angielski w restauracji

Angielski w restauracji

Podziel się ze znajomymi:

Wyjazd za granicę wiąże się ze znajomością języka w takim stopniu aby móc zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, a jedną z nich zdecydowanie jest pożywienie.
Jeśli robiąc zakupy w supermarkecie, nie musimy używać słów wcale, ponieważ można użyć kasy samoobsługowej, to w restauracji wypadałoby znać chociażby podstawowe zwroty aby zamówić preferowane jedzenie. Dzięki temu, sytuacja staje się jasna i klarowna, ułatwiamy pracę kelnerowi, a my zadowoleni spożywamy ulubiony posiłek.

Nauczenie się, bądź w razie konieczności zapisanie przydatnych zwrotów nie wymaga wiele wysiłku, dlatego zachęcamy do zapoznania się z tymi, których znajomość najprawdopodobniej będzie konieczna podczas pobytu w restauracji.

Typowe słownictwo i zwroty w restauracji

 • Menu – Karta dań
 • Order – Zamówienie
 • Recommendation/ Recommend – Polecenie/Polecać
 • Check/Receipt/Bill – Kwit płatności/Paragon/Rachunek
 • Meal – Posiłek
 • Main dish – Danie główne
 • Dessert – Deser
 • Drink – Napój
 • Table – Stolik
 • Tip – Napiwek
 • Waiter/Waitress – Kelner/Kelnerka
 • Barman/Barmaid – Barman/Barmanka
 • Self-service – Samoobsługa
 • Ashtray – Popielniczka
 • Breakfast – Śniadanie
 • Dinner – Obiad
 • Lunch – Posiłek pomiędzy śniadaniem a obiadem, może je zastępować.
 • Cream tea/Dessert – Posiłek popołudniowy/Deser
 • Bread/Rolls – Chleb/Bułki
 • Eggs – Jajka
 • Sausages – Kiełbaski
 • Chessee – Ser
 • Tomato – Pomidor
 • Cucumber – Ogórek
 • Fish and chips – Ryba z frytkami
 • Chicken – Kurczak
 • Steak – Stek wołowy
 • Salad – Sałatka
 • Soup – Zupa
 • Apple pie – Ciasto jabłkowe/Szarlotka
 • Brownie/Chocolate pie – Ciasto czekoladowe
 • Cookies/Biscuits – Ciastka
 • Ice – cream – Lody
 • Scones – Bułeczki
 • Sweets – Słodycze
 • Restaurant – Restauracja
 • Soft drinks – Napoje bezalkoholowe
 • Still/Sparkling water – Niegazowana/Gazowana woda
 • Hot – Pikantny
 • Mild- Łagodny
 • Medium – Średni
 • Milk – Mleko
 • Sugar – Cukier
 • Dodatki – Sides

Thank you – Dziękuję
Please – Proszę
You are welcome – Proszę
A glass of water/wine – Szklanka wody/Kieliszek wina
A bottle of juice – Butelka wina/soku
A cup of coffee/tea – Filiżanka kawy/harbaty
On the house – Na koszt firmy
I’m vegetarian/vegan/meat eater– Jestem wegetarianką/weganką/ mięsożerna
Can I get a knife/fork/spoon/napkin/plate – Czy mogę dostać nóż/widelec/łyżkę/serwetkę/plate
Takeaway– na wynos
I don’t eat meat/fish/nuts – Nie jem mięsa/ryb/orzechów
I don’t drink alcohol/sparkling drinks – Nie piję alkoholu/gazowanych napojów

Przykładowe dialogi po angielsku w restauracji

Dialog 1

Customer: – Good afternoon, I would like a table for two by the window, please.
Klient: – Dzień dobry, chciałbym stolik dla dwóch osób przy oknie.

Waiter: – I’m sorry, we are fully booked, but you can make a reservation for tomorrow if you like.
Kelner: – Przepraszam, wszystko jest zarezerwowane, ale możesz zrobić rezerwację na jutro jeśli chcesz.

Customer: – All right, I’d like a reservation for tomorrow for two people by the window.
Klient: – W porządku, chciałbym rezerwację na jutro dla dwóch osób przy oknie.

Waiter: – What time would you like the reservation for?
Kelner: – Na którą chciałbyś tą rezerwację?

Customer: – At 6 p.m., please.
Klient: – Na osiemnastą, proszę.

Waiter: – Your table will be ready at 6 p.m., then.
Kelner: – Twój stolik będzie gotowy o godzinie 18 tej.

Customer: – Thank you.
Klient: – Dziękuję.

Dialog 2

Customer: – Excuse me, waiter. Can I order now?
Klient: – Przepraszam, kelner. Czy mogę teraz zamówić?

Waiter: – Certainly. What can I get you?
Kelner: – Oczywiście. Co mogę podać?

Customer: – I would like to order fish and chips with Coleslaw salad.
Klient: – Chciałbym zamówić rybę i frytki z surówką Colesław.

Waiter: – Anything to drink with your meal?
Kelner: – Coś do picia do twojego posiłku?

Customer: – Yes, I’d like still water and a cup of black coffee.
Klient: – Tak, chciałbym wodę niegazowaną i filiżankę czarnej kawy.

Waiter: – Would you like any dessert?
Kelner: – Czy chciałbyś jakiś deser?

Customer: – No, thank you.
Klient: – Nie, dziękuję.

Waiter: – I will bring your meal for twenty minutes.
Kelner: – Przyniosę twój posiłek do dwudziestu minut.

Customer: – Thank you.
Klient: – Dziękuję.

Waiter: – You’re welcome.
Kelner: – Proszę.

Dialog 3

Customer: – Can I get the menu, please?
Klient: – Czy mogę dostać kartę dań?

Waiter: – Of course, here is your menu.
Kelner: – Oczywiście, tutaj jest twoje menu.

Waiter: – Are you ready to order your meal?
Kelner: – Czy jesteś gotów zamówić swój posiłek?

Customer: – Yes, I’d like to order chicken tikka masala.
Klient: – Tak, chciałbym zamówić kurczaka tikka masala.

Waiter: – I recommend brownie with vanilla ice – cream for dessert.
Kelner: – Polecam czekoladowe ciasto z waniliowymi lodami na deser.

Customer: – No, thank you, but I would like to have garlic baguette and butter.
Klient: – Nie, dziękuję, ale chciałbym zamówić bagietkę czosnkową i masło.

Waiter: – Certainly. Your meal will be ready in 30 minutes.
Kelner: – Oczywiście. Twój posiłek będzie gotowy w ciągu trzydziestu minut.

Customer: – Thank you.
Klient: – Dziękuję.

Waiter: – You are welcome.
Kelner: – Proszę.

Przykładowe wyrażenia używane w dialogach przez klienta i kelnera

Klient:

Menu – Can I get the menu, please?
Karta dań – Czy mogę dostać kartę dań, proszę?

Order – Can I order now? – I’d like to order (…).
Zamówienie – Czy mogę teraz złożyć zamówienie? – Chciałbym/Chciałabym zamówić (…).

Recommendation – What can you recommend from the menu? – What is the main dish today?
Rekomendacja (Polecenie) – Co możesz polecić z karty dań? – Jakie jest dzisiaj danie główne?

Check/Receipt/Bill – Waiter, can I have the check/receipt/bill? – I would like to pay, please! – Check/Receipt/Bill, please!
Kwit płatności/Paragon/Rachunek – Kelner, czy mogę otrzymać kwit płatności/rachunek? – Chciałbym/Chciałabym zapłacić, proszę! – Kwit płatności/Paragon/Rachunek, proszę!

Kelner:

Menu – Of course, here is your menu – Here you are, please.
Karta dań – Oczywiście, tutaj jest twoja karta dań. – Proszę bardzo.

Order – Are you ready to order your meal? – What can I get you? – Anything to drink and dessert?
Zamówienie – Czy jesteś gotów/gotowa zamówić swój posiłek? – Co mogę podać? – Coś do picia i deser?

Recommendation – I recommend fish and chips or chicken tikka masala with a side salad, orange juice and apple pie with vanilla ice – cream. – The main dish today is tomato soup with rice and steak, puree and Coleslaw.
Rekomendacja (Polecenie) – Polecam rybę z frytkami lub kurczaka tikka masala z sałatką, sokiem pomarańczowym i szarlotką z waniliowymi lodami. – Główne danie dzisiaj to zupa pomidorowa z ryżem i stek, puree i Coleslaw.

Check/Receipt/Bill – Yes, of course, here is your check. – Certainly, I will bring you the bill for a moment.- Your receipt, please.
Kwit płatności/Paragon/Rachunek – Tak, oczywiście, proszę kwit płatności. – Oczywiście, przyniosę rachunek za moment. – Twój paragon, proszę.

Podsumowanie

Powyższe słówka, zwroty, a także dialogi to ogólnie stosowane wyrażenia w krajach anglojęzycznych, jednakże używa się ich w większości krajów za granicą, szczególnie w większych miastach, rzadziej na terenach wsi gdzie preferowany jest język ojczysty danego kraju.
Warto je poznać i się ich nauczyć, ponieważ przydadzą się z pewnością i nie raz ułatwią życie pozwalając na zamówienie ulubionego posiłku.