future simple

Future Simple – budowa zdania i użycie

Czas Future Simple uczniowie w Polsce poznają już na etapie szkoły podstawowej i zwykle jest to pierwszy z czterech czasów przyszłych, jaki znajduje się w programach nauczania. Ze względu na bardzo łatwą budowę zdań jest to jeden z najbardziej lubianych czasów gramatycznych w języku angielskim. Kiedy go stosujemy, jak wyglądają zdania w Future Simple i jakie określenia czasu warto zapamiętać?

Future Simple – kiedy go stosujemy?

Future Simple to czas odnoszący się do przyszłości. Nie stosujemy go jednak, kiedy chcemy powiedzieć o naszych planach i zamiarach, a raczej do mówienia o przypuszczeniach, przewidywaniach czy też do wygłaszania próśb lub propozycji. Możemy go również używać wtedy, kiedy podejmujemy spontaniczne decyzje dotyczące przyszłości, składamy komuś obietnice lub grozimy czy też snujemy subiektywne domysły. Czas ten powinien kojarzyć się z mówieniem o przyszłości na bieżąco i bez przedsięwziętych w związku z tym kroków. O ile używając konstrukcji „be going to” będziemy mówili o tym, że z mamy zamiar coś zrobić, o tyle w Future Simple możemy konstruować zdania w rodzaju „Myślę, że jutro coś zrobię” czy „Mam nadzieję, że coś się wydarzy„.

Future Simple – budowa zdania twierdzącego, pytania i zaprzeczenia

Budowa zdania w tym czasie należy do łatwiejszych, ale najpierw warto przypomnieć sobie żelazne zasady budowania zdań w języku angielskim. Większość z nich zaczyna się od podmiotu, po którym następuje orzeczenie, a dopiero później kolejne elementy. W czasie Future Simple do zdania wkrada się dodatkowo will, które jest sygnałem świadczącym o tym, że mówimy o przyszłości, ponieważ występuje we wszystkich czasach przyszłych. Podstawowe zdanie zawiera więc kolejno takie elementy, jak:

podmiot + will + czasownik

Jeśli w czasie teraźniejszym chcemy powiedzieć o tym, że pomagamy siostrze, w pierwszej osobie zbudujemy zdanie: I help my sister.
Jeśli jednak właśnie uznaliśmy, że pomożemy jej w przyszłości, powiemy:

I will help my sister.

Pytanie w czasie Future Simple tworzymy przez inwersję, a mianowicie przeniesienie czasownika modalnego will na początek zdania. Z kolei zaprzeczenie tworzy się przez dodanie not do will, co w skrócie daje won’t. Na przykład:

She will call you tomorrow. – Ona zadzwoni do ciebie jutro.

Will she call you tomorrow? – Czy ona zadzwoni do ciebie jutro?

She won’t (will+not) call you tomorrow. – Ona nie zadzwoni do ciebie jutro.

Jakie określenia czasu najczęściej pojawiają się w czasie Future Simple?

Określenia czasu to nie tylko znaki rozpoznawcze, dzięki którym szybciej orientujemy się, z jakim czasem mamy do czynienia. Są przede wszystkim słówkami, które warto zapamiętać, aby jeszcze precyzyjniej wyrażać się w języku angielskim. Dzięki nim zdanie w Future Simple nie musi dotyczyć szeroko pojętej przyszłości, ale na przykład jutra czy kilku najbliższych minut. Jakie określenia warto zapamiętać?

 • tomorrow – jutro
 • later – później
 • in the future – w przyszłości
 • next week – w przyszłym tygodniu
 • next month – w przyszłym miesiącu
 • next year – w przyszłym roku
 • next Monday – w przyszły poniedziałek
 • in an hour – w ciągu godziny
 • in a minute – w ciągu minuty

W związku z tym, że czasu tego używamy do mówienia o spontanicznych decyzjach czy przypuszczeniach, znamienne dla niego są nie tylko określenia czasu, ale również wstępy do poszczególnych zdań, takie jak:

 • I hope – mam nadzieję
 • I think – myślę, że
 • I promise – obiecuję
 • I believe – wierzę, że

Przykłady zdań w czasie Future Simple

Both dresses look beautiful but I’ll take the black one. – Obie sukienki wyglądają pięknie, ale wezmę czarną.

Wait for me! I will help you with your luggage. – Zaczekaj na mnie! Pomogę ci z twoim bagażem.

I hope she will finally visit us. – Mam nadzieję, że ona w końcu nas odwiedzi.

I think my parents will be here in a minute. – Myślę, że moi rodzice będą tu w ciągu minuty.

I suppose he will win the race. – Przypuszczam, że on wygra wyścig.

I promise I will never do it again. – Obiecuję, że nigdy już tego nie zrobię.

Will you buy a bottle of wine, please? – Czy kupisz butelkę wina, proszę?