going to rain

Be going to – zastosowanie i przykłady

W języku angielskim czasu przyszłego używa się podobnie do języka polskiego, warto jednak wiedzieć, że znaczenie wypowiedzi o rzeczach, które jeszcze się nie wydarzyły sugerowane jest tutaj przez różne formy.

Jedną z takich form w języku angielskim jest wyrażenie „be going to”.
Określa ono wydarzenia które będą miały miejsce zwykle w niedalekiej przyszłości, co jednak może zależeć od okoliczności. Pamiętać należy, że jest to jednak zamierzenie zaplanowane, które osoba mówiąca ma zamiar zrealizować, jako tak zwany plan na przyszłość lub cel do zrealizowania.

I. Czas przyszły z „going to” tworzy się w ten sposób:

Be going to + forma podstawowa czasownika

Na przykładzie wyrażenie to wygląda tak:

I’m going to go in about an hour because he will wait for me at the restaurant nearby.

Wypowiedzi twierdzące

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
I am going to go We are going to go
You are going to go You are going to go
He/She is going to go They are going to go

W wypowiedziach nieformalnych mówionych i pisanych zwykle używa się formy skróconej zaimka osobowego, czyli np.: I’am going to go, We’re going to go.

Wypowiedzi przeczące

Tworzone są poprzez dodanie słówka „not” przed formą „going”.

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
I am not going to go We are not going to go
You are not going to go You are not going to go
He/She is not  going to go They are not going to go

Formy skrócone wyglądają tak: You aren’t going to go, He isn’t going to go.

Pytania twierdzące

Tutaj, co warto podkreślić, nie używa się form skróconych.

Przykłady: Am I going to go, Are you going to go, Is she going to go?

Pytania przeczące

Forma skrócona występuje bardzo często.

Przykłady: Aren’t I going to go, Aren’t you going to go, Isn’t he going to go?

Choć używa się także: Are we not going to go?

II. Czas przyszły ciągły tworzy się w ten sposób:

Be going to + be + imiesłów czynny czasownika

Przykład użycia:
We are going to be going across the street. It will be a green light soon.

Wypowiedzi twierdzące

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
I am going to be going We are going to be going
You are going to be going You are going  to be going
He/She is going to be going They are going  to be going

Formy skrócone są bardzo często stosowane, np.: I’m going to be going, You’re going to be going.

Wypowiedzi przeczące

You are not going to be going.
You’re not going to be going.

Pytania twierdzące i przeczące

Are you going to be going?
Aren’t you going to be going?
Are you not going to be going?

Porównanie obu form przedstawionych powyżej

Można się na przykład odnieść do deszczowej pogody:

  • It’s going to rain. – Zanosi się na deszcz.

Odniesienie do krótkiego przedziału czasowego, np. Kiedy dziecko chce wyjść na zewnątrz, ale zaraz będzie padać deszcz.

You can’t go outside: it’s going to rain. – Nie możesz wyjść na zewnątrz: zanosi się na deszcz.

  • It’s going to be raining. – Zanosi się że będzie deszczowo.

Odniesienie do długiego przedziału czasowego, np. Kiedy idziesz do pracy, a ktoś uprzedza cię że będzie padał deszcz.

Take an umbrella: it’s going to be raining all afternoon. – Weź ze sobą parasol, zanosi się na deszcz przez całe popołudnie.

Przykłady zdań z „going to”

„Going to” może występować w czasie teraźniejszym lub przeszłym.

Zdania twierdzące

Czas teraźniejszy:
I am going to buy a new bicycle. – Mam zamiar kupić nowy rower.
Julie is going to have a party on Friday. – Julia ma zamiar zrobić imprezę w piątek.

Czas przeszły:
I was going to buy a new bicycle, but I changed my mind. – Miałam zamiar kupić nowy rower, ale zmieniłam zdanie.
Julie was going to have a party but she fell sick. – Julia miała zamiar zrobić imprezę, ale się rozchorowała.

Zdania przeczące

Czas teraźniejszy:
I am not going to buy a new bicycle because I do not like the color. – Ja nie zamierzam kupić nowego roweru, ponieważ nie podoba mi się kolor.

Czas przeszły:
I wasn’t going to cancel the party but I had a fever and headache on Friday afternoon. – Nie zamierzałam odwołać tej imprezy ale miałam gorączkę i ból głowy w piątek po południu.

Pytania

Czas teraźniejszy:
Are you going to ask mom for some money to buy a new bicycle? – Czy zamierzasz poprosić mamę o trochę pieniędzy żeby kupić nowy rower?
Yes, I am going to ask because it is too expensive for me.
No, I am not going to ask because I want to buy it for my own money.

Czas przeszły:
Was Julie going to have a party on Friday?
Why is Julie going to cancel Friday’s party?
When was Julie going to tell us about cancelling the party?