdania, a reszta zdania pozostaje bez zmian. Z kolei zdania przeczące powstają po dodaniu not do czasownika will. Na przykład:

They will be playing football today. – Będą dziś grali w piłkę nożną.

Will they be playing football today? – Czy będą dziś grali w piłkę nożną?

They will not (won’t) be playing football today. – Nie będą dziś grali w piłkę nożną.

Our baby will be sleeping at 9. – Nasze dziecko będzie spało o 9.

Will our baby be sleeping at 9? – Czy nasze dziecko będzie spało o 9?

Our baby will not (won’t) be sleeping at 9. – Nasze dziecko nie będzie spało o 9.

I will be attending this event. – Będę uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Will I be attending this event? – Czy będę uczestniczyć w tym wydarzeniu?

I will not (won’t) be attending this event. – Nie będę uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Wyrażenia charakterystyczne dla czasu Future Continuous

  • at/during – o (tej porze)/podczas

At this time on Sunday she will be working. – O tej porze w niedzielę ona będzie pracowała.

  • next week/month/year – w następnym tygodniu/miesiącu/roku

Next week we will be painting our house. – W przyszłym tygodniu będziemy malować nasz dom.

  • still – nadal

They will be still waiting at 7. – O 7 nadal będą czekać.

  • probably – prawdopodobnie

She will probably be sleeping at night. – Ona prawdopodobnie będzie spała w nocy.

  • while/when – podczas gdy/kiedy

While they will be eating dinner, we will be waiting for our pizza. – Podczas gdy oni będą jedli obiad, my będziemy czekać na naszą pizzę.

Czym różni się Future Continuous od innych czasów?

Future Continuous to najczęściej drugi czas przyszły poznawany przez uczniów języka angielskiego. Pierwszym jest Future Simple, którego używamy do mówienia o jednostkowych czynnościach. Obu czasów możemy używać do prognoz i przypuszczeń, ale czas użycie Future Continuous podkreśla ciągłość wykonywanej przyszłości. Wybór między tymi dwoma czasami zależy więc od kontekstu i tego, co chcemy wyrazić. Czas ten różni się również od Present Contiunous, mimo że najpopularniejszego czasu teraźniejszego możemy używać również do mówienia o przyszłości. Jeśli jednak powiemy „I’m visiting her tonight” (Odwiedzam ją dziś wieczorem), to podkreślamy fakt, że podjęliśmy taką decyzję samodzielnie. Zdanie „I’ll be visiting her tonight” (Będę ją odwiedzać dziś wieczorem) nie wskazuje na to, kto podjął taką decyzję.