Przyimki

0%

She is asking ___ permission.

Dobrze! Źle!

It was very nice ___ meet you.

Dobrze! Źle!

What are you dreaming ___ ?

Dobrze! Źle!

An umbrella protects ___ rain.

Dobrze! Źle!

My father is not talking ___ me.

Dobrze! Źle!

Bill must pay ___ it.

Dobrze! Źle!

You listen ___ music too loud.

Dobrze! Źle!

Forgive us ___ being late.

Dobrze! Źle!

We are waiting ___ the bus.

Dobrze! Źle!

I must choose ___ jeans and skirt.

Dobrze! Źle!

Słabo

Musisz jeszcze poćwiczyć.


Sprawdź swoje wyniki:
Dobrze

Poszło Ci dość dobrze, ale możesz jeszcze poćwiczyć.


Sprawdź swoje wyniki:
Brawo!

Poszło Ci znakomicie. Czy chcesz jeszcze poćwiczyć?


Sprawdź swoje wyniki: