Użycie przedimków „a, an, some”

0%

I would like ____ egg for my breakfast.

Dobrze! Źle!

I would like ____ rice for my lunch.

Dobrze! Źle!

I would like ____ pineapple.

Dobrze! Źle!

I would like ____ ice cream.

Dobrze! Źle!

I would like ____ tomato.

Dobrze! Źle!

Możesz jeszcze poćwiczyć
Sprawdź swoje wyniki:
Brawo

Gratulacje! Sprawdź swoje wyniki: